Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

ACTN3 (II.): Vliv genů na sportovní výkon a zdraví

13.079 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

ACTN3 (I.): Existuje gen vrcholového atleta?
V minulém díle, jste se mohli seznámit s některými základními pojmy z oblasti genetiky, dále pak s obecným popisem funkce ACTN3 genu, kódujícího protein α-actinin-3, který je zodpovědný za produkci silných a explozivních kontrakcí. Byla také zmínka o výskytu jednotlivých genotypů u rozdílných sportovců, z čehož vyplývalo silné propojení výskytu RR genotypu u vrcholových silových/rychlostních sportovců. V tomto díle se podíváme na další aspekty pojící se se sportovním výkonem, ale i zdravotní stránkou. Závěrem budou uvedena jednoduchá doporučení pro jednotlivé genotypy a také několik otázek k zamyšlení. Tak pojďme na to.

Vliv genotypu na adaptaci, regeneraci po zatížení nebo hustotu kostní tkáně

Pickering & Kiely (2017, 2018) přidávají souhrn výhod, které může výskyt R alely poskytnout nejen sportovcům, ale také běžné populaci:

Adaptace na silový trénink

Nositelé alely R by měli vykazovat dobré výsledky, pokud se jedná o silový trénink. Bylo zjištěno, že u nositelů R alely byla vyšší míra aktivace mTOR po sprinterském cvičení nežli u nositelů XX varianty.

Regenerace po tréninku

Alela X, respektive XX genotyp je spojován s výskytem zvýšených hladin ukazatelů poškození svalů po tréninku obsahujícím excentrickou složku (zatížení svalových vláken při jejich prodloužené pozici - dopad při běhu, negativní fáze opakování při posilování apod.).

Výskyt zranění

Nositelé genetické varianty XX jsou až třikrát častěji postiženi pozátěžovou rabdomyolýzou (jedná se o poškození svalových buněk na základě extrémní zátěže, vedoucí k uvolnění obsahu svalových vláken do krve a moči, vyznačuje se extrémní únavou, bolestí kloubů, zbarvením moči do červené až tmavě hnědé barvy). Výskyt R alely je dále asociován s nižším výskytem například podvrtnutí kotníku u sportovců oproti nositelům XX genotypu.

Zdroj: převzato z Pickering & Kiely (2017)

Hustota kostní tkáně (mineralizace)

Na základě dostupných informací lze usuzovat na vztah genotypu ACTN3 a hustoty kostní tkáně u starších osob, kdy se výskyt R alely jeví jako protektivní. Není známo, zdali je to vlivem genotypu na kostní metabolizmus, či je to zapříčiněno zvýšeným množstvím svalové hmoty nositelů R alely, vedoucí k většímu zatížení kostí a tímto k udržení kostní hmoty.

Metabolické poruchy

Jelikož větší množství svalové hmoty je spojováno se zlepšenou inzulínovou senzitivitou a genotyp ACTN3 ovlivňuje množství svalové hmoty a také typologii svalových vláken, je možné, že tento gen může mít vliv také na riziko vzniku onemocnění diabetes mellitus II. typu (dále jen DM II). Rirdl s kolektivem4 zjistili vyšší výskyt genotypu XX u pacientů s DM II nežli u kontrolní skupiny. Ovšem jedná se prozatím pouze o jednu studii, tudíž by bylo předčasné vyvozovat závěry a generalizovat výsledky napříč populací.

Zdroj: převzato z Kiely & Pickering (2018)

K čemu nám tyto informace mohou posloužit?

Co tedy z těchto informací vyplývá pro nadšence silových sportů a budování svalové hmoty?

  • Pro nejlepší výsledky týkající se silových výkonů a množství svalové hmoty mají předpoklad nositelé RR varianty, kteří mají vyšší zastoupení rychlých svalových vláken, lépe regenerují po těžkém tréninku a mají předpoklad pro nižší výskyt zranění.
  • Jedinci disponující XX variantou genu takové štěstí bohužel nemají, převažuje u nich zastoupení pomalých svalových vláken, po těžkém tréninku bude zřejmě déle trvat regenerace a mohou být náchylnější ke zraněním.
  • Heterozygoti disponující jednou X a R alelou jsou v populaci nejčastěji zastoupeni, jsou někde na pomezí předešlých dvou genotypů, mají možnost vybudovat solidní množství svalové hmoty, ovšem nemusí disponovat takovou silou/rychlostí jako homozygoti RR.

Autoři Kikuchi & Nakazato1 navrhují nastavení silového tréninku pro jednotlivé genotypy následovně:

  • Genotypy RR a RX: Tréninky s menším počtem opakování a vyšší váhou, jelikož tito jedinci mají vyšší zastoupení rychlých svalových vláken, disponují větší silou a mají vyšší toleranci svalového poškození po tréninkovém zatížení.
  • Genotyp XX: Trénink s nižší zátěží a vyšším počtem opakování, u těchto jedinců dominuje zastoupení pomalých svalových vláken, mají nižší toleranci svalového poškození po tréninkovém zatížení.

To by tedy bylo shrnutí poznatků ohledně funkce ACTN3 genu a jeho genotypů. Prozatím nelze tyto poznatky s naprostou jistotou generalizovat z několika důvodů:2

  • Doposud nebylo provedeno dostatečné množství výzkumů.
  • V dostupných studiích se jednalo především o menší množství probandů.
  • Probandi se lišili tréninkovým statutem, pohlavím.
  • U elitních sportovců je vliv jednotlivých genotypů průkaznější, jelikož jsou již blíže dosažení svého genetického potenciálu.

Na závěr bych rád přidal pár podnětů k zamyšlení. V současné době již existuje genetický "sken", který pomůže odhalit jednotlivé formy genů a je relativně cenově dostupný, u genu ACTN3 se cena pohybuje okolo 1500 - 2500 Kč (stačí do Googlu zadat slovní spojení "actn3 genetika" a zobrazí se několik možných institucí, kde Vám variantu tohoto genu zjistí). Proto se již naskýtá u mladých sportovců možnost, jak odhalit skutečnost, k jakému sportu má daný jedinec vlohy, a dle toho vybrat sportovní odvětví, ve kterém by se náš potomek mohl uplatnit. Co kdyby ovšem naše dítě daný sport nebavil, bylo by rozumné jej do dané aktivity nutit a vysvětlovat mu, že zrovna v tomto sportu by v budoucnu mohl excelovat? V prvním díle článku bylo sice naznačeno, že sportovní výkon je až z 66 % ovlivněn genetickou predispozicí, ale pořád zde zbývá ještě minimálně jedna třetina celku, která také ovlivňuje konečný výsledek, zde lze zařadit právě morálku, chuť trénovat a dávat tréninku daného sportu maximum nebo také dodržování určité životosprávy. Pokud by všechno neklapalo, jak má, bylo by pořád možné dosáhnout elitní úrovně? Bylo by tedy rozumné potomka nutit do sportu, ke kterému je "předurčen" genetickými predispozicemi, pokud by jej tato činnost nenaplňovala a neodevzdal by dostatečné úsilí pro naplnění genetických předpokladů? Odpovědi na tyto otázky nechám plně na Vás.


Použité zdroje:
1. Kikuchi, Naoki a Koichi Nakazato, 2015. Effective utilization of genetic information for athletes and coaches: focus on ACTN3 R577X polymorphism. Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry [online]. 19(3), 157-164 [cit. 2018-11-07]. DOI: 10.5717/jenb.2015.15093001. ISSN 2233-6834. Dostupné z: http://jenb.or.kr/_common/do.php?a=full&bidx=414&aidx=5289
2. Pickering, Craig a John Kiely, 2017. ACTN3: More than Just a Gene for Speed. Frontiers in Physiology[online]. 8 [cit. 2018-10-25]. DOI: 10.3389/fphys.2017.01080. ISSN 1664-042X. Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2017.01080/full
3. Pickering, Craig a John Kiely, 2018. ACTN3, Morbidity, and Healthy Aging. Frontiers in Genetics [online]. 9 [cit. 2018-11-07]. DOI: 10.3389/fgene.2018.00015. ISSN 1664-8021. Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2018.00015/full
4. Riedl, Isabelle, Megan E. Osler, Boubacar Benziane, Alexander V. Chibalin a Juleen R. Zierath, 2015. Association of the ACTN3 R577X polymorphism with glucose tolerance and gene expression of sarcomeric proteins in human skeletal muscle. Physiological Reports [online]. 3(3) [cit. 2018-11-07]. DOI: 10.14814/phy2.12314. ISSN 2051817X. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.14814/phy2.12314Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 18 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie