Reklama:
KONEČNĚ JE ZPĚT! 100 % Whey Protein v akci 1+1
Nejprodávanější protein letošního jara opět skladem. Více zde.

Budování svalové hmoty,
krevní skupiny a historie

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Výživa

[Text: Vlado Zlatoš] V dnešní době je budování svalové hmoty záležitostí moderního způsobu života (fitness, kulturistika). Kdysi bylo množství a funkčnost svalové hmoty rozhodující v otázkách života a smrti. Změnou doby, prostředí a životního stylu bylo možné přejít od fyzické síly k síle mentální, od síly svalů k síle mozku. Přešli jsme vývojem od dob, kdy jsme se zaměřovali na vyrábění věcí a na to, jak je uvést do pohybu, až po dobu, kdy převládá tvorba a šíření myšlenek a vědomostí. Nemluvě o časech, kdy musel člověk zápasit o potravu a holý život se zvířaty pod širým nebem. Jak to souvisí s fitness, kulturistikou a budováním svalové hmoty? Dost úzce, protože pokud byste měli řešit otázky přežití, hladu a těžké fyzické práce, určitě by nedostal kult krásy fyzického těla tolik prostoru, jako je tomu dnes.

Co se přečtením tohoto článku dozvíte?

• jaký je rozdíl mezi funkční hmotou a svalovým objemem
• jak vznikaly v evoluci lidstva krevní skupiny
• jaká je souvislost mezi imunitou, zdravím a krevními skupinami
• jak ovlivňují krevní skupiny budování svalové hmoty a kde začít

Budování kvalitní a funkční svalové hmoty je poctivá a dlouhotrvající práce. Málokdo si už dnes myslí, že se za měsíc bude promenádovat v plavkách na pláži o 10 kg těžší a ještě k tomu s funkční svalovou hmotou. Kolem toho jsou jisté fyziologické meze určující rychlost i celkový možný objem nárůstu svalové hmoty, přes které se dá dostat jen pomocí látek, které jsou na hranici, nebo za hranicí povolených látek. Z pohledu odborníka na výživu, životosprávu a vrcholový sport prosazuji více funkčnost než objem. Proč?

Jaký je rozdíl mezi objemem a funkčností?

Představte si sporty jako například akrobacii a kaskadérství, gymnastiku, tricking, hand to hand, zápasení, breakdance, parkour a mnohé další, kde je hlavním závažím v pohybu vlastní zadek cvičence. V těchto sportech je cílem získat co nejvíce výkonu (síla, rychlost, dynamika apod.) a zároveň mít co nejmenší tělesnou hmotnost. Viděli jste, jak vypadá ve skutečnosti například Bruce Lee? Určitě si pamatujete na jeho šlachovitou, lehkou, ale vymakanou postavu. I gymnasté, kteří vypadají na obrazovce velcí, mají málokdy více než 65 kg závodní hmotnosti. Zato se ale jejich funkčnost a výkon nedají s ničím porovnat. Přesně o to jde v rozvoji funkční svalové hmoty, mít co největší výkon s co nejmenší hmotností. Funkční svalová hmota je hustá jak objemem, tak obsahem. Proti tomu je tu trend získat co nejvíce svalové hmoty z různých, nejčastěji osobních důvodů. Chápu, že se člověk s takovou postavou může cítit lépe a osobně proti tomu nemám žádné námitky. Může se pak stát (ale také nemusí), že při specifických testech fyzické zdatnosti tento hrubý objem neobstojí. Velká síla je jen jeden z mnoha parametrů zjišťování fyzické zdatnosti.

Ideální situace nastává, když se kombinuje objemový trénink s tréninkem na budování funkční svalové hmoty. Osobně se domnívám, že vlastní zadek je pro nás ta nejtěžší činka. Pokud chcete vidět konkrétní ukázky, jak pracovat s vlastní hmotností, inspirujte se některými videoukázkami na mém youtube kanálu ACTIONandHEALTH.

Jak budovat svalovou hmotu?

Při budování svalové hmoty je potřeba vědět nejen to, jak cvičit (intenzita, objem, technika), ale také jak se stravovat, jaké doplňky výživy používat a jak regenerovat tak, aby byl nárůst čisté a funkční svalové hmoty v celoročním cyklu co největší. V tomto článku nebudeme rozebírat jak cvičit, zaměříme se na bližší souvislosti mezi stravováním podle krevních skupin a nabíráním svalové hmoty.

Jak vznikaly krevní skupiny?

Jižní Afrika je místem vzniku současného člověka asi od roku 100 000 před naším letopočtem (př. n. l.). Původní lidská populace s krevní skupinou 0, která jedla stejnou masitou stravu a vdechovala stejné mikroorganismy, o počtu asi 10 000 lidí okolo roku 71 000 př. n. l. téměř vymřela po katastrofickém výbuchu sopky Toba na Sumatře. Ze skupiny asi jeden až dva tisíce lidí, kteří přežili, vzniklo celé lidstvo (tzv. první Adam). Asi od roku 50 000 př. n. l. začíná poslední expanze lidí a krevních skupin z Afriky do celého světa. Změny krevních skupin se děly převážně za posledních 10 000 let. K vytvoření skupin A a B přispělo i zvýšení počtu lidí v polnohospodářské civilizaci a migrace deseti až patnácti lidských skupin. Začátky vývoje a tvorba krevních skupin se tedy děly desetitisíce let v různých obdobích vývoje a způsobu života lidstva. Tento život zanechal v genetickém kódu člověka jisté stopy.

První období začalo asi od roku 50 000 let př. n. l., kdy se člověk dostal na vrchol potravinového řetězce a vznikla krevní skupina 0.

Druhé období začalo okolo roku 20 000 let př. n. l., kdy se člověk jako lovec a sběrač mění na polnohospodáře. Objevuje se krevní skupina A.

Třetí období začalo kolem roku 10 000 let př. n. l., když skupiny 0 a A splývaly během migrace z africké domoviny do Evropy, Asie a Ameriky. U části lidstva tak vznikla krevní skupina B.

Ve čtvrtém období, někdy na začátku našeho letopočtu, vznikla při míšení jednotlivých krevních skupin skupina AB.

Genetický kód krevní skupiny byl tvořený dávnou historií lidstva a byl evolučně olivňovaný způsobem života člověka v jednotlivých obdobích vývoje.

Jaká je souvislost mezi imunitními bojovníky, krevními skupinami a naší potravou?

V krevním řečišti je centrum imunity, která je vyzbrojená speciálními "bojovníky" zvanými lymfocyty (červené a bílé krvinky). Ty udržují pořádek v organismu a jeho obranyschopnost. Krevní skupina je klíčem k celému imunitnímu systému organismu, který rozhoduje, kdo je přítel a kdo nepřítel. Imunitní systém kontroluje viry, bakterie, infekce, vliv chemikálií a stresu i celého spektra vetřelců, kteří by mohli ohrozit imunitní systém a tím i život člověka. Imunitní systém pracuje tak, že rozpoznává látky vlastního těla a ničí látky cizí. Bez této funkce by mohl omylem napadnout vlastní tkáně nebo orgány, nebo by dovolil nebezpečným organismům přístup do životně důležitých oblastí organismu.

Jak reagují imunitní bojovníci na všechno, co vstoupí do trávicího traktu a krevního řečiště?

Všechny látky, které vstoupí do organismu, jsou v trávicím traktu a krevním řečišti podrobeny kontrole imunitních bojovníků. Během kontroly mohou nastat jen tři reakce imunitního systému: reakce přátelská, neutrální vůči akceptovatelným látkám, nebo reakce, při které je rychle zlikvidován nepřítel.

Na zjištění, zda je látka cizí, vyzbrojila příroda imunitní systém chemickými značkami, které nazýváme antigeny. Nachází se na povrchu všech buněk. Každá forma života od nejjednodušších virů až po člověka má jedinečný antigen, který můžeme přirovnat například k otiskům prstů. Když se v organismu objeví nepřátelský antigen, imunitní systém začne okamžite tvořit protilátky na jeho zneškodnění. Tyto látky se navážou na antigen nepřítele a utvoří ho lepkavým (aglutinují ho). Ten se pak slepí dohromady s ostatními nepřátelskými látkami a vytvoří tak neškodný shluk, se kterým si organismus velmi rychle poradí a vyloučí ho z těla ven.

Imunitní systém se podobně chová i k potravě. Potrava vstupuje do krve po jejím natrávení. Každá potravina obsahuje specifický typ lektinu. Lektiny jsou různorodé bílkoviny, které mají také lepivou (aglutinační) funkci, která částečně ovlivňuje naši krev. Pokud konzumujeme potraviny neslučitelné s antigenem naší krevní skupiny, nebezpečné lektiny této potravy mohou napadat různé orgány těla (ledviny, játra, mozek, žaludek a jiné) a začnou aglutinovat buňky v této oblasti. Tento proces má magnetický efekt na další buňky vlastního těla v dané oblasti. Vlastní buňky se tak stávají cílem destrukce vlastního imunitního systému, jako by byly cizími vetřelci. Toto dráždění může způsobit lehčí nebo vážnější potíže od dráždění střev, jater až po rakovinu. Asi 95 % nevhodných lektinů, které se vstřebají z naší stravy, se z organismu odstraní přes trávicí trakt. Jen asi 5 % pronikne do krevního řečiště, kde svojí lepivou schopností způsobí komplikace. Čím víc má člověk oslabený imunitní systém, tím víc škodlivých lektinů se do krevního řečiště dostane a způsobí potíže.

Lektiny se nachází v každé potravě. Hodně škody napáchají až v trávicím traktu, kde mohou způsobit záněty sliznice střeva, alergie na potraviny a jiné. Důležité je vyhnout se lektinům, které mají lepivý efekt na buňky, o čemž rozhoduje právě krevní skupina a její kód. Ten samý typ potravy může být tedy nevhodný pro jednu krevní skupinu, naopak pro jinou může být velice prospěšný. Takto namáhané buňky se rychleji opotřebují, stávají se cílem destrukce pro vlastní imunitní systém, rychleji stárnou, což se odráží na kvalitě zdraví celého organismu.

Každý imunitní systém má svoji kapacitu - množství "vojáků" připravených na boj s vetřelci. Vědci nedávno zjistili, že celých 80 % imunitního systému žije v trávicím traktu. Ten reprezentuje největší plochu v lidském těle, více než 200 metrů čtverečních. Imunitní systém se kromě jiného skládá ze sto biliónů bakterií, což je desetkrát více než množství všech buněk v těle. Některé z těchto bakterií jsou známé jako "dobré" a některé jako "zlé". Ideální poměr je 85 : 15 ve prospěch dobrých bakterií, což se stává kritickým faktorem pro udržení si optimálního zdraví. Čím je imunitní systém více namáhaný, tím méně kapacity mu zůstává na vyrovnávání se s dalšími nepříznivými vlivy okolí. Udržet si optimální zdraví tedy znamená starat se o zdraví trávicí soustavy.

Co komplikuje Vašemu imunitnímu "vojsku" jeho funkce?

• nadměrné a časté užívání antibiotik
• potrava škodlivá pro Vaši krevní skupinu nebo strava špatně kombinovaná a nutričně nevyvážená
• bakterie a viry
• znečištěné prostředí, chemické a toxické látky
• dlouhodobý psychiský stres, negativní emoce
• nedostatek spánku
• drogy, alkohol, cigarety
• jednoduchý cukr
• různé druhy záření a jiné

Výsledkem oslabeného imunitního systému je zvýšený výskyt opakovaných či chronických infekčních chorob i onkologických onemocnění. V civilizačních zemích je každý rok diagnostikováno asi 940 tisíc nových případů rakoviny tlustého střeva a asi 500 tisíc lidí na ni umře. Občané Slovenské a České republiky si udržují v úmrtnosti na toto onkologické onemocnění prvenství v Evropské unii. V roce 2006 bylo na Slovensku zaznamenaných 2 961 nových případů rakoviny tlustého střeva a konečníku, čímž se stalo druhým nejčastějším onkologickým onemocněním na Slovensku hned po rakovině kůže. Tolik z pohledu nepěkných faktů a statistických informací.

Čím získává Vaše imunita na síle?

• konzumováním potravy, která má co možná nejméně lektinů nevhodných pro Vaši krevní skupinu
• otužováním (voda, vzduch, sauna, kryokomora a jiné)
• antioxidanty, vitamíny a minerály (C, A, E, zinek, selen, Q10 a další)
• konzumováním různých doplňků výživy na podporu imunity (echinacea, ženšen, betaglukany z hřibů atd.)

Co z těchto informací vyplývá pro budování svalové hmoty?

Z celého článku Vám chci odevzdat nejcennější myšlenku. Jediným kritériem pro dosáhnutí zdraví a dobré sportovní formy je Vaše individualita, kterou byste měli plně respektovat.

Kdo je autorem tohoto článku?

PaedDr. Vlado Zlatoš, odborník působící na Slovensku jako konzultant pro výživu a sport na vrcholové úrovni pro jednotlivce, amatéry, sportovní kluby i běžné lidi. Věnuje se trenérské činnosti prostřednictvím vlastního cvičebního systému (full body program - viz video níže) určenému pro všechny jedince. Je spoluzakladatelem parkouru na Slovensku a jeho Akadémii parkour a freerun navštěvuje spousta mladých lidí. Také je vůdcem a manažerem mediálně známé kaskadérsko-akrobatické skupiny TEAM SX. Více se o jeho odborných a sportovních aktivitách dozvíte na webové stránce www.vladozlatos.com.

Neexistuje univerzální výživa, která Vám zabezpečí všechny potřebné látky pro optimální zdraví i výkon, a tak, jak výborně vysvětlil Viktor Hell ve svém rozhovoru, není ani univerzální dieta pro nabírání svalové hmoty, která by seděla každému. Dokonce neexistuje ani racionální výživa, protože její vnímání je v dnešní ekonomice velmi zkreslené a zavádějící. Dodržování stravování podle kevních skupin je jen jedním z principů, které je třeba ve vlastní individualitě repektovat. Experimentování v rámci jistých pravidel je víc než žádoucí. Pro porozumění problematice výživy v souvislostech s nabíráním svalové hmoty doporučuji prostudovat kromě krevních skupin také dělenou stravu, glykemický index (zónová dieta), pH účinky potravin, fyziologickou výživu, vliv jednotlivých živin (bílkoviny, sacharidy, tuky) a jejich správný poměr ve výživě s přihlédnutím ke sportovní specializaci - například kulturistice. Pro úvodní zorientování se v optimální výživě Vám doporučuji i svoji bezplatnou elektronickou publikaci s názvem "STOP racionálnej výžive", ve které prozrazuji know-how z poradenské činnosti a to, jak gigantický průmysl (například farmaceutický či potravinářský) vědomě podporuje nemoci a obezitu bez toho, aniž bychom si uvědomovali, že jde o obchod s naším zdravím. Elektronickou knihu si můžete bezplatně stáhnout z webových stránek www.vladozlatos.com.


Full body program

366


Akadémia parkour a freerun

368


Zdroj:
Uhlíř, Martin: Jak sme se stali lidmi, Nakladatelství Dokožán, Praha 2007, 318 s.
Moalem, Sharon: Zdraví zabíji, Nakladatelství Dokožán, Praha 2008, 249 s.
Gladwell, Malcolm: Bod zlomu, Nakladatelství Dokožán, Praha 2007, 255 s.
D'Adamo, Peter J.: Správny spôsob výživy podľa krvnej skupiny, California fitness (Slovakia) 1998, 329 s.
Tracy, Brian: Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť, Easton Books Bratislava 2006, 235 s.
Carr, Geoffrey: Príbeh človeka z pohľadu vedy I. a II., Domino fórum 2006 číslo 4.
Grasgruber, Pavel: Polokelní Adama a Evy I., II., III., IV., V., National Geographic 2008,
Fořt, Petr: Co jíme a pijeme, Olympia Praha 2003, 246 s.
Tlaskalová-Hogenová, Střevní imunitní systém a komensální bakterie, Medical Tribune 11/2008
Zlatoš, Vlado: STOP racionálnej výžive, 2009, 82 s.Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

07.05.09:31Reichenberk - No, aby to pořádně fungovalo, tak by ses měl navíc celkově..
06.05.14:17dunnoWayne - ...takže, jdu se dopátrat jestli mám stejnou krevní skupin..+2
06.05.12:48Michael Müller - jsou čtyři, ty Rh faktory to doplňují, podstatné jsou ty ..-2
06.05.12:05BruXy - to M. M.: krevních skupin, aspoň z hlediska transfúze je 8..+8
06.05.09:00Michael Müller - Za odborníka považuji člověka, který o daném vědeckém pr..-3
05.05.23:42easycure - Existuje světová databáze medicínských článků z impaktovan..+4
05.05.20:45dirknow - za zajímavý článek*79*
05.05.20:03Aucklander - easycure: napiš mi tvůj odborný pohld na věc, popiš vecné ..
05.05.18:19easycure - Fakt nechápu, jak můžete zveřejňovat takovéhle bláboly a v..+2
05.05.17:55DiamonD123 - freerun dělám taky *22* dokonce už 4 roky
05.05.14:58BruXy - Zajímalo by mě, jestli existuje kontrolovaná studie, kde b..+2
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínTyler Manion: "Zavedeme hmotnostní li...
moab (15:58) • Za mě pěkná blbost, je jasné jak to dopadne: aby měli co nejvíc svalů a přitom splnili...
magazínTréninkový videolog: Pavel Beran (03/...
petrpolak (15:53) • Moc bych ocenil takové nesestříhané video čistě z rozcvičky/mobility s nějakým komentář...
magazínTréninkový videolog: Pavel Beran (03/...
CIZO (10:43) • Přítahy T-osy jsou asi jedním z největších omylů v historii kulturistiky. :) To je tak...
magazínTréninkový videolog: Pavel Beran (03/...
torturer (10:09) • 4:50...a nefunguje spíš lépe poskládaná kůra? Protože cca před rokem funkčnost tohodle...
magazínVčera jsem jedl… Lukáš Gabriš, kultur...
petrpolak (07:47) • Čímž neříkám, že se mi chyba nemůže stát (ba naopak), ale při extrémním množství vloček...Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie