Reklama:
CFM protein Extrifit v akci 2270 g + 1000 g!
Nejprodávanější protein v ČR nyní v extrémní akci! Vybírejte z 12 skvělých příchutí! Více zde.

Rozhovor s Petrem Stachem

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Osobnosti
Tento článek je velmi starý, informace v něm tedy už nemusí být zdaleka aktuální.

Můj rozhovor s Petrem Stachem, majitelem Trenérské školy Petra Stacha mistra Evropy, proběhl už před několika týdny. V našem rozhovoru jsme se (až na drobnosti) věnovali pouze průběhu školení a myslím, že není oblast, do které bychom alespoň trochu nepíchli. Protože byl ale náš rozhovor velmi, opravdu velmi dlouhý, přináším vám dnes pouze první (nejkratší) část.

Jinak u některých fotek, prosím, omluvte, že nejsou příliš k věci, ale přišli mi příliš super na to, abych si je nechal jen pro sebe. Nezapomeňte, že fotka z Mariánských lázní, cca uprostřed textu, lze kliknutím zvětšit.


Chodíte teď cvičit?

Cvičit jsem nebyl téměř čtvrt roku, ale hodlám opět začít, protože se cítím nepříjemně „rozbředlý“. Měl jsem spoustu různých věcí, které jsem musel zařizovat a už mi pak nezůstala energie ani čas. Například dnes jsem dělal do půl páté ráno administrativu, což zabere vždycky hodně času. Na trénink by přitom člověk měl být alespoň trochu vyspalý a musí z něj mít radost.

Teď už ale k trenérským kurzům, jak často a kolikrát do roka bývají?

Letos jsme pořádali celkem šest kurzů, pět v Praze a jeden v Mariánských lázních. V Mariánských lázních bývaly kurzy dva a navíc jsem jeden měl ještě v Jablonci, ale takový počet míst se především v posledních letech nenaplnil. Proto jsme četnost kurzů omezili. Kvůli nynějšímu většímu zájmu ale plánujeme na příští rok rozšíření o jeden. Bude se jich konat šest v Praze a jeden v Mariánských lázních.

Jak dlouho kurzy trvají…?

Obsahují 14 dní výukového času. Rozděleny jsou na dvě konzultační části (týden výuka, dva týdny pauza, týden výuka) tak, aby mohli účastníci vstřebat informace z první části a mohli se začít pomalu připravovat. Potom mají tři týdny přestávku na přípravu k závěrečným zkouškám, přičemž součástí této přípravy je vypracování seminární práce, která je nedílnou součástí závěrečných zkoušek.

To mají studenti na vstřebávání spoustu času…

Ano, mají alespoň možnost se mezitím prakticky učit. Řada lidí, kteří přijdou do kurzu, nemá vůbec praktické zkušenosti s fitness procesem. Je fakt, že velká většina už nějaké zkušenosti má, ale poměrná část, řekněme kolem 35% z těch, kteří jdou do kurzu, se ho účastní proto, aby se něco dozvěděli a mohli to potom dělat dobře… nejdříve na sobě, potom uvidí… a to je taky velice milé zjištění.

Kde najdou lidé termíny kurzů? Na vašich webových stránkách?

Mohou je najít v časopisu Svět kulturistiky a samozřejmě také na našich webových stránkách. Navíc ještě rozesíláme letáky, což je na webu také.

Jak se na kurzy hlásí? Jak dlouho před začátkem kurzu je nutné se přihlásit?

Je nutné se přihlásit nejpozději 3 týdny předem, abychom byli schopni organizačně zajistit adekvátně velkou přednáškovou místnost a samozřejmě také odpovídající ubytování.

Ubytování zajišťujete?

Ano, ubytování zajišťujeme, ale platby provádí účastníci přímo ubytovateli, tzn. že my pro ně ubytování jenom zajistíme, ale dál s ubytováním nemáme nic společného.

Jaká je cena denního klasického kurzu?

U řádného studia je to posledních pár let stále stejných 8500Kč.

Když mluvíte o řádném studiu, existuje i dálkové?

Na výběr jsou v podstatě tři formy studování téhož a to trenér kulturistiky, instruktor fitcentra a osobní trenér kulturistiky a fitness. Návštěvy se uskutečňují nejčastěji formou řádného studia, kdy student dochází na přednášky ve vypsaných termínech a je v kontaktu s přednášejícími. Další možností je dálkové studium pro ty, kteří nemají tolik času a hlavně nemají čas tam být celých 14 přednáškových dnů v celku, takže si výuku rozloží na delší dobu. Pro někoho je výhodná třetí nabízená forma, tedy individuální studium, které probíhá čistě individuálně.

A jak probíhají samotné přednášky? Je to klasická přednáška jako na vysoké škole nebo je to formou konzultací…?

Teoretická část je prováděna tady na FTVS v pronajatých učebnách. Využíváme také volnou kapacitu přednášejících z FTVS, čímž dáváme našim lidem, zájemcům či frekventantům, relativně tu nejvyšší možnou kvalitu, kterou je možné postihnout. Přednášky probíhají skutečně klasickým způsobem, studenti si dělají poznámky a vždy, když má někdo dotaz, tak se vše probere. Je pravda, že mnoho lidí přijde s nejasnostmi až o přestávkách, protože se stydí zeptat, ale já osobně mám vždy snahu to odročit do přednášky, protože daný dotaz může zajímat i ostatní. Kromě poznámek čerpají i z literatury, kterou doporučujeme.

Existuje doporučená literatura, kterou vy přímo ke kurzu dodáte?

Ne, my literaturu pouze doporučujeme. Lidé, kteří se v této branži pohybují již delší dobu, jako třeba Oleg Zhur, mají literatury velké množství. On si např. na kurz s sebou přivezl řadu knih, včetně literatury anatomické a medicínské. Jsou lidé, kteří sledují a kupují si literaturu v průběhu posledních deseti let, takže mají všechny knížky a mají možnost z nich čerpat. Hlavní důraz však klademe na přednášky, protože jsou živé. Literatura je výhodná v tom, že se člověk má něčeho držet a může se k tomu vrátit, ale v přednáškách se dozví vše, co ho zajímá. Více než to, co může konstatovat jako fakt z literatury.

Takže kompletní publikace, kde by byl přesně obsah celého 14-ti denního studia není…

Není. I samotný obsah se totiž stále mění. Když chcete udělat dejme tomu skripta, tak musíte vydat např. 2-3 000 výtisků, aby byla slušná cenová úroveň. My jsme přitom vyškolili za 12 let cca 1200 studentů, což je 100 studentů ročně. Ale za těch 10 let se hodně změnilo, v metodice, ve výživě atd. – a pořád dělat dodatky, nebo vydávat kvůli tomu nová skripta, když vám jich pak řada zůstane, to jsme nepokládali za důležité. Já vím, že by to někteří lidé uvítali, hlavně dálkově nebo individuálně studující, protože pak mají možnost se něčeho držet. Na druhé straně i já vycházím z obecných poznání, nikoli jen z vlastních poznatků, a jsem rád, pokud se ten člověk dozví věci, které mu nejsou odpřednášeny přímo jen od nás, ale dozví se leccos i z jiné literatury, která tutéž problematiku osvětluje z jiného úhlu pohledu.

Jaký bývá poměr dálkařů a řádných studujících?

Dříve bylo znatelně málo dálkově studujících a málo individuální výuky, ale nyní zájem o tyto formy stoupá. Pokud odhadnu poměr, pak je to možná jedna čtvrtina zájemců dálkovou formou, oproti 75% řádných studentů.

Ještě bych se zmínil o tom, že výhoda řádného studia spočívá v tom, že studenti mají přímý kontakt s kantorem a mají možnost si spoustu věcí zapamatovat, na spoustu věcí se zeptat…

Kdo přednáší? Říkal jste, že profesoři tady z fakulty, ale když je kurz v Mariánských lázních, tak dojíždí i tam?

Kdepak, já mám v Mariánských lázních lektorský sbor přímo odtamtud, řadu známých, kteří se v této oblasti pohybují už řadu let.

Teď jedna odlehčená otázka. Prozradíte nějaké známé účastníky vašich kurzů, pomineme-li Olega Zhura, o kterém jsme už mluvili?

Známých lidí, kteří něco znamenají v tomto sportu a kteří prošli naší školou, byla poměrně velká řada… Peťa Dudarec, mistr Evropy před cca 10-ti lety, pak Veronika Gáfová, mistryně světa ve fitness, Ota Hrdlička, mistr republiky v párech a třetí na republice v osmdesátce před dvěma lety, pak také Peťa Weinlich, Vašek Speierl, zmíněný Oleg Zhur, v poslední době Šárka Drozdová, Jana Stöckelová a spousta dalších… Řada majitelů fitness center, včetně majitelů brněnského Gold’s Gymu. Je to mnoho jmen…

[urlG]469_3[/urlG]469_3[//urlG]

Poměr mužů a žen?

Řekl bych, že 60% mužů a 40% žen.

Z jakých pohnutek, z jakých důvodů se lidé hlásí?

To bývá různé, nejčastějším důvodem bývá touha dozvědět se něco o procesu jako takovém, mít přehled, umět dát dohromady mozaiku informací… Z přihlášených má 70% lidí tak trochu nebo úplně jasno, ale v některých věcech se ještě přece jen nedovedou zorientovat. Pak je tam tak 25%, kteří sice čtou odbornou literaturu, hlavně časopiseckou, ale tam se hodně často střetávají názory různých odborníků na jeden a týž problém z jiného pohledu a dost často si protiřečí. Uvedená část se v tom nedokáže zorientovat, takže cílem je dát dohromady mozaiku vědomostí, nějak to utříbit a ucelit… A dále jsou 2 nebo 3 procenta lidí, kteří přijdou s tím, že jim nejde ani tolik o vědomosti, jako spíš o doklad, aby mohli provozovat živnost…

Ubytování v Praze je kde?

Na kolejích FTVS a platí se zvlášť. Kdysi jsme dělávali školení v Nymburce. V ceně byla výuka, ubytování i stravování a nastaly strašné problémy, protože někdo nejedl rýži, pak to chtěl odečíst, někdo nechtěl ubytování… prostě zmatky…

Jaké jsou předměty, jejich složení, jaké obory se probírají?

Stěžejním předmětem je samozřejmě anatomie, na které se staví, protože znalost svalů, pohybového aparátu, začátků, úponů svalů a také pohybů, které vykonávají, souvisí přímo s metodickou praxí. Dále se vyučuje metodika, historie a pravidla, toto vše je víceméně pro orientaci, protože tito lidé většinou nebudou asi dělat rozhodčí, ale musí se umět orientovat v průběhu hodnocení lidské postavy ve vrcholové soutěži.

Ohledně důležitosti anatomie: hlavně jsem se setkal dost často s tím, že lidé, kteří anatomii nevěnují příliš velkou pozornost, protože se věnují především metodické části, tedy, kolik sérií udělat a co jíst, někdy pletou funkčnost některého cviku a zaměňují to s funkčností na jinou svalovou skupinu. Takže se musí umět dokonale zorientovat v tom, jakým způsobem působit na příslušnou svalovou skupinu, jakými cviky a k tomu anatomii bezpodmínečně potřebuje. Dále se přednáší fyziologie, kineziologie, což je nauka o pohybu, pak pochopitelně výživa, která je nedílnou a velice důležitou součástí, pedagogika a psychologie sportu.


A to je konec prvního dílu. Druhé pokračování bude o kousek delší a budou padat otázky ještě o přednáškách, ale částečně i o zkouškách, o tom, kdo u nich je, jak jsou přísné, jak probíhají, jak u nich lidé opisují z taháků, jak zkoušejí dávat úplatky a jak si volí témata závěrečných prací.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

13.12.13:57pet - Z jakého roku je to foto s Mikem Mentzerem? Jinak ať už je..
12.12.10:39Pat - díky moc za info. Myslel jsem Otu, protože to byl můj vzo..
12.12.00:26Stafy - Jestli myslis miru cipru, tak ten tam necvicil, ale hopsal..
11.12.16:56Pat - a jakou má formu? Myslíš že ho ještě někdy uvidíme na sou..
11.12.16:33Stafy - Jo a ota hrdlicka dela trenera a sam trenuje v patenidisu ..
11.12.16:30Stafy - Jelikoz sem trenersky kurs u pana Stacha dokoncil asi pred..+1
11.12.12:54Pat - Díky moc:-9 Email jsem poslal. Doufám že ho máš.
11.12.12:42Ronnie - OKi, zkusím, dám vědět. (napiš mi email please)
11.12.12:37Pat - Ronnie Nemohl bys prosím zjistit od p. Stacha co teď dělá..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra