Reklama:

Největší oddíl kulturistiky v bývalém Československu - Tesla Brno

5.113 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Ostatní

V rámci přípravy publikace o historii československé kulturistiky do roku 1989 jsme nemohli pominout největší moravské město, které hrálo rozhodující roli při zrodu a rozvoji naší kulturistiky v šedesátých letech. Setkání s některými pamětníky té doby a jejich osobní vzpomínky představují velmi cennou studnici informací, protože řada dalších již nám bohužel osobní svědectví podat nemůže… Se Zbyňkem Janoudem, Honzou Králem, Věrou Částkovou a Evou Franzlovou jsme se sešli v zasedačce areálu Tesly Brno na Lesné a bylo to opravdu zajímavé povídání o nadšencích, kteří v podstatě z ničeho vybudovali oddíl, jehož členská základna v době největšího rozmachu v sedmdesátých a osmdesátých letech představovala přes 1000 cvičenců ve všech kategoriích!

Honza Král nyní a jako vítěz Jihomoravského oblastního přeboru v kulturistice juniorů v roce 1971

Na počátku největšího oddílu kulturistiky byla malá sázka. V září roku 1966 řešila tělovýchovná jednota Tesla problém, jak zaplnit poloprázdnou tělocvičnu na Francouzské ulici v Brně-Židenicích v době od šesté do sedmé hodiny večer v úterý a pátek. O základní tělesnou výchovu, která se zde provozovala, mládež již ztrácela zájem, dorostenců sem chodilo pouze pět. A v tomto momentě vstupuje do našeho příběhu František Bulva, učitel tělesné výchovy na učilišti pozemních staveb a zároveň metodik této tělovýchovné jednoty (toto jméno si vryjte do paměti, protože představuje jedno z těch nejvýznamnějších v historii naší kulturistiky!) se sázkou či spíše závazkem, který si dal sám sobě, že se mu podaří velkou tělocvičnu zaplnit minimálně 30 dorostenci kondiční kulturistiky. František Bulva rozhodně "nevěštil z křišťálové koule" a měl velmi dobře ověřené, k čemu se zavazuje. Viděl prudce narůstající zájem o kulturistiku, který byl v kontrastu se skutečností, že ji nikdo v Brně oficiálně neprováděl. Ale výsledek náboru přesto předčil veškeré jeho očekávání. Na první cvičení 14. října 1966 se dostavilo 87 dorostenců! Co teď? Situace byla prekérní, protože s takovým zájmem nepočítal ani ten největší optimista. Nebylo k dispozici ani to základní, tedy jednoruční činky, a tak první hodiny byly vyloženě průpravné, posilování s vlastním tělem a ve dvojicích. Naštěstí tato situace trvala velmi krátce a vyřazené mlecí koule z cementárny a nařezané trubky poskytly velmi levně prvních 200 kusů 5 až 8kg jednoručních činek. Samozřejmě se s tím vzniklý oddíl kulturistiky nespokojil a postupně se vybavení rozšiřovalo o další činky - i nakládací, obouruční a samozřejmě o potřebné další nářadí jako lavičky. Kulturistika dorostenců byl ale teprve počátek, který ovšem "zacpal ústa" (řečeno slušně) všem pochybovačům a těm, kteří tomuto zcela nově etablovanému sportu nepřáli. A že jich nebylo málo… Byla jenom otázka krátkého času, kdy bude nutné uspokojit i ty věkově starší, tedy muže. Oddílu přálo i štěstí, protože se podařilo získat prostory po zaniklém oddílu stolního tenisu, a tak se během dvou měsíců po zahájení cvičení dorostenců postavil František Bulva před prvních 20 mužů a vedl je dvakrát týdně v kondiční kolektivní kulturistice. S tím pochopitelně narůstala potřeba stálého dovybavování činkami, ale i ostatním náčiním a nářadím, a tak se zavedl oddílový příspěvek 5 Kčs pro dorostence a 10 Kčs pro muže, což při tehdejších cenách nebylo tak směšně málo, jak se zdá z dnešního pohledu…

Jan Smejkal, Věra Částková, PaedDr. Jan Král, Zbyněk Janoud a Eva Franzlová

Mužský element byl tedy alespoň v rámci možností uspokojen, ale co ženy? Tvarování postavy bylo vždy v popředí jejich zájmu a kondiční kulturistika konečně ideálně naplňovala jejich požadavky. V březnu 1967 se zorganizovalo první cvičení žen a hned do první hodiny se jich v několika skupinách přihlásilo 160 a do konce prázdnin se jejich počet zvýšil na 250! Samozřejmě pro takovýto počet dorostenců, mužů a především žen již zdaleka nepostačovaly prostory, byť velké tělocvičny na Francouzské ulici, a tak se k této činnosti pronajímaly i školní tělocvičny po celém Brně. Samozřejmě by to vše František Bulva nezvládl, a tak vstupuje "do hry" další významná osobnost tohoto oddílu (a nejen jeho) Eva Franzlová - historicky první cvičitelka kondiční kulturistiky žen, která měla celý tento segment na starosti. Oddíl se početně neustále rozrůstal, a to hlavně díky neutuchajícímu zájmu žen o kondiční cvičení, a tak úkolem číslo jedna bylo vytvoření kádru cvičitelek a cvičitelů. To nebylo nijak jednoduché, protože vlastně nebyl nikdo, kdo by jejich školení prováděl, a tak nezbylo nic jiného než ho provést vlastními silami. Pochopitelně zde byl pouze jediný kompetentní člověk, který byl schopen jak odborně, tak organizačně se této akce ujmout - František Bulva. Takže v roce 1969 se konalo vůbec první, třídenní školení cvičitelů kondiční kulturistiky, a to za účasti 16 zájemců z celé České republiky. Tato školení pořádal oddíl kulturistiky i v dalších dvou letech, a tak potřebný počet kvalifikovaných cvičitelů a hlavně cvičitelek byl zajištěn.

František Bulva mezi svými cvičitelkami

Oddíl kulturistiky Tesly Brno svojí masovostí dokonale naplňoval představy komunistických funkcionářů o úloze sportu v socialistické společnosti, což bylo navíc ještě "zkrášlováno" soutěžemi o tituly "Vzorný oddíl III., II., a I. stupně" a povinnými úlitbami režimu, kdy se konaly sportovní akce vztažené většinou k určitým, pokud možno kulatým výročím KSČ, Vítězného února či KSSS. To vše bylo nutné "překousnout", jinak by byla samotná existence oddílu ohrožena.

V Tesle byla kondiční kulturistika vždy na prvním místě, ale bylo třeba vyjít také vstříc především mladým nadšencům, kterým již nepostačovalo cvičení dvakrát týdně po hodině, ale chtěli své výsledky a svoje úsilí prezentovat soutěžní formou. František Bulva coby předseda oddílu velmi rychle na tento požadavek zareagoval a založil závodní družstvo jak dorostenců, tak mužů. Jestli se ovšem domníváte, že jeho členem se stal každý, kdo chtěl svoje ambice uspokojit na soutěžním pódiu, tak to se hluboce mýlíte. Každý adept musel prokázat talent a kvality před výběrovou komisí. O tom ví své i PaedDr. Jan Král: "Výběr se konal vždy na konci cvičebního roku a přihlásilo se nás asi čtyřicet. Prvním testem byl bench-press se 100 kg a hned po tomto prvním sítu se náš počet podstatně snížil. Následovalo hodnocení postavy v plavkách, kdy se posuzovaly anatomické předpoklady a pochopitelně stupeň svalového rozvoje. No a jak to dopadlo? Přísnou prověrkou jsme nakonec prošli pouze dva - já a můj kamarád..." Možnost závodit tedy dostali jen ti nejlepší, a protože družstvo mělo kolem 40, ale později až 80 členů (větší počet narážel na nedostatek prostoru), tak se konaly i oddílové závody, kdo vůbec bude mít tu šanci a čest reprezentovat Teslu Brno na okresních či krajských přeborech! Kvantita rodí kvalitu a to se ukázalo v míře vrchovaté hned na 1. mistrovství republiky v roce 1968. Petr Kypr zvítězil v kategorii mužů do 175 cm, v téže kategorii se umístil Ing. Pavel Rehuš na 6. místě a vynikající výsledky Tesly Brno korunoval Petr Trávník stříbrnou medailí v kategorii juniorů do 173 cm. A mezi pěti rozhodčími ovšem nemohl chybět František Bulva, který se ihned "vyhoupl" mezi nejvýznamnější osobnosti československé kulturistiky, o čemž nejlépe svědčí skutečnost, že v nově založeném Českém kulturistickém svazu zastával pozici předsedy komise rozhodčích a později tento svaz i vedl.

Honza Král nyní a jako vítěz 1. přeboru Brna ve své kategorii v powerliftingu v roce 1970

Vrcholnou úroveň sportovní kulturistiky v druhé polovině šedesátých let představovala již zmíněná trojice Kypr, Trávník, Rehuš a ti propagovali kulturistiku přinejmenším po celé jižní Moravě. Tuto "osvětovou" činnost nám přibližuje trochu úsměvnou historkou Honza Král: "Kulturistika se stávala navýsost módním sportem, takže byl velký zájem o exhibice špičkových kulturistů a s tím i příležitost si trochu přivydělat pod vedením Františka Bulvy, který při těchto vystoupeních působil jako moderátor. Za každou exhibici inkasoval 200 Kčs, klukům dal každému 30 korun a zbytek si ponechal. To se jim nezdálo spravedlivé, a tak se rozhodli, že na exhibice budou jezdit sami, a nenapadlo je nic lepšího než Františku Bulvovi poslat z jedné takové exhibice pohled. Toho to tak rozlítilo, že okamžitě všechny tři vyloučil z oddílu za profesionalismus… To naštěstí nemělo dlouhého trvání, takže jak Kypr, tak Trávník a Rehuš mohli nadále reprezentovat Teslu skvělými výsledky."

Tak početná členská základna si tedy vynutila vytvoření družstva sportovní kulturistiky, ale zároveň se jeho činnost nezužovala pouze na účast na závodech, ale velmi brzy, už po půl roce po jeho založení, se vytvořil tak schopný funkcionářský kolektiv, že uspořádal první mistrovství Brna v kulturistice a po roce již i mistrovství Moravy. František Bulva si byl velmi dobře vědom, že sport, který neumožňuje hlavně mladým lidem soutěžit, není pro ně přitažlivý. A tak se Tesla Brno stala doslova světovým průkopníkem soutěží dorostu! A to se psal teprve rok 1966… Zkušenosti zde získané se staly podkladem pro vypracování návrhu pravidel dorosteneckých soutěží. Kvantita ale rodí kvalitu, a tak bylo zcela zákonité, že jak mladší, tak starší dorostenci dominovali od přeborů Brna přes okresní a krajské přebory až po mistrovství Čech. Teď bych Vás mohl doslova zahltit několika desítkami jmen dorostenců, kteří více nebo méně uspěli ve výše uvedených soutěžích za celou dobu existence oddílu, ale to by bylo kontraproduktivní.

Když se hledal pořadatel druhého mistrovství ČSSR mužů v roce 1969, tak nemohla volba padnout na nikoho vhodnějšího než právě na oddíl kulturistiky Tesly Brno. Velmi početný, ale i již opravdu zkušený pořadatelský sbor pod vedením koho jiného než Františka Bulvy, byl sázkou na jistotu, že mistrovství se opravdu vydaří. A tak se také stalo. Datum konání 24. května bylo přelomové díky účasti prezidenta IFBB Bena Weidera, která představovala nejvyšší ocenění dosavadního vývoje kulturistiky v ČSSR, což bylo navíc korunováno jeho slovy: "Tak dokonale připravenou kulturistickou soutěž jsem ještě neviděl." Jeho navýsost kladný postoj byl předzvěstí následného přijetí Československa na kongresu IFBB mezi 52 členských zemí jako prvního socialistického státu! Podstatně podrobnější informace o tomto mistrovství, ale i o tom následujícím v roce 1973, které rovněž pořádal oddíl kulturistiky Tesly Brno, se dozvíte v připravované publikaci.

Prezident IFBB Ben Weider společně s předsedou Československého kulturistického svazu Emilem Müllerem

Ovšem ani ženy nechtěly zůstat pozadu a hledaly nějakou formu, jak prezentovat kondiční kulturistiku na veřejnosti. Na individuální sportovní kulturistiku žen ještě "nedozrál čas", vždyť se horko těžko teprve prosazovala sportovní kulturistika mužů, a tak se pod vedením Evy Franzlové zformovala "výběrová skupina kondiční kulturistiky žen". Do ní byly začleněny cvičenky, které měly zájem o častější a náročnější cvičení než v rámci obvyklých kondičních hodin dvakrát týdně po 60 minutách, a většinou se rekrutovaly ze samotných cvičitelek. Premiéra se konala v roce 1967 při příležitosti Filmového festivalu pracujících v letním kině a poté v průběhu několika let tato skupina absolvovala několik desítek takovýchto propagačních akcí. I v této sféře činnosti oddíl kulturistiky sehrál průkopnickou roli a dal podnět k zakládání podobných skupin v celé ČSSR a jejich veřejnému vystupování. A od toho byl již jenom krůček k založení Celostátní přehlídky pódiových skladeb, jak se tyto soutěže oficiálně nazývaly. V roce 1975 se konal první ročník této soutěže v Ružomberoku a hned při této premiéře zvítězila děvčata Tesly se skladbou Evy Franzlové "Kruhový trénink" a tento úspěch dokázala zopakovat i o rok později. Poté probíhaly rok co rok se stále narůstajícím počtem družstev z celého Československa, střídavě v Čechách a na Slovensku. Bohužel tyto akce nepřežily sametovou revoluci a poslední se konala v roce 1990…

Celostátní přehlídka pódiových skladeb kondiční kulturistiky žen 1983

Oddíl kulturistiky Tesly Brno si vypracoval v rámci tělovýchovné jednoty zcela dominantní postavení, vždyť v průběhu několika let počet členů stoupl až na 1300 (!), což představovalo téměř polovinu členské základky všech cca 15 oddílů s 3000 členy. Činnost oddílu se zdárně rozvíjela, ale v roce 1983 se musel vyrovnat se ztrátou velmi těžko nahraditelnou - náhle zemřel ve věku 63 let jeho zakladatel a nestor František Bulva. Smrt o to tragičtější, že byla zcela nečekaná. Postihl ho těžký infarkt za volantem jeho auta po ostré hádce s vedením tělovýchovné jednoty. Bytostně bojoval za zájmy svého oddílu, až ho to stálo život…

Školení cvičitelů kondiční kulturistiky počátkem sedmdesátých let pod vedením Františka Bulvy

Stovky a stovky členů ztratily svého guru, ovšem činnost musela běžet dál. Vyrovnat se se ztrátou tak výjimečné osobnosti naší kulturistiky ale rozhodně nebylo snadné. Že oddíl překonal toto těžké období, i to byla paradoxně zásluha Františka Bulvy, protože si dokázal vychovat skvělé spolupracovníky, kteří ho po jeho smrti dokázali nahradit. Jména celé řady funkcionářů, trenérů, rozhodčích jsou povědomá nejenom brněnské kulturistické komunitě dodnes: Zbyněk Janoud, Eva Franzlová, PaedDr. Jan Král, Vlastimil Laška, MUDr. Zdeněk Černý, CSc., a bohužel i ti, kteří již nejsou mezi námi: Dalibor Král, Ing. František Dolíhal, PaedDr. Vladimír Kolouch… Výčet samozřejmě není vyčerpávající, a tak se omlouvám těm, na které jsem zapomněl.

Podobný analogický problém nastává, pokud chceme byť pouze vyjmenovat úspěšné závodníky tohoto oddílu. Petr Kypr, Petr Trávník a Ing. Pavel Rehuš zmizeli již s koncem šedesátých, popřípadě v polovině sedmdesátých let z kulturistických pódií, protože "jako jeden muž" emigrovali. Jejich průkopnická role je sice neoddiskutovatelná, ale velmi rychle jejich místa zaplnili další úspěšní borci, kteří delší nebo kratší dobu reprezentovali Teslu Brno. Byli mezi nimi i mistři ČSSR Marián Juráš, Bohumil Divílek a Jiří Hovorka, ale i přeborníci Čech a řada dalších finalistů mistrovství republiky: Karel Fenik, Jiří Drapa, Kliment Zavadil, Jan Trojan, již zmíněný Honza Král a další, kteří uspěli na nižších soutěžích.

Celostátní přehlídka pódiových skladeb kondiční kulturistiky žen 1984

Tesla Brno šla ovšem příkladem a poté začaly vznikat další oddíly a mezi nimi bych jmenoval alespoň jeden za všechny - KPS Brno. A kdo by neznal MVDr. Libora Minaříka, jednoho z nejlepších kulturistů naší historie, který tento oddíl reprezentoval.

Historii oddílu kulturistiky je třeba dovršit poslední kapitolou, a to jeho činností po převratné změně společenských poměrů po roce 1989. Stejně jako po celé republice, samozřejmě i v Brně začala vznikat celá řada komerčních fit center, a tak pochopitelně oddíl kulturistiky Tesly ztratil svoje hegemonní postavení, ale co nejvíce negativně ovlivnilo jeho činnost, byly restituce. K tomu nám řekne více člověk nejpovolanější, Honza Král, předseda oddílu od roku 1990: "Tělocvična na Francouzské ulici byla vrácena České obci sokolské a my jsme doslova ze dne na den ztratili prostory, ve kterých se připravovalo závodní družstvo všech kategorií od dorostenců po muže - zhruba 100 lidí. Přesunuli jsme se do značně stísněných prostor na balkón sportovní haly na Lesné, která patří Tesle. Pochopitelně muselo dojít ke značné redukci tohoto družstva. Naštěstí se zde ve sportovní hale rovněž otevřelo fit centrum, které nejprve řadu let provozovala samotná TJ, a závodní družstvo mělo volný vstup. Asi před šesti lety byly tyto prostory pronajaty na komerční fit centrum, ale závodní družstvo zde pokračuje ve své činnosti, a dá se říci, že oddíl je jeho součástí." A že si vede i nadále úspěšně, tak o tom svědčí 2. místo Pavla Dostála na mistrovství světa juniorů v roce 1998 a titul mistra světa Michala Šidíka v klasické kulturistice masters v roce 2012.

Ač se to zdá skoro neuvěřitelné, tak jsem v tomto článku zdaleka nepostihl všechny sféry činnosti oddílu. Ve spolupráci s učňovskými školami se zrodila masová soutěž "Hledáme nejsilnějšího učně" (s analogií i pro děvčata), která se rozrostla do té míry, že se stala soutěží celostátního charakteru s mnoha tisíci účastníky každý rok! A oddíl kulturistiky opět stál u jejího zrodu… Třebaže středem zájmu oddílu byla kulturistika jak kondiční, tak závodní, přesto se našla celá řada jedinců, kteří závodili v silovém trojboji, i když se jednalo většinou o takzvané "obojživelníky", kteří byli současně sportovními kulturisty.

Rozsah textu napovídá, že historie našeho největšího oddílu by vydala sama o sobě na samostatnou publikaci, ale doufám, že se mi podařilo ve stručnosti (a to nemyslím ironicky) přiblížit Vám tuto těžkou a těžko uvěřitelnou, ale krásnou průkopnickou dobu, kterou naprostá většina z Vás, až na výjimky, nezažila.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 90 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJan Kareš - kulturistika na hrazdách
Turakam (21:27) • Kareša mám rád, ale na videe skôr len vypočuť, lebo sa naň dívalo veľmi ťažko, kmital t...
magazínJan Kareš - kulturistika na hrazdách
th.0th (14:18) • Asi první video na tomto webu, které jsem skouknul celé bez přeskakování...*79*
magazínJak to bude s letošním EVLS Prague Pr...
hary97 (00:16) • Já bych v tom neviděl problém. Stačí, když budou závodníci v rouškách a dodržovat 2m ro...
magazínTréninkový videolog: Věra Mikulcová (...
reveira (18:30) • Zdravím Věrku a přeji ať se daří ve všem co dělá,a že toho není málo,jinak nohy pěkný,i...
magazínTréninkový videolog: Věra Mikulcová (...
Paulie02 (14:51) • Je to dříč!!! ...jen se narodila ve špatném těle...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra