Reklama:

Kondiční kulturistika, bodyfitness a bikiny 2012: vše, co potřebujete vědět!

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos na podzim nás čekají kondiční soutěže, tzn. klání určená jak začínajícím závodníkům, tak závodníkům z dorosteneckých a juniorských kategorií jarní mistrovské sezóny.

V porovnání s minulostí přichází letos několik změn. V následujících bodech si je představíme jen stručně, podrobněji budou rozepsány v dalších částech článku.

 • Soutěže budou nadále čtyři, ale s ohledem na žádosti závodníků (zkrácení doby, kdy musí držet dobrou formu, ale i snížení finančních nákladů) se uskuteční ve dvou po sobě následujících víkendech (vždy sobota i neděle v blízkých lokalitách se zajištěním levného ubytování).

 • Tři novinky nás čekají také v kategoriích - junioři nebudou do 21 let, ale (stejně jako v jarní mistrovské sezóně) do 23 let, nově je přidána kategorie bikiny žen a na dvou kláních (v Brně a Ostravě) proběhne (časově odděleně mimo hlavní soutěž) i klání ve fitness dětí.

 • V minulém roce byli na soutěžích poprvé přítomni i komisaři Antidopingového výboru České republiky - stejně tomu bude i letos a bude proveden větší počet odběrů. I přesto, že se jedná o soutěže neregistrovaných závodníků, při prezentaci všichni závodníci svým podpisem stvrdí souhlas s pravidly, a to i s pravidly antidopingovými. V případě následného odmítnutí spolupráce s komisaři ADV ČR dojde k okamžité diskvalifikaci závodníka.

 • Dopředu budou zveřejněna pravidla pro bodové hodnocení za umístění závodníků na jednotlivých soutěžích a bude zveřejňováno i průběžné pořadí v celém seriálu, tzn. závodníci, kteří se zúčastní více (třeba i všech čtyř) soutěží, se utkají i o absolutní tituly.

Kategorie a podmínky účasti

Níže uvedené kategorie budou shodné na všech soutěžích, a to s jedinou výjimkou. Tou je fitness dětí, které proběhne jen na soutěžích Grand Prix Ostrava a také na Smartlabs Cup Brno.

 • dorostenci do 18 let
  Věk závodníků se zde řídí doslovným zněním pravidel a soutěžního řádu SKFČR, tedy startovat mohou závodníci mladší než 18 let (po celý rok, kdy oslaví 18 a méně let). V praxi to lze říct ještě jednoznačněji - startovat mohou závodníci narození v roce 1994 a závodníci mladší (rok narození 1995, 1996 atd.). Účast je možná pro všechny začínající závodníky (tzn. pro ty, pro které jsou kondiční soutěže jejich prvními starty), účastníky kondičních soutěží z minulých let a také většinu závodníků z jarních soutěží dorostenců. Zde ale platí, že v kategorii nemohou startovat zájemci, kteří Českou republiku reprezentovali na soutěžích mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy, a také ti závodníci, kteří se účastnili soutěží v kulturistice či bodyfitness pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • junioři do 23 let
  Věkové omezení zde zní „mladší než 23 let“ (po celý rok, kdy oslaví 23 a méně let). Startovat tedy mohou závodníci narození v roce 1989 a mladší (narození v roce 1990, 1991 atd.). Účast je možná pro všechny začínající závodníky (tzn. pro ty, pro které jsou kondiční soutěže jejich prvními starty), účastníky kondičních soutěží z minulých let a také většinu závodníků z jarních soutěží juniorů. V kategorii nemohou startovat zájemci, kteří jsou medailisty z mistrovství České republiky juniorů jakéhokoliv roku, a ti, kteří ČR reprezentovali na mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy. Nemohou startovat ani závodníci, kteří se účastnili soutěží v kulturistice či bodyfitness pořádaných subjekty, které aktivně nespolupracují s Antidopingovým výborem České republiky.

 • muži do 30 let
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci mladší než 30 let (po celý rok, kdy oslaví 30 a méně let), tzn. ročníky narození 1982 a mladší (1983, 1984 atd.). Zároveň zde platí omezení, že daný závodník v posledních dvou letech nestartoval na žádné soutěži v kulturistice (s výjimkou kondičních soutěží) a nebyl v posledních 10 letech reprezentantem České republiky na soutěžích mistrovství světa a/nebo mistrovství Evropy a nikdy v minulosti se neúčastnil jako závodník soutěží, které nebyly pod aktivním dohledem Antidopingového výboru České republiky. Soutěžit mohou tedy všichni začínající závodníci, pro které se bude jednat o jejich první soutěž, i závodníci federace IFBB a jiných sportovních asociací spolupracujících s ADV ČR, kteří naposledy startovali ne později než 30. října 2010.

 • muži nad 30 let
  V této kategorii mohou startovat všichni zájemci starší než 30 let (ročníky narození 1981, 1980 atd.), kteří zároveň splňují všechna pravidla platná pro kategorii mužů do 30 let z předešlého odstavce (s výjimkou pravidla věkového).

 • ženy (bodyfitness)
  V této kategorii mohou startovat všechny zájemkyně, které pro svůj věk splňují pravidla z výše uvedených soutěží kategorií mužů. Tzn. v případě závodnic mladších 18 let se může jednat o účastnice jarních soutěží dorostu (s výjimkou reprezentantek), pro závodnice do 21 let se může jednat o účastnice jarních soutěží juniorek (s výjimkou mistryň republiky a reprezentantek), pro závodnice starší pak platí pravidlo o dvouleté soutěžní odmlce od posledního startu.

 • ženy (bikiny)
  Platí zde zcela shodná pravidla pro možnou účast jako v případě bodyfitness žen.

 • fitness dětí
  Startovat mohou zcela všichni zájemci (tzn. i účastníci jarních soutěží fitness dětí), a to ve věku od 6 d 15 let, přesně dle pravidel a soutěžního řádu SKFČR. Jak naleznete v propozicích soutěží, všechny kategorie fitness dětí proběhnou před všemi kategoriemi zbývajícími, tzn. časově částečně odděleně.

Jak je to se startem stejného závodníka ve více kategoriích? Dorostenec může na stejné soutěži startovat i mezi juniory i mezi muži do 30 let. Junior může startovat na stejné soutěži i v kategorii mužů do 30 let. Muži do 30 let mohou startovat na stejné soutěži pouze ve „své“ kategorii. Stejné platí i pro muže nad 30 let.

V případě jakýchkoliv otázek, zda se právě Vy můžete soutěží zúčastnit, a pro vyloučení sebemenších pochybností se prosím obraťte na kontakty uvedené v závěru tohoto článku. Pro účast na soutěžích není nutné podávat přihlášku do Svazu kulturistiky a fitness České republiky ani být registrován pod jakýmkoliv oddílem (je to doporučeno, nikoli vyžadováno). Stačí pouze včas zaslat elektronickou přihlášku (společně s hudbou pro volnou sestavu, pokud uvažujete o startu v kategorii, kde volné sestavy jsou - tzn. kondiční kulturistika mužů). Hudbu lze zaslat pouze ve formátu MP3 předem (společně s elektronickou přihláškou), není možné ji donést na CD přímo na soutěž (a to z důvodu zamezení jakýchkoliv potíží při spouštění hudebního doprovodu, pro zjednodušení procesu prezentace i pro klid samotných závodníků, aby měli v den soutěže co nejméně starostí). Při prezentaci podepíší všichni závodníci jednoduché prohlášení, že souhlasí se všemi pravidly, podle kterých se soutěží, a to včetně pravidel antidopingových.

Termíny soutěží

Jak již bylo zmíněno, soutěže se konají čtyři, a to v Ostravě a Krnově v první soutěžní víkend a v Brně a Kutné Hoře v druhý soutěžní víkend. Důvody, proč se soutěže nekonají ve čtyřech po sobě jdoucích sobotách jako v minulých letech, jsou následující:

 • snadnější udržení formy - pro závodníky je velmi obtížné udržet odpovídající formu po 4 po sobě jdoucích víkendy, naopak načasování na dva víkendy po sobě jdoucí je podstatně snazší. Nedělní soutěže budou mít také posunutý časový program tak, aby se závodníci dostali domů včas, ať už přijedou odkudkoliv.

 • snížení finančních nákladů - Ostrava a Krnov (sobota a neděle prvního víkendu) jsou od sebe vzdáleny 60 km, Brno a Kutná Hora (sobota a neděle druhého víkendu) cca 150 km. Při zajištění levného ubytování (možnosti budou včas oznámeny) ušetří závodníci i doprovod za cestovní náklady. Další úspora se týká soutěžních barev, kdy při použití moderních barev (Jan Tana, Pro Tan nebo Dream Tam Knight) vydrží „sobotní“ barva do neděle jen s potřebou malých „nedělních“ úprav.

Termíny soutěží jsou tedy následující:

 • 17. 11. 2012 - Grand Prix Ostrava
 • 18. 11. 2012 - Grand Prix Jalex Krnov
 • 24. 11. 2012 - Smartlabs Cup Brno
 • 25. 11. 2012 - Golem Classic Kutná Hora

Přesné propozice soutěží budou zveřejněny nejpozději na začátku září. Ve stejnou chvíli budou zpřístupněny i elektronické přihlášky (včetně možnosti zaslání hudby pro volnou sestavu).

Rozhodčí

Na soutěžích bude rozhodovat vždy pětice rozhodčích, s tím, že dle rozhodnutí konkrétního pořadatele mohou část tvořit rozhodčí Svazu kulturistiky a fitness České republiky, část mohou tvořit osobnosti našeho sportu (např. bývalí či současní reprezentanti apod.). Přesné rozhodcovské sbory budou zveřejněny v průběhu září.

Pravidla

S výjimkou výše zmíněných pravidel ohledně kategorií platí na soutěžích kompletní pravidla Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Pro soutěžící v kategoriích mužů platí pravidla pro sportovní kulturistiku SKFČR, pro soutěžící kategorie žen pravidla bodyfitness a bikiny SKFČR. Samozřejmě jsou plně platná i veškerá pravidla ve vztahu k zakázaným podpůrným látkám.

Průběžné žebříčky a celkové hodnocení

Všichni závodníci budou zařazeni do celkového žebříčku o absolutního vítěze celého seriálu. Způsob bodového hodnocení za výsledek na každé soutěži je takový, že závodník na prvním místě v kategorii získává 16 bodů, závodník na posledním místě 1 bod, závodníci umístění mezi nimi si pak body lineárně rozdělí (tzn. v případě např. 3 závodníků v kategorii získává první 16 bodů, druhý 8,5 bodů a třetí 1 bod).

V případě, že závodník soutěží na stejné soutěži ve více kategoriích (např. dorostenec startuje v kategorii dorostu a také v kategorii juniorů), jsou mu do výsledného žebříčku započítány body pouze z „jeho“ kategorie, tzn. v tomto případě kategorie dorostenecké, případně z kategorie, která je mu věkově nejblíže (platí pro případ, že by dorostenec startoval např. pouze v kategorii juniorů a mužů do 30 let - což je ale případ krajně nepravděpodobný).

Celkové pořadí bude zveřejněno až po skončení všech soutěží (v navazujícím týdnu), všichni závodníci v žebříčku obdrží zvláštní diplom, deset nejlepších získá možnost rozhovoru v některém z partnerských médií, navíc drobné věcné ceny, trojice nejlepších pak vítězné poháry.

V případě, že závodníci budou členy oddílu SKFČR (což ale není podmínkou), budou bodová hodnocení použita i pro výpočet žebříčku oddílů, kde opět desítka nejlepších obdrží zvláštní diplom.

Závěrem

Jak bylo zmíněno, u kondičních soutěží více než kde jinde platí, že není důležité bojovat o prvenství, ale zúčastnit se, vyzkoušet si (třeba vůbec poprvé) soutěžní přípravu a postavit se na soutěžní pódia. Trénink v posilovnách je životním stylem pro obrovské množství lidí, jen málo z nich si ale vyzkouší skutečnou soutěžní přípravu a skutečné závody. Soutěže v kondiční kulturistice, bodyfitness a bikiny se ve všech uplynulých letech vyznačovaly velmi příjemnou a vstřícnou atmosférou, minimem byrokratické i finanční zátěže pro závodníky a umožňovaly vyzkoušet si soutěžní atmosféru i závodníkům, kteří nepomýšlí na republikové mistrovské tituly s dlouhou čtyř či pětiměsíční přípravou, ale i těm, kteří si své „jdu do toho“ řeknou třeba jen dva měsíce před prvním startem. Září začíná za několik dní, do prvních kondičních soutěží zbývá dva a půl měsíce. Řeknete si své „jdu do toho“ třeba i Vy?

P.S.: Narazíte-li v souvislosti s výše uvedeným článkem na jakékoliv nejasnosti, volejte či pište na sekretariát SKFČR. Zároveň platí, že nevíte-li si rady s jakoukoliv částí soutěžní přípravy, v září proběhnou v Praze a Ostravě semináře pro všechny zájemce, kterých se můžete zúčastnit a kde Vám bude (mimo jiné) radit i státní trenér mužů Tomáš Bureš! V neposlední řadě platí, že ať už jste z jakékoliv části ČR, pokud budete potřebovat s přípravou pomoci (od komplexního plánu až po třeba jen drobnou konzultaci), zavolejte či napište na sekretariát SKFČR, pomůžeme Vám v okolí najít zkušeného trenéra nebo závodníka, který Vám pomůže!


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

04.11.00:28Smile04 - to je teda síla :) antidopingovka :D se nuděj nebo co? :D+1
06.10.23:19Jabi - Jsou zakázány suplementy jako bcaa,proteiny,gainery,spalov..
29.08.22:52Turakam - Práve na súťažiach kondičákov má zmysel, však sa uvedomte,..+3
29.08.22:18kidacekfull - I přesto že se to asi moc srovnávat nedá tak z principu so..
29.08.19:33jnerez - Dopingovka na soutěžích kondičáků a na soutěžích typu Arno..+1
29.08.17:03Ronnie - Nebude. Soutěže budou čtyři, ale ta čtvrtá nebude Březnice..+2
29.08.16:44jari - Martine, ještě otázečka. V Březnici letos nic nebude?
29.08.16:16jari - Ok. Počkám na článek.
29.08.16:12Ronnie - Lonští závodníci, co odmítli testy (byli celkem tři), star..+1
29.08.16:00jari - O testech na těhle soutěžích jakožto blbosti vůbec nemluví..
29.08.14:11bubu123 - Kéž by...! :-)
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínMel Chancey: "Mike Matarazzo bojuje o...
tomášekp (22:35) • Zrovna Agel je fakt odbornost sama. Zavádí se stent, BYPASS se našívá, a nejprve perife...
magazínMr. Olympia 2020 s Mamdouhem Elssbiay...
deiw (11:41) • Popravdě minulý rok Cedric byl podobný případ. Měl dost bodů ještě z konce roku 2018 (p...
magazínMr. Olympia 2020 s Mamdouhem Elssbiay...
decarabas (09:06) • No neviem, nie je prvy ani posledny, ktory dostal zvlastne pozvanie. Nic na tom nevidim...
magazínMr. Olympia 2020 s Mamdouhem Elssbiay...
havlic (08:35) • ...no a věřím, že vyhraje...protože `chudáček malý` měl Covid, tak mu to dáme, zaslouž...
magazínMr. Olympia 2020 s Mamdouhem Elssbiay...
Paulie02 (22:16) • Snad jednou přijde tvrdý a totálně vyrýsovaný... Potřeboval by poradit od Doriana *2*Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra