Reklama:
NOVÉ PŘÍCHUTĚ: Smart Whey Protein 1+1
Nejprodávanější proteinová akce letošního roku je prodloužena! Více zde.

Soutěže v kulturistice a fitness
v České republice

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže

Patříte mezi již zkušené závodníky v kulturistice, fitness či v jakékoliv další „naší“ soutěžní disciplíně? Nebo o prvním soutěžním startu teprve uvažujete? Máte kulturistiku jen rádi a chcete o ní a o jejím pozadí v České republice vědět co nejvíce? Pak i pro Vás je určen následující seriál článků, ve kterém bych Vás rád seznámil se vším, co se soutěžení byť třeba jen vzdáleně týká. Některé věci pro Vás možná budou nové, u některých ale mnozí jistě namítnou: „Proč nám tu takovou samozřejmost píše?“ Jenže každá, i ta úplná maličkost má své opodstatnění a v mnoha případech vychází ze skutečných situací a otazníků, které jsem ať už já, nebo moji kolegové na soutěžích nebo v souvislosti s nimi zaznamenali.

Seriál článků, jehož první díl právě čtete, se vztahuje pouze k soutěžím Svazu kulturistiky a fitness České republiky, a tedy i mezinárodní federace IFBB.
Ještě než se pustíme do prvního tématu, rád bych zmínil velmi důležitou věc. V každém článku najdete na závěr výzvu, abyste sami poslali jakoukoliv otázku, která Vás zajímá, a to vztaženou ať už k tematice daného článku, nebo k čemukoliv, co souvisí se soutěžemi či s celým Svazem kulturistiky a fitness České republiky. První díly tohoto seriálu budou sice věnovány tématům, které již nyní v záhlaví článku vidíte, ty další se ale mohou věnovat jiným, ke kterým dáte podnět Vy, nebo přímo zodpovídáním Vašich otázek.

Svaz kulturistiky a fitness České republiky

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) je občanské sdružení (podle nového občanského zákoníku „spolek“), které v České republice organizuje soutěže v kulturistice a fitness, soustředění, semináře, zajišťuje studium trenérů a stará se o další související činnosti. Oficiální webové stránky svazu jsou www.skfcr.cz.

SKFČR je členem mezinárodní federace kulturistiky a fitness IFBB, která v současnosti sdružuje 182 národních federací celého světa a která je zastřešena asociací SportAccord. Právě SportAccord (do roku 2009 s názvem Asociace mezinárodních sportovních federací GAISF) zastřešuje mezinárodní a další sportovní federace napříč sportovními odvětvími a členství v ní se považuje za nutnou podmínku a první krok na cestě jakéhokoliv sportu na olympijské hry. Mimochodem, právě uznání kulturistiky a fitness federace IFBB ve SportAccord dává Svazu kulturistiky a fitness České republiky výsadní postavení jako jediné státem uznané organizace zastřešující kulturistiku v České republice.

V čele SKFČR stojí zpravidla pětičlenný Výkonný výbor (pětice lidí, která v době mezi Valnými hromadami rozhoduje o klíčových aktivitách SKFČR a zajišťuje běžnou agendu a funkčnost), případné prohřešky proti pravidlům řeší tříčlenná Disciplinární komise a nad správností veškerého dění bdí tříčlenná Revizní komise.

Členy SKFČR jsou oddíly, buď občanská sdružení (spolky), nebo komerční subjekty, kterých je ke dni publikace tohoto článku celkem 362 (kompletní seznam zde). Každý z oddílů má svého předsedu, jenž se může zúčastnit Valné hromady, nejvyššího zasedání SKFČR, které se koná zpravidla jednou ročně a které jednou za čtyři roky volí členy Výkonného výboru, Disciplinární komise a Revizní komise. Udává tak vždy směr, jímž svaz kulturistiky půjde po další čtyřleté období. Mimochodem, poslední Volební valná hromada SKFČR proběhla letos na jaře, více si o ní můžete přečíst zde.

Řada z předsedů oddílů i jejich řadových členů patří mezi aktivní pořadatele soutěží, ale například také mezi rozhodčí, trenéry a samozřejmě i mezi závodníky. Všichni z uvedených ale pracují pro SKFČR a pro rozvíjení všech jeho činností v rámci svého volného času a bez nároku na jakoukoliv přímou odměnu. Svaz kulturistiky a fitness České republiky není něčím, co „tady samozřejmě je“ a co „musí pracovat, protože je za to placené“, Svaz kulturistiky a fitness České republiky je sdružením lidí, kteří mají kulturistiku a fitness rádi a kteří pro ni v rámci svých možností v mnoha případech dělají vše, co je v jejich silách.

Soutěže

SKFČR, resp. jím pověření lidé, oddíly či společnosti pořádají v České republice každoročně dlouhou řadu soutěží. Ty se dělí na čtyři základní skupiny. Soutěže mistrovské se konají vždy na jaře (zpravidla v počtu sedmi) a vítězové jednotlivých kategorií na soutěžích nejvyšších se stávají „mistry České republiky“. Na podzim jsou realizována klání pohárová (ta jsou zpravidla tři nebo čtyři), určená pro stejné závodníky, kteří se účastní jarních soutěží s tím, že na podzimních nemohou získat mistrovské tituly, ale „jen“ vítězné poháry, případné věcné ceny, diplomy či jiná ocenění. Po skončení pohárových soutěží (většinou se konají v září a říjnu) následují soutěže kondiční (těch bývá až pět), které jsou určeny především pro začínající závodníky a pro některé závodníky z řad dorostenců a juniorů. Vedle zmíněných klání jsou pořádány i soutěže mezinárodní, a to ať už ty nejvyšší (mistrovství Evropy a mistrovství světa), tak řada dalších mezinárodních soutěží, které se konají v blízkých i vzdálených zahraničních státech, ale třeba i v České republice (zde připomeňme např. Olympia Amateur Europe z června 2014).

Soutěžní disciplíny a kategorie

Na uvedených soutěžích mohou startovat závodnice a závodníci v různých disciplínách a kategoriích. Pojďme si je (z nejzákladnějšího pohledu pro širokou veřejnost) představit.

Kategorie mohou být věkové, kdy se klání na pódiu mohou zúčastnit děti (ve věku 6-15 let, a to v disciplínách fitness dětí), dorostenci (16-18 let), junioři (do 23 let), muži a ženy (někdy označovaní jako senioři) a potom také závodnice a závodníci kategorií masters (ženy nad 35 let a muži nad 40 let). Mezi uvedenými kategoriemi platí i možnost současných startů, např. že mezi seniory může nastoupit závodník masters, junior či dorostenec. Opačná varianta, tedy aby např. senior startoval mezi juniory, však samozřejmě umožněna není. Podrobněji rozepsané možnosti souběžných startů ve více věkových kategoriích na stejné soutěži vidíte v následující tabulce:

Kat. dorostu Kat. juniorů Kat. mužů/žen Kat. masters
Závodník dorost Ano Ano Ano Ne
Závodník junior/ka Ne Ano Ano Ne
Závodník senior (muž/žena) Ne Ne Ano Ne
Závodník masters Ne Ne Ano Ano

Kategorie závodníků nemusí být ale jen věkové, mohou být také váhové či výškové. To už bychom však zabíhali do příliš velkých podrobností, které si případný zájemce může najít v kompletních soutěžních pravidlech na webové stránce www.skfcr.cz/pravidla.

Mimochodem, ve zmíněných pravidlech najdete také vysvětlenou odpověď na jednu velmi častou otázku, totiž, k jakému dni se vztahuje hraniční věk pro dané věkové kategorie? Ukažme si to na příkladu juniorů. Jak bylo zmíněno, juniorem je závodník do 23 let věku. Startovat v juniorské kategorii pak může po celý rok, ve kterém oslaví své 23. narozeniny. Platí tedy, že je-li sportovci 23 let třeba v červenci, může startovat v juniorských kategoriích jak na jaře, tak i na podzim daného roku. Rozhodujícím faktorem je ročník narození. Z toho je ale zřejmé, že závodník, který oslaví např. v srpnu daného roku 24. narozeniny, nemůže startovat v juniorské kategorii ani na podzim, ale ani na jaře (!) daného roku, a to přesto, že právě na zmíněném jaře mu je stále ještě 23 let. Pro zamezení nejasností vychází pravidelně na svazových stránkách upřesnění ročníků narození pro jednotlivé věkové kategorie, viz například následující citace platná pro soutěže v roce 2014:

Na otázku, jaké ročníky narození mohou startovat na soutěžích v kategorii dorostu a juniorů, platí pro rok 2014 následující. Ročníky 1998, 1999 mohou startovat v mladším dorostu (závodníci mladší než 16 let, startují po celý rok, kdy oslaví 16 let a méně). Ročníky 1996, 1997, 1998, 1999 mohou startovat ve starším dorostu (závodníci mladší než 18 let, startují po celý rok, kdy oslaví 18 let a méně). Ročníky 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 mohou startovat v juniorech (mladší než 23 let, startují po celý rok, kdy oslaví 23 let a méně).

Než se podíváme na soutěžní disciplíny, je nezbytné podotknout, že právě správný a z pravidel vyplývající pojem „disciplína“ bývá zcela běžně nahrazován pojmem „kategorie“, a to i v rámci tohoto seriálu článků. Doslovně jej dodržujeme pouze v této vysvětlující kapitole.

Jak je to tedy se soutěžními disciplínami? Tou nejrozšířenější je kulturistika (mužů i žen), což je disciplína, v níž jde v první řadě o svalový rozvoj, symetrii a maximální vyrýsovanost svalstva. Závodníci ale mohou startovat i v tzv. klasické kulturistice (pouze muži), kde svalnatost, symetrie a vyrýsovanost postavy hrají též význačnou roli, ale svalové objemy jedinců jsou menší (pravidly jsou omezeny určitými váhovými limity vzhledem k tělesné výšce). Závodníci obou zmíněných disciplín absolvují na soutěži kromě porovnávání postavy (povinných postojů) i minutovou volnou sestavu, což představuje volné pózování s doprovodnou hudbou. Další ze soutěžních disciplín je fitness (mužů i žen), ve kterém je vyžadován přiměřený svalový rozvoj, symetrie i vyrýsovanost (u mužů opět v rámci určitého váhového omezení vzhledem k výšce), zároveň zde ale startující předvádějí 90 sekund trvající volnou sestavu zaměřenou na silové, gymnastické a jiné prvky. Hodnocení volné sestavy tvoří významnou část z rozhodování o výsledném umístění závodníka. Ve fitness ale mohou soutěžit i děti, ty pochopitelně s ohledem ke svému věku na co nejlepší volnou sestavu, ale bez jakéhokoliv zaměření na svalový rozvoj (hodnotí se pouze symetrie postavy). Další z disciplín, tentokrát výhradně pro ženy, je bodyfitness, zaměřující se na symetrii postavy, přiměřené osvalení a přiměřenou vyrýsovanost, avšak vše v míře mnohem nižší, než je tomu u ženské kulturistiky. Také pouze pro ženy je určeno bikiny fitness, disciplína pro závodnice se sportovní postavou, avšak bez výrazného osvalení a bez většího vyrýsování. Na závěr pak zbývá zmínit dvě relativní novinky. Tou první je atletické fitness (mužů i žen), disciplína se zaměřením na svalový rozvoj a symetrii i vyrýsovanost postavy, kde ale soutěžící provádějí fyzické výkony složené ze shybů, kliků na bradlech a z veslování na trenažéru (započítávají se do výsledného hodnocení). Poslední a nejnovější disciplínou je physique (mužů i žen), což je disciplína u žen „vložená“ mezi ženskou kulturistiku a bodyfitness, tzn. která je určena pro ženy svalnatější a vyrýsovanější než v bodyfitness, ale nikoli s takovými (mnohdy až enormními) svalovými objemy jako v ženské kulturistice. Pro muže pak physique znamená také pouze přiměřeně svalnatou a vyrýsovanou postavu, zároveň ale postavu symetrickou s důrazem na celkové vystupování a vzhled závodníka. Pro lepší představu o rozdílech mezi některými výše uvedenými disciplínami se můžete podívat na několik následujících fotografií.

Kulturistika
Klasická kulturistika
Physique
Bodyfitness
Bikiny fitness
Fitness

Stejná závodnice (žena) může na téže soutěži startovat zároveň ve více disciplínách (jsou-li vypsány) pouze dle následujícího klíče:

Kategorie
fitness
Kategorie
bodyfitness
Kategorie
bikiny fitness
Kategorie
kulturistika
Kategorie
atlet. fitness
Kategorie
physique
Soutěžící fitness - Ano Ne Ano Ano Ano
Soutěžící bodyfitness Ano - Ne Ano Ano Ne
Soutěžící bikiny fitness Ne Ne - Ne Ne Ne
Soutěžící kulturistika Ano Ano Ne - Ano Ne
Soutěžící atlet. fitness Ano Ano Ne Ano - Ano
Soutěžící physique Ano Ne Ne Ne Ano -

Stejný závodník (muž) může na téže soutěži startovat zároveň ve více disciplínách (jsou-li vypsány) pouze dle následujícího klíče:

Kategorie
kulturistika
Kategorie
klas. kultur.
Kategorie
fitness
Kategorie
atlet. fitness
Kategorie
physique
Soutěžící kulturistika - Ne Ano Ano Ne
Soutěžící klasická kulturistika Ne - Ano Ano Ne
Soutěžící fitness Ano Ano - Ano Ano
Soutěžící atlet. fitness Ano Ano Ano - Ano
Soutěžící physique Ne Ne Ano Ano -

Závěrem

Výše uvedené odstavce měly za cíl seznámit čtenáře se základní strukturou Svazu kulturistiky a fitness České republiky a se základními informacemi o soutěžích. V následujících dílech našeho seriálu se podíváme na podrobnosti o pravidlech soutěžení na jednotlivých kláních, postupně se vrátíme k poslední soutěžní sezóně (mistrovská jarní sezóna 2014) a představíme si vše, co na nás čeká v soutěžní sezóně podzimu 2014. Též si odpovíme na otázku Chci soutěžit, co pro to musím udělat?, podíváme se na rozhodování na soutěžích, soutěžní barvy a na řadu dalších témat souvisejících se soutěžením v kulturistice, fitness a všech dalších soutěžních disciplínách. A nezapomeňte, máte-li k čemukoliv otázku, napište! Využít můžete buď e-mailovou adresu martin.jebas@skfcr.cz, nebo i diskusi pod článkem.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2022 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2022 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie