Reklama:
Kupte 3x Protein Break a máte mléčnou rýži ZDARMA!
Akční cena na oblíbený Protein Break a skvělý dárek k tomu! Více zde.

Ze světa vědy: Placebo a nocebo efekt aneb síla pouhého přesvědčení

4.345 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Ostatní

"Hele, kámo, koupil jsem si ten nový suplement a je to fakt pecka, cítím se napumpovaně, na benč zvednu o 10 kg víc a cítím, že bych mohl prolétnout zdí, ten fakt musíš vyzkoušet taky!" Asi takto by mohla začít konverzace o tom, jaký vliv může mít suplement, který v sobě nutně nemusí mít látky s výkon podporujícím účinkem (ergogenní látky), ale je založen na dobré reklamě (podporuje sílu, svalový růst, urychluje regeneraci atd.). Lže tedy ten, který nám jej doporučuje? Dostává zaplaceno od firmy, která tento suplement vyrábí, a za každého člověka, kterému suplement doporučí, dostává tučný honorář, za který si pak odjede na čtyřtýdenní dovolenou na Maledivy? Nebo může mít tento suplement vliv na výkon, přestože neobsahuje látky, u kterých je jakýkoliv vliv na výkon experimentálně prokázán?

Mohlo se stát, že si daná osoba opravdu vylepšila výkon v benči o 10 kg při zařazení daného suplementu. Jak je to ale možné? Odpovědí by mohl být tzv. placebo efekt.

Placebo vs. nocebo

Placebo efekt je psychobiologická odpověď na příjem domněle prospěšné látky či léčby.5 Nocebo efekt je pravým opakem, jedná se o psychobiologickou odpověď na příjem domněle škodlivé látky/léčby.

První použití slova placebo je datováno do 13. století, ovšem nejednalo se o použití v kontextu, jak jej známe dnes. V medicínském kontextu jakožto popsání použití neškodného postupu se placebo objevilo koncem 18. století.4 Později po druhé světové válce se placebo začalo hojně používat ve výzkumu v randomizovaných kontrolovaných studiích (z angl. randomized controlled trial - RCT). Co že to ty randomizované kontrolované studie (pokusy) jsou?

RCT je typ vědeckého experimentu, jehož cílem je snížit zkreslení při testování účinků nějaké látky, léčby atd. V tomto experimentu jsou osoby náhodně rozděleny do skupin, které následně užívají buďto danou látku, jejíž vliv se zkoumá, či placebo (například kapsli s glukózou). Cílem je zajistit, že daná osoba neví, jakou látkou užívá. V případě dvojitě zaslepené randomizované studie neví účastníci ani experimentátoři, kdo jakou látku užívá.

Jaký je mechanismus placebo efektu?

Jak placebo funguje, stále není zcela pochopeno, ale působení zahrnuje komplexní neurobiologickou reakci zahrnující zvýšení hladiny některých neurotransmiterů (např. endorfiny, dopamin), rovněž zvýšení aktivity některých částí mozku spojených s náladou emocemi a sebevědomím. Ovšem není to pouze o síle mozku, ale svou roli sehrává i samotný rituál podávání placeba, kdy máte pocit, že je vám věnována pozornost a péče.6 Ve sportovním prostředí může placebo efekt působit změny ve vnímání bolesti (především na základě očekávání), dále může ovlivnit odolnost vůči únavě.3

Placebo a nocebo efekt ve sportu

Již v roce 1972 byl zjišťován efekt placeba u zkušených vzpěračů. Celkem 15 vzpěračům bylo řečeno, že 6 z nich bude podáváno anabolikum (Dianabol), ovšem reálně jim bylo po celou dobu intervence podáváno placebo. Vybraní jedinci byli rovněž obeznámení s tím, jak daná látka působí, a to právě za účelem navození pocitu, že jim daná látka pomůže v tréninkovém snažení.1 Data od těchto 6 probandů byly získávány po dobu 8 týdnů. První 4 týdny byla perioda před započetím "placebo intervence" (jedinci byli "monitorování", ale prozatím nekonzumovali placebo), druhá čtyřtýdenní perioda byla spojena s konzumací placeba.

Již během prvních 4 týdnů byl zaznamenán nárůst výkonnosti u daných cviků:

 • bench-press (3,4 %)
 • military press (0,8 %)
 • tlak vsedě (2,7 %)
 • dřep (2,0 %)

V další periodě, kdy bylo probandům podáváno placebo, byl nárůst výraznější a byl shledán významný rovněž z pohledu statistiky u 3 ze 4 cviků (vyjma tlaku vsedě):

 • bench-press (9,6 %)
 • military press (8,5 %)
 • tlak vsedě (6,2 %)
 • dřep (13,8)

Autoři shrnuli výsledky tvrzením, že byly prokázány znatelně vyšší silové přírůstky v období, kdy se probandi domnívali, že užívají anabolikum. Docela působivý nárůst síly spojený s konzumací placeba, nemyslíte?

V roce 2000 vyšla studie, ve které autoři zkoumali vliv placeba u trojbojařů národní úrovně.7 Autoři použili o něco komplexnější design studie a stanovili dvě hypotézy:

 • Jedinci budou vykazovat podstatné zvýšení výkonu.
 • Když bude odhaleno klamání autory studie, výkon se vrátí na základní úroveň.

Na začátku byla naměřena základní data (výkony u cviků: bench-press, dřep, mrtvý tah). Týden poté (před dalším testováním maximální síly) bylo testovaným osobám podáno placebo s tím, že se jedná o rychle účinkující steroid. Průměrně se maximální výkony zvýšily o 3,5 %, 4,2 % a 5,2 % pro bench-press, mrtvý tah a dřep. Následně probandi obdrželi další dávku, kterou měli brát následující týden. Po uplynutí týdne (a před druhým experimentálním dnem) všichni probandi hlásili zlepšenou tréninkovou výkonnost. V této fázi bylo o experimentálním "podvodu" informováno 6 z 11 jedinců. Co je zajímavé, tak že u skupiny, která o podvodu nevěděla bylo zachováno zlepšení oproti původním hodnotám (+ 3,2 %, + 4,0 %, + 4,4 %). Výkon 6 jedinců, kteří o podvodu věděli, byl snížen oproti minulému testování a v případě dřepu i oproti vstupnímu testování (1,7 %, - 0,4 %, 0,4 %).

Design další studie byl nastaven tak, aby autoři zjistili, jaký efekt bude mít podávání placeba u 42 sportovců s odlišným vědomím toho, jaká látka jim byla podána.2 Sportovci byli rozděleni do dvou skupin a čekal je protokol opakovaných 30m sprintů za dvou podmínek - vstupní testování a experimentální testování. Následně byli informováni o tom, že před experimentální jednotkou konzumují nový prostředek pro zlepšení výkonu.

Na začátku jedinci absolvovali 3x 30m sprint s dvouminutovou přestávkou. Poté jim byla administrována placebo kapsle. Dle toho, do jaké skupiny byli zařazeni, se lišily informace podané autory studie.

 • Skupině s pozitivním přesvědčením bylo řečeno, že u látky bylo zjištěno, že pozitivně ovlivňuje opakované sprinty i vytrvalost.
 • Skupině s negativním přesvědčením o látce bylo řečeno, že látka podporuje vytrvalost, ale má negativní dopad na výkon v opakovaných sprintech.

Dvacet minut poté jedinci absolvovali stejný zátěžový protokol jako v úvodu. Ačkoliv nebyl statisticky významný rozdíl mezi úvodním a experimentálním testováním u skupiny "pozitivní přesvědčení", byl zde nalezen lineární trend zvyšování rychlosti, který naznačoval pozitivní efekt "víry v doplněk".

U skupiny "negativní přesvědčení" došlo ke statisticky významnému snížení rychlosti (o 1,7 %) v případě experimentálního protokolu při porovnání s úvodním. Autoři vyvozují, že jak pozitivní, tak negativní přesvědčení je spojeno s placebo efektem opačné polarity, které ovlivňují výkon.2

Výše zmíněné studie mohou posloužit jako důkaz toho, jak silný faktor může být vlastní přesvědčení. Přestože látky, které účastníci studií konzumovali, neměly žádný fyziologický efekt, měly dopad na výkon. Ten byl jak pozitivní, tak negativní, dle toho, co jim o dané látce bylo řečeno a v jakém přesvědčení danou látku užívali.

Pokud se znovu vrátíme na začátek k jedinci, který si zakoupil nový "XY" suplement a ihned si zlepšil osobák o 10 kg, mohlo dojít ke stejnému efektu, daná směs nemusela mít žádný fyziologický vliv na výkon, a přesto se mu podařilo při zařazení daného suplementu znatelně zlepšit svůj "osobák". Možná v některých případech opravdu stačí uvěřit tomu, že se jedná o "zázračnou" látku, a efekt se dostaví. Přesvědčení může být opravdu silným nástrojem, který může pomoci k lepším výkonům, ale v případě negativního přesvědčení dokáže i uškodit.


Použité zdroje:
1. Ariel, G., & Saville, W. (1972). Anabolic steroids: The physiological effects of placebos. Medicine and Science in Sports, 4(2), 124-126. Získáno z insights.ovid.com
2. Beedie, C. J., Coleman, D. A., & Foad, A. J. (2007). Positive and negative placebo effects resulting from the deceptive administration of an ergogenic aid. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 17(3), 259-269. https://doi.org/10.1123/ijsnem.17.3.259
3. Beedie, C. J., & Foad, A. J. (2009). The Placebo Effect in Sports Performance. Sports Medicine, 39(4), 313-329. https://doi.org/10.2165/00007256-200939040-00004
4. Finniss, D. G., Kaptchuk, T. J., Miller, F., & Benedetti, F. (2010). Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects. The Lancet, 375(9715), 686-695. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61706-2
5. Hurst, P., Foad, A., Coleman, D., & Beedie, C. (2017). Athletes Intending to Use Sports Supplements Are More Likely to Respond to a Placebo. Medicine and Science in Sports and Exercise, 49(9), 1877-1883. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001297
6. Kaptchuk, T. J. (2019). The power of the placebo effect. Získáno 2. srpen 2020, z Harvard Health website: https://www.health.harvard.edu/mental-health/the-power-of-the-placebo-effect
7. Maganaris, C. N., Collins, D., & Sharp, M. (2000). Expectancy effects and strength training: Do steroids make a difference? The Sport Psychologist, 14(3), 272-278


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínProfesionálové na Arnold Classic Euro...
deiw (14:46) • Pořád mi přijde, že má ty břišáky trochu zalité, nebo to v tom FDB neumí pózovat/zatnou...
magazínProfesionálové na Arnold Classic Euro...
Zodiak411 (12:23) • Hlavně proč by měl Michal přecházet? Tady je hvězda, vydělává mu to a spekulace o jeho...
magazínProfesionálové na Arnold Classic Euro...
amoresPE (12:17) • Adela a Tereza najlepsie formy... tu fakt zalezi, ako lu naladeni rozhodci, resp. ich z...
magazínProfesionálové na Arnold Classic Euro...
Neutralni typ (12:00) • Cermak vypada jak bracha Koritenskeho XD
magazínProfesionálové na Arnold Classic Euro...
Neutralni typ (11:56) • Krizanek masakr, zda se ze zlepsil pas a ten pomer hlava vs ruce v abs and thigs sem es...
NOVÉ INZERÁTYseznamka Hledám prima ženu z Prahy.
Zachovalý single sympaťák se smyslem pro humor, hledá prima ženu z Prahy. Odepiš..., nemáš přeci...
práce Trenér / clever fit Fitness Coac...
Clever fit s více jak 400 pobočkami v Evropě přichází do Ostravy a hledáme právě vás: Osobní tren...
práce Trenér na HPP
Do našeho týmu hledáme nového kolegu na pozici trenér-obsluha baru a balneo provozu. Licence: Ins...
bazar Časopisy Muscle & Fitness (1992-2004)
Daruji hromadu časopisů Muscle & Fitness z let 1992-2004. Nejvíce čísel za sebou je z let 1993 a 2003. Osobní předání v Praze u Náměstí Míru. Pokud byste chtěli nějaké konkrétní číslo, tak napište.
seznamka Osud a život
Hledám holku se sport postavou, s humorem, s citem a rozumem, milující život. Holku která si nest...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2021 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2021 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie