Reklama:

Ze světa vědy: S oblíbenou hudbou vzhůru k lepším výsledkům?

2.875 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

Spojení tréninku a hudby - u mne se jedná o jasnou věc, nerad cvičím bez hudby a věřím, že stejně to má i nemalé množství z Vás, čtenářů. Výsledky tréninkového snažení mohou být ovlivněny nejen samotným nastavením tréninku, stravou a regenerací, ale rovněž prostředím, ve kterém se trénink odehrává, a tím, jakou hudbu u cvičení posloucháte.

Ať už je to hudební produkce pouštěná z reproduktorů v posilovně, či sluchátka nasazená při běhu, obojí může mít vliv na to, jaký podáte během tréninku výkon. Čím je to způsobeno? To bude náplní dnešního pokračování seriálu "Ze světa vědy".

Ergogenní (výkon zvyšující) efekt hudby

Jakým způsobem je ergogenní efekt hudby zprostředkován? V roce 1961 vyšla studie, ve které autoři vyvodili, že hudba působí ergogenně, jelikož vytváří příjemné podněty, které mohou ovlivnit, jak cvičenci vnímají úsilí potřebné k provedení daného cvičení. Následkem toho může dojít ke zvýšené toleranci diskomfortu během zvýšeného úsilí při provádění cvičení.5 Teorie hrdla láhve (bottleneck theory) zase tvrdí, že pouze omezený počet stimulů může být zpracován vyššími integračními strukturami centrálního nervového systému a minulé prožitky určují, který vstup je integrován. Tedy stimul v podobě poslechu hudby může během fyziologické námahy snížit vnímání úsilí. Hudba rovněž zlepšuje náladu, či zvyšuje nabuzení, obojí může v konečném důsledku přispívat k lepšímu výsledku tréninkové jednotky.4 Hudba také dokáže evokovat pocit síly a způsobit chování a myšlení související s tímto pocitem.10

V další studii podstupovali jedinci silově-vytrvalostní testování (bench-press, dřep s výskokem) s hudbou, kterou si vybrali, a bez ní. Byla zaznamenána nižší námaha (RPE), když jedinci poslouchali hudbu, než během stavu bez hudby. Rovněž výbušná síla (dřep s výskokem) byla lepší za podmínek, kdy hrála hudba, než bez ní.3 Rovněž studie B. Köseho (2018) potvrdila pozitivní vliv poslechu hudby na silovou vytrvalost.

Dobrá, takže to tedy vypadá, že poslech hudby má pozitivní vliv na výkon. Jak je to s poslechem preferované a nepreferované hudby?

Vliv preferované a nepreferované hudby na výkon

Jste spokojení s tím, jakou hudbu pouští v posilovně, kterou navštěvujete? Nebo ve Vašem případě figurují v posilovně sluchátka s vlastním playlistem, protože hudbu pouštěnou ve Vašem gymu nemůžete vystát?

Autoři recentní studie8 zjišťovali rozdíly v síle stisku (měřeno pomocí ručního dynamometru), silové vytrvalosti (maximální počet opakování u cviku stahování kladky) a subjektivního hodnocení úsilí (pomoci Borgovy škály) za tří experimentálních podmínek:

  • poslech preferované hudby
  • poslech nepreferované hudby
  • bez hudby

Hypotéza, se kterou autoři do studie vstupovali, předpokládala, že preferovaný hudební styl bude mít pozitivní vliv na výkon. Autoři rovněž předpokládali, že nebude rozdíl ve výkonu mezi podmínkami poslechu nepreferované hudby a bez hudby.

K jakému zjištění studie dospěla? Co se týče pociťované námahy během cvičení, statistická analýza poukázala na subjektivně nižší pociťovanou námahu, pokud jedinci poslouchali preferovanou hudbu, v porovnání s podmínkami, kdy byla přehrávána nepreferovaná hudba, či bez hudby. Mezi podmínkami nepreferovaná hudba a bez hudby nebyl významný rozdíl.

Stejně tak při testování silové vytrvalosti a síly stisku vykazovali jedinci nejlepší výkony za experimentální podmínky poslechu preferovaného hudebního stylu. Ani zde nebyl rozdíl ve výkonu mezi poslechem nepreferovaného hudebního stylu a bez poslechu hudby.8 Výsledky si lze prohlédnout v tabulce níže.

Vliv hudby na sledované parametry
vnímání intenzity zátěže
(prům. a odchylka)
svalová vytrvalost
(prům. a odchylka)
maximální síla
(prům. a odchylka)
preferovaná hudba6,01 jednotek ± 1,89 6,32 opakování ± 1,50 494,86 N ± 75,56
nepreferovaná hudba6,42 jednotek ± 1,65 4,48 opakování ± 1,22 450,01 N ± 74,10
žádná hudba 6,38 jednotek ± 1,65 4,42 opakování ± 1,10 449,27 N ± 77,02
Zdroj: Silva et al. (2020)

I další autorský kolektiv zjišťoval rozdíl mezi poslechem preferovaného vs. nepreferovaného hudebního žánru u odporového tréninku.2 Probandům autoři studie pouštěli do sluchátek hudbu za dvou experimentálních podmínek (při poslechu preferovaného, či nepreferovaného žánru).

Sledovány byly následující ukazatele:

  • opakování bench-pressu do maxima
  • motivace
  • průměrná rychlost pohybu činky (probandi měli provádět opakování explozivně)
  • průměrný výkon
  • maximální rychlost
  • absolutní výkon

U všech sledovaných parametrů bylo dosaženo lepšího výkonu (který byl významný i z pohledu statistiky) u skupiny preferovaného hudebního žánru.2

Hudba pomalá a rychlá, tichá a hlasitá

Často bývá uváděno, že hudba o rychlém tempu má pozitivní vliv na výkon, zatímco pomalá hudba může působit relaxačně, či dokonce negativně ovlivnit výkon.10

Studie zabývající se rozdílem mezi třemi experimentálními protokoly (bez hudby, pomalá hudba, rychlá hudba) zjistila u 30 vysokoškolaček pozitivní vliv hudby na výkon a rovněž potvrdila hypotézu, že rychlá hudba ovlivní výkon (čas běhu a uběhnutá vzdálenost na běžeckém páse) více nežli hudba pomalá.9

Autoři další studie zase zjistili, že kombinace druhu hudby a hlasitosti může mít vliv na krátkodobý výkon (sílu stisku).6 Z pěti experimentálních podmínek (rychlá a hlasitá, rychlá a tichá, pomalá a hlasitá, pomalá a tichá, bez hudby), kterými si probandi prošli, bylo největší síly stisku dosaženo u rychlé a hlasité hudby. V případě této studie byla hudba přehrávána před provedením daného úkolu (maximální stisk ručního dynamometru).

Zdroj: Karageorghis et al. (2018)

Je namístě dodat, že ne vždy se tento efekt musí projevit, například ve studii T. Atana (2013) nebyl statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými experimentálními podmínkami (rychlá hudba, pomalá hudba, bez hudby) během anaerobní zátěže (wingate test), ačkoliv na první pohled by při shlédnutí výsledku mohl být pozorován určitý trend ve výsledcích.

Poslech hudby při tréninku tedy nepůsobí pouze jako prostředek pro zpříjemnění tréninkového prostředí, ale může pozitivně působit i na motivaci, sílu a vytrvalost jedince, obzvláště tedy, pokud se jedná o hudební styl, který je daným jedincem preferován. Mohlo by se zdát, že čím hlasitější hudba, tím lepší výsledky, ovšem nezapomínejme na fakt, že při častém vystavování hlasité hudební produkci se zvyšuje riziko ztráty sluchu.10

Pokud zrovna ve fitness centru, které navštěvujete, pouští osoba zodpovědná za hudební reprodukci výběr, který Vám není po chuti, mobil a sluchátka jsou jednoduché náhradní řešení. Já si pustím u příštího testování maximálek v posilovně něco z rané tvorby Linkin Park. Jaká bude Vaše volba?


Použité zdroje:
1. Atan, T. (2013). Effect of Music on Anaerobic Exercise Performance. Biology of sport, 30(1), 35-39. https://doi.org/10.5604/20831862.1029819
2. Ballmann, C. G., McCullum, M. J., Rogers, R. R., Marshall, M. M., & Williams, T. D. (2018). Effects of Preferred vs. Nonpreferred Music on Resistance Exercise Performance: Journal of Strength and Conditioning Research, 1. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002981
3. Biagini, M. S., Brown, L. E., Coburn, J. W., Judelson, D. A., Statler, T. A., Bottaro, M., … Longo, N. A. (2012). Effects of Self-Selected Music on Strength, Explosiveness, and Mood. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(7), 1934-1938. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318237e7b3
4. Castañeda-Babarro, A., Marqués-Jiménez, D., Calleja-González, J., Viribay, A., León-Guereño, P., & Mielgo-Ayuso, J. (2020). Effect of Listening to Music on Wingate Anaerobic Test Performance. A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12). https://doi.org/10.3390/ijerph17124564
5. Hernández‐Peón, R., Brust‐Carmona, H., Peñaloza‐Rojas, J., & Bach‐y‐Rita, G. (1961). The Efferent Control of Afferent Signals Entering the Central Nervous System. Annals of the New York Academy of Sciences, 89(5), 866-882. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1961.tb20183.x
6. Karageorghis, C. I., Cheek, P., Simpson, S. D., & Bigliassi, M. (2018). Interactive effects of music tempi and intensities on grip strength and subjective affect. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 28(3), 1166-1175. https://doi.org/10.1111/sms.12979
7. Köse, B. (2018). Does Motivational Music Influence Maximal Bench Press Strength and Strength Endurance? Asian Journal of Education and Training, 4(3), 197-200. https://doi.org/10.20448/journal.522.2018.43.197.200
8. Silva, N. R. dos S., Rizardi, F. G., Fujita, R. A., Villalba, M. M., & Gomes, M. M. (2020). Preferred Music Genre Benefits During Strength Tests: Increased Maximal Strength and Strength-Endurance and Reduced Perceived Exertion. Perceptual and Motor Skills, 0031512520945084. https://doi.org/10.1177/0031512520945084
9. Thakur, A. M., & Yardi, S. S. (2013). Effect of different types of music on exercise performance in normal individuals. Indian J Physiol Pharmacol, 4.
10. Van Dyck, E. (2019). Musical Intensity Applied in the Sports and Exercise Domain: An Effective Strategy to Boost Performance? Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01145


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínDennis Wolf je po operaci
Zodiak411 (22:12) • Dennis má hezkou `důchodovou` formu. Snad se brzy uzdraví a zase ho někdy uvidíme v Pra...
magazínJak se stát závodníkem v powerlifting...
powr (21:13) • u lidí s objemem stehna `metr` (uezza jeppa/ray wiliams) asi blbost
magazínLazar Angelov: Bral anabolické steroi...
moab (09:28) • Proč by to dělal? S vysokou pravděpodobností by končil v poli poražených, což by jeho b...
magazínJak se stát závodníkem v powerlifting...
Palec077 (07:23) • `Vykoná dřep s takovou hloubkou, kdy je střed kyčelního kloubu níže než vrchol kolene,...
magazínLazar Angelov: Bral anabolické steroi...
Arnold Strong (23:14) • A proc Angel nezavodil v nejake kategorii ?kvuli zdraví?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2021 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2021 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra