Reklama:

Chci soutěžit,
co pro to musím udělat?

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže

Rozhodli jste se, že budete soutěžit v některé ze soutěžních disciplín na soutěžích Svazu kulturistiky a fitness České republiky (potažmo mezinárodní organizace IFBB), a nevíte, jak na to? V tomto článku najdete všechny základní informace, které byste z pohledu „nutné administrativy“ měli vědět.

Tento článek byl publikován již v minulých letech, nyní byl zaktualizován, aby obsahoval platné údaje i pro jarní a podzimní sezónu 2016 (především ročníky narození pro start v jednotlivých věkových kategoriích).

Na jakou soutěž chci jít?

Seriál článků, jehož další díl právě čtete, se vztahuje pouze k soutěžím Svazu kulturistiky a fitness České republiky, a tedy i mezinárodní federace IFBB.
Vaše první rozhodnutí musí ukázat, na jaké soutěže vlastně chcete jít. Budou to soutěže pro začínající závodníky (tzn. soutěže kondiční), nebo soutěže pohárové či mistrovské? Základní rozdíly mezi zmíněnými jsme si uvedli v minulém článku. Pokročilejší závodníci pak mají výběr ještě větší, mohou startovat na zahraničních pohárových soutěžích, nebo dokonce na soutěžích mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Pojďme si nyní cestu na jednotlivá uvedená klání popsat krok za krokem.


Účast na kondičních soutěžích

Kondiční soutěže jsou klání určená jednak začínajícím závodníkům, ale také většině závodníků z dorosteneckých a juniorských kategorií jarní mistrovské sezóny.

Boj o absolutního vítěze na kondiční soutěži Grand Prix Ronnie.cz 2013

Kategorie a podmínky účasti

V následujícím přehledu najdete vypsané základní soutěžní disciplíny a kategorie na kondičních soutěžích. Zde ale pozor, ne na všech kondičních soutěžích jsou všechny níže uvedené kategorie vypsány, proto je nezbytné si v propozicích dané soutěže vyhledat, zda tam Vámi žádaná disciplína nebo kategorie zařazena bude, či nikoli. Propozice soutěží najdete vždy s dostatečným náskokem na stránkách www.skfcr.cz/kalendar.

 • dorostenci do 18 let
  Věk závodníků se zde řídí doslovným zněním pravidel a soutěžního řádu SKFČR, tedy startovat mohou závodníci mladší než 18 let (po celý rok, kdy oslaví 18 a méně let). V praxi to lze říct ještě jednoznačněji - na soutěžích v roce 2016 mohou startovat mezi dorostenci závodníci narození v roce 1998 a závodníci mladší (rok narození 1999, 2000 atd.). Účast je možná pro všechny začínající závodníky (tzn. pro ty, pro které jsou kondiční soutěže jejich prvními starty), účastníky kondičních soutěží z minulých let a také většinu závodníků z jarních soutěží dorostenců. Zde ale platí, že v kategorii nemohou startovat zájemci, kteří Českou republiku reprezentovali na soutěžích mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy, kteří startovali na zahraničních soutěžích, a také ti závodníci, kteří se účastnili soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • junioři do 23 let
  Věkové omezení zde zní „mladší než 23 let“ (po celý rok, kdy oslaví 23 a méně let). V roce 2016 tedy mohou startovat závodníci narození v roce 1993 a mladší (narození v roce 1994, 1995 atd.). Účast je možná pro všechny začínající závodníky (tzn. pro ty, pro které jsou kondiční soutěže jejich prvními starty), účastníky kondičních soutěží z minulých let a také většinu závodníků z jarních soutěží juniorů. V této kategorii nemohou startovat zájemci, kteří jsou medailisty z mistrovství České republiky juniorů jakéhokoliv roku, a ti, kteří Českou republiku reprezentovali na mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy nebo kteří startovali na zahraničních soutěžích. Nemohou startovat ani závodníci, kteří se účastnili soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • muži do 30 let
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci mladší než 30 let (po celý rok, kdy oslaví 30 a méně let), tzn. v roce 2016 se jedná o ročníky narození 1986 a mladší (1987, 1988 atd.). Zároveň zde platí omezení, že daný závodník v posledních dvou letech nestartoval na žádné soutěži v kulturistice (s výjimkou kondičních soutěží) a nebyl v posledních 10 letech reprezentantem České republiky na soutěžích mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy, v posledních 10 letech nestartoval na žádné jiné zahraniční soutěži a nikdy v minulosti se neúčastnil jako závodník soutěží, které nebyly pod aktivním dohledem Antidopingového výboru České republiky. Soutěžit mohou tedy všichni začínající závodníci, pro které se bude jednat o jejich první soutěž, i závodníci federace IFBB a jiných sportovních asociací spolupracujících s ADV ČR, kteří naposledy startovali ne později než 30. října 2014.

 • muži nad 30 let
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci starší než 30 let (ročníky narození 1985, 1984 atd.), kteří zároveň splňují všechna pravidla platná pro kategorii mužů do 30 let z předešlého odstavce (s výjimkou pravidla věkového).

 • muži masters (nad 40 let)
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci starší než 40 let (včetně těch, kteří v daném roce oslaví 40. narozeniny, tzn. ročníky narození 1976, 1975, 1974 atd.), kteří zároveň splňují všechna pravidla platná pro kategorii mužů do 30 let z předešlého odstavce (s výjimkou pravidla věkového).

 • muži do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg
  Na většině kondičních soutěží jsou zařazeny kategorie kulturistiky mužů do 30 let a mužů nad 30 let, výjimečně je ale používáno dělení váhové, kdy jsou závodníci, kteří věkově spadají do těchto dvou kategorií, rozděleni nikoli podle věku, ale podle váhy. Jinak pro ně platí všechna výše uvedená pravidla.

 • physique mužů
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci, kteří pro svůj věk splňují pravidla z výše uvedených soutěží kategorií mužů. Tzn. v případě závodníků mladších 18 let se může jednat o účastníky jarních soutěží dorostu (s výjimkou reprezentantů), pro závodníky do 23 let se může jednat o účastníky jarních soutěží juniorů (s výjimkou mistrů republiky a reprezentantů), pro závodníky starší pak platí pravidlo o dvouleté soutěžní odmlce od posledního startu. Nemohou zde opět startovat závodníci, kteří se účastnili soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • bodyfitness
  V této kategorii mohou startovat všechny zájemkyně, které pro svůj věk splňují pravidla z výše uvedených soutěží kategorií mužů. Tzn. v případě závodnic mladších 18 let se může jednat o účastnice jarních soutěží dorostu (s výjimkou reprezentantek), pro závodnice do 23 let se může jednat o účastnice jarních soutěží juniorek (s výjimkou mistryň republiky a reprezentantek), pro závodnice starší pak platí pravidlo o dvouleté soutěžní odmlce od posledního startu. Nemohou zde startovat závodnice, které se účastnily soutěží pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • bikiny fitness
  Platí zde zcela shodná pravidla pro možnou účast jako v případě bodyfitness.

 • fitness dětí
  Startovat mohou zcela všichni zájemci (tzn. i účastníci jarních soutěží fitness dětí včetně reprezentantek), a to ve věku od 6 do 15 let, přesně dle pravidel a soutěžního řádu SKFČR.

Jak je to se startem stejného závodníka ve více kategoriích? Dorostenec může na stejné soutěži startovat také mezi juniory i mezi muži do 30 let. Junior může startovat na stejné soutěži i v kategorii mužů do 30 let. Muži do 30 let mohou startovat na stejné soutěži pouze ve „své“ kategorii. To platí i pro muže nad 30 let. Závodník kategorie physique nemůže na stejné soutěži startovat v kulturistice. Závodnice bodyfitness nemůže na stejné soutěži startovat v bikiny fitness.

V případě jakýchkoliv otázek, zda se právě Vy můžete soutěží zúčastnit, a pro vyloučení sebemenších pochybností se prosím obraťte na kontakty uvedené v závěru tohoto článku. Pro účast na soutěžích není nutné podávat přihlášku do Svazu kulturistiky a fitness České republiky ani být registrován pod jakýmkoliv oddílem (je to doporučeno, nikoli vyžadováno - případný postup registrace najdete v další kapitole o účasti na mistrovských nebo pohárových soutěžích). Stačí pouze včas zaslat elektronickou přihlášku (společně s hudbou pro volnou sestavu, pokud uvažujete o startu v kategorii, kde volné sestavy jsou - tzn. kondiční kulturistika mužů nebo fitness dětí). Hudbu lze zaslat pouze ve formátu MP3 předem (společně s elektronickou přihláškou), není možné ji donést na CD přímo na soutěž (a to z důvodu zamezení jakýchkoliv potíží při spouštění hudebního doprovodu, pro zjednodušení procesu prezentace i pro klid samotných závodníků, aby měli v den soutěže co nejméně starostí). Při prezentaci podepíší všichni závodníci jednoduché prohlášení, že souhlasí se všemi pravidly, podle kterých se soutěží, a to včetně pravidel antidopingových.


Účast na mistrovských nebo národních pohárových soutěžích

Každý závodník, který chce startovat na libovolné jarní mistrovské soutěži (tzn. jak soutěži kategorie dorostu, juniorů, dospělých mužů a žen či mezi masters) nebo na soutěži podzimní pohárové, musí splňovat dvě základní podmínky: musí podat na danou soutěž přihlášku (elektronicky na adrese www.skfcr.cz/prihlasky) a musí vlastnit platný registrační průkaz pro daný rok, v němž startuje. Postup pro získání platného průkazu se liší pro závodníky, kteří chtějí startovat poprvé, a pro ty, kteří již v minulosti startovali.

Momentka z vyhlašování absolutního vítěze na Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters 2014

Dokdy nejpozději?

Pro naprostou jistotu, že se vše stihne a registrační průkaz obdržíte zpět včas, doporučujeme, abyste nenechávali níže uvedené kroky na poslední chvíli. Naprostá většina závodníků má vše zařízené s více než měsíčním náskokem před první soutěží dané sezóny. Poslední termín, do kterého lze garantovat, že se k Vám dostane potvrzený registrační průkaz zpět včas, jsou 3 týdny před první soutěží. Necháváte-li registraci až na pozdější termín a nestihnete-li ji, zbytečně riskujete, že celá Vaše soutěžní příprava bude ztracena.

1) Chci jít na první soutěž

V případě, že se jedná o Vaši první soutěž, je nutné požádat SKFČR o vydání nového registračního průkazu. Postup může být následující:

 • pokud nejste členem žádného oddílu kulturistiky nebo fitness klubu, najděte si v adresáři oddílů a klubů registrovaných Svazem kulturistiky a fitness České republiky oddíl (např. z Vašeho okolí, což však není podmínkou), za který byste chtěli startovat (pro zobrazení seznamu klikněte zde; nevyhledáte-li vhodný oddíl, přeskočte na konec tohoto článku a napište nám, řešení jistě najdeme)

 • zkontaktujte předsedu klubu či oddílu a požádejte o svolení, zda můžete startovat za jeho klub

 • stáhněte si přihlášku k registraci (klikněte zde: formuláře svazu)

 • přihlášku pečlivě vyplňte, a to s důrazem na následující položky: nesmí chybět Vaše jméno, příjmení, datum narození; též je nutné uvést přesnou adresu Vašeho bydliště včetně PSČ, e-mailovou adresu a telefonický kontakt (možná je pevná linka, lepší je ale mobilní telefon); dále uveďte přesný název klubu, za který chcete startovat, a přihlášku nechte předsedou tohoto klubu orazítkovat a podepsat; posledním krokem je Váš podpis, je-li Vám méně než 15 let, je nutný i podpis Vašeho zákonného zástupce

 • k přihlášce volně přiložte fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm s Vaší současnou podobou (na rubovou stranu uveďte Vaše jméno)

 • uhraďte registrační poplatek ve výši 200 Kč, a to výhradně bankovním převodem (číslo účtu najdete ve formuláři), variabilním symbolem je Vaše rodné číslo, v poznámce pro příjemce musí být Vaše jméno (na variabilní symbol ani jméno v poznámce nesmíte zapomenout, v měsících před soutěží se registrují stovky závodníků a uvedený způsob je jediný, jak se jejich platby odliší)

 • přihlášku a fotografii vložte do obálky a dopravte na adresu sekretariátu (SKFČR, Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10); obálku doporučujeme poslat doporučeně poštou

 • v případě zaslání poštou bude průkaz vystaven a během několika dní zaslán poštou zpět na Vaši adresu (limit „několik dní“ platí v mimosoutěžní sezóně, naopak těsně před soutěží, kdy má sekretariát mnohem více práce, a to nejen s národními soutěžemi, ale i s výjezdy na soutěže mistrovství Evropy a světa, může vyřízení trvat i dva týdny! O důvod více nenechávat nic na poslední chvíli)

 • v případě, že chcete přivézt (nebo později vyzvednout) podklady osobně, je naprosto nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný termín

 • následně už zbývá jen sledovat stránky www.skfcr.cz a poté, co budou zveřejněny propozice soutěže, kde chcete startovat, zaslat přihlášku

2) Už jsem na soutěži byl(a), chci prodloužit registraci

V případě, že jste již v minulosti soutěžili, máte registrační průkaz SKFČR již vystaven. Tento průkaz má však vždy pouze jednoroční platnost, je tedy nutné jej pro aktuální rok prodloužit. Postup může být následující:

 • stáhněte si formulář prodloužení registrace (klikněte zde: formuláře svazu)

 • dokument pečlivě vyplňte, a to s důrazem na následující položky: nesmí chybět Vaše jméno, příjmení, datum narození; též je nutné uvést přesnou adresu Vašeho bydliště včetně PSČ, e-mailovou adresu a telefonický kontakt (možná je pevná linka či mobilní telefon); dále uveďte přesný název klubu, pod kterým jste byli registrováni, a formulář nechte předsedou tohoto klubu orazítkovat a podepsat; posledním krokem je Váš podpis, je-li Vám méně než 15 let, je nutný i podpis Vašeho zákonného zástupce

 • k přihlášce přiložte Váš původní registrační průkaz

 • uhraďte registrační poplatek ve výši 200 Kč, a to výhradně bankovním převodem (číslo účtu najdete ve formuláři), variabilním symbolem je Vaše rodné číslo, v poznámce pro příjemce musí být Vaše jméno (na variabilní symbol ani jméno v poznámce nesmíte zapomenout, v měsících před soutěží se registrují stovky závodníků a uvedený způsob je jediný, jak se jejich platby odliší)

 • přihlášku a průkaz vložte do obálky a dopravte na adresu sekretariátu (SKFČR, Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10); obálku doporučujeme poslat poštou

 • v případě zaslání poštou bude průkaz vystaven a během několika dní zaslán poštou zpět na Vaši adresu (limit „několik dní“ platí v mimosoutěžní sezóně, naopak těsně před soutěží, kdy má sekretariát mnohem více práce, a to nejen s národními soutěžemi, ale i s výjezdy na soutěže mistrovství Evropy a světa, může vyřízení trvat i dva týdny! O důvod více nenechávat nic na poslední chvíli)

 • v případě, že chcete přivézt (nebo později vyzvednout) podklady osobně, je naprosto nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný termín

 • následně už zbývá jen sledovat stránky www.skfcr.cz a poté, co budou zveřejněny propozice soutěže, kde chcete startovat, zaslat přihlášku


Účast na mezinárodních pohárových soutěžích

Na stránce s kalendářem soutěží najdete celou řadu mezinárodních soutěží v bližších či vzdálenějších evropských státech, které se konají v průběhu letošního roku a kterých se mohou zúčastnit závodníci SKFČR. Tento seznam je postupně doplňován. V případě, že byste měli jako závodníci zájem o start na některé z uvedených zahraničních soutěží, níže najdete potřebné informace. Ty se vztahují pro všechny mezinárodní soutěže s výjimkou všech mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Jozef Furin (vpravo) na pódiu Arnold Classic Amateur 2013

Jak se na mezinárodní soutěže přihlásit? Stejně jako v minulých letech i letos platí, že v případě Vašeho zájmu o účast na jakékoliv zahraniční soutěži je bezpodmínečně nutné zaslat žádost o start na e-mailovou adresu sekretariat@skfcr.cz (sekretariát v Praze). Z mezinárodních pravidel a dohod vyplývá, že na zahraniční soutěže nemohou podávat přihlášky jednotlivci, může Vás přihlásit pouze národní federace IFBB (tzn. SKFČR). Žádost o start je nutné poslat s dostatečným náskokem (termín zpravidla vyplývá z propozic soutěže mínus dva dny, tzn. je-li v propozicích zahraniční soutěže např. termín do 15. října, musíte zaslat přihlášku nejpozději do 13. října).

Pokud se termín zahraniční soutěže nekryje s termínem žádné soutěže v České republice, pak je téměř naprostá jistota, že Vám start na mezinárodní soutěži bude povolen (plus v některých případech bude českým svazem u pořadatele navíc zdarma zajištěno ubytování, v některých případech i hrazena doprava a podobně). Pokud se termín zahraniční soutěže kryje s termínem soutěže v České republice, kde jsou vypsány kategorie, o kterých Vy uvažujete, jsou zahraniční výjezdy povolovány spíše výjimečně.

Možná se nyní ptáte: „Co když to tak neudělám?“ Při nedodržení výše uvedeného postupu Vám pořadatel v naprosté většině případů neumožní účast. V případě, že Vám účast umožní a SKFČR bude informována o Vaší účasti zpětně, hrozí reálné riziko disciplinárního řízení a zákazu sportovní činnosti (zde je nutné podotknout, že k tomuto zákazu reálně v uplynulých letech i došlo). Proto, prosím, výše uvedený postup ve všech případech a bez výjimek respektujte. Nejedná se o zbytečné kroky, vzhledem k tomu, že mezinárodní federace IFBB má téměř 200 členských států, je i v tomto ohledu dodržování všech mezinárodních dohod a pravidel pro bezchybné fungování i těch nejmenších článků nezbytné.


Účast na soutěžích mistrovství Evropy nebo mistrovství světa

Rozhodne-li se sportovec, že by chtěl startovat na soutěžích mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, což jsou vůbec nejprestižnější a nejvýznamnější amatérské mezinárodní soutěže, musí začít plnit řadu povinností s velmi výrazným časovým náskokem před termínem uvažovaného startu.

Boris Orava (uprostřed) na Mistrovství světa v klasické kulturistice 2013

Prvním krokem, který by měl být učiněn již cca 7 - 9 měsíců před startem, je kontaktování příslušného státního trenéra. Svaz kulturistiky a fitness České republiky má v současnosti státní trenéry čtyři:

 • Tomáš Bureš - pro všechny kategorie mužů s výjimkou fitness
 • Zdenka Razýmová - pro všechny kategorie žen, a to včetně masters žen s výjimkou fitness
 • Martin Novotný - pro kategorie juniorek a juniorů a také pro kategorie masters mužů s výjimkou fitness
 • Luboš Koumal - pro všechny závodníky kategorií fitness

Kontakty na státní trenéry najdete buď na stránkách SKFČR, nebo můžete kontaktovat sekretariát, který Vám spojení zprostředkuje.

Naprosto nezbytnou součástí přípravy na start na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa je plnění monitoringu pro Antidopingový výbor České republiky. Ten se týká jen některých kategorií, je však nezbytné jej začít plnit minimálně 6 měsíců před datem konání soutěže. Zde je nezbytné zmínit dvě úskalí: prvním je, že se (ač výjimečně, přesto tomu tak může být) někdy termín vrcholného klání zveřejní až později, než je výše uvedený limit. Stejně tak se může stát (opět pouze výjimečně), že se včas vypsaný termín tím či oním směrem změní. V žádném z uvedených případů ale není možné u ADV ČR zajistit výjimku, ADV ČR bezvýhradně trvá na plnění šestiměsíčního monitoringu a je tedy v mnoha případech vhodné s ním raději začít s větším náskokem pro vyloučení vlivu jakéhokoliv z výše uvedených výjimečných případů. Kompletní informace o monitoringu a o tom, jakých kategorií se týká, najdete v tomto článku.

Ani to ale ještě není vše. Každý ze zájemců o reprezentaci na ME nebo MS se musí účastnit reprezentačních srazů, které jsou pořádány státními trenéry a které se konají v rozmezí od cca šestého až do posledního měsíce před konáním šampionátu. Přesné termíny jsou včas zveřejňovány na stránkách SKFČR v sekci Reprezentace. Poslední z uvedených srazů je zpravidla nominační a jsou na něm vybíráni závodníci, kteří na ME nebo MS nakonec skutečně budou moci odcestovat.


Závěrem

I přesto, že článek výše je psán relativně vyčerpávajícím způsobem, je možné, že jsem v něm některé otázky nezodpověděl. Budete-li mít o čemkoliv - a to třeba i o naprosté banalitě - jakoukoliv pochybnost, můžete mi napsat, a to ať už e-mailem na martin.jebas@skfcr.cz, nebo i v diskusi pod tímto článkem. Kontaktovat též můžete sekretariát SKFČR, a to opět buď e-mailem na sekretariat@skfcr.cz, nebo i telefonicky na mobilním čísle 739 788 348. Je vždy lepší se s dostatečným náskokem zeptat a nalézt odpovědi, než pár dní před soutěžním startem, nebo dokonce až na soutěži zjistit, že „něco je špatně“ a Váš start nebude možný.Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

02.05.22:26Ronnie - Tohle ví líp Slávek než já (e-mail sekretariat@skfcr.cz), ..
02.05.22:17zemanek87 - Děkuji za odpověď. Jeste jeden dotaz. Když se mezinárodn..
02.05.22:03Ronnie - Na zahraniční soutěže se člověk musí přihlašovat prostředn..
02.05.21:48zemanek87 - Zdravím, na zahraniční soutěži je vyžadováno při registr..
28.02.13:15Romkass - KRS Uničov, Kulturistika Haškova
27.02.17:40Ronnie - Ono ne každá posilovna má registrovaný svůj oddíl, což mož..
27.02.17:12Romkass - Dobrý den, projížděl jsem seznam oddílů klubu a nemohu vůb..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Valasekjakub123 (12:20) • 13 elite pro karet. Ty nemají žádnou váhu jen další amatérská liga. Škoda bývalý to pěk...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Bažant (11:08) • Se leda přešaltovat k Maniona federaci.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • Jo ale díky Petrovi Březnovi, že tuhle soutěž dál pořádá. Ale je mi ho i ostatních pořa...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • To jako fakt? Kulturistika do 80 kg - JEDEN závodník. Kulturistika do 90 kg - JEDEN z...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie