Reklama:
EXKLUZIVNĚ: Lean Whey Protein 1+1!
Od výrobce nejprodávanějších proteinů na světě. Více zde.

Alexander Bačinský - muž, který stál u zrodu a uznání československé kulturistiky (II.)

5.153 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Osobnosti

Alexander Bačinský
- muž, který stál u zrodu
a uznání československé kulturistiky (I.)
V prvním díle článku jsme se ohlédli za cestou nedávno zesnulého Alexandera Bačinského ke kulturistice a jeho postupnou proměnou ze závodníka v trenéra a mezinárodně uznávaného funkcionáře. V tomto článku chronologicky navážeme jeho osudy od 70. let až do nedávné současnosti. Jaký měl vliv na mezinárodní kulturistiku, proč se rozhodl emigrovat a kam se ubíral jeho profesní život?

Pod vedením Alexandera Bačinského se uskutečnil první výjezd naší reprezentace na mistrovství světa v září 1970 v Bělehradě. Toto mistrovství nemělo pouze sportovní rozměr, ale uskutečnil se zde i volební kongres IFBB právě za účasti jak předsedy svazu Ladislava Filipa, tak MVDr. Alexandera Bačinského. Třebaže trojice našich reprezentantů si coby nováčci nevedli vůbec špatně a byli příjemným překvapením soutěže, respekt až obdiv našich soupeřů si naši kulturisté museli vybojovat až v následujících letech… V roce 1971 na mistrovství světa v Paříži jsme sice stále ještě nedosáhli na finálová umístění, ale velkým zážitkem bylo osobní setkání s Arnoldem, který zde vystupoval exhibičně. Šaňo zvlášť oceňoval možnost pozorovat jeho trénink s Columbem, při kterém si dělal poznámky, a jak sám říkal, mnohé z toho uplatnil při své další tréninkové práci.

Setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem

Pro Šaňa Bačinského znamenal rok 1972 jeden z vrcholů jeho funkcionářské kariéry, kdy zároveň s mistrovstvím Evropy v Essenu, kterého se jako státní trenér společně s jediným závodníkem Klérim účastnil, se konala i nejvyšší profesionální soutěž Mr. Olympia a jemu se dostalo vzácné příležitosti ji rozhodovat. Jeho prostřednictvím to vlastně byla pocta celé naší kulturistice, protože Ben Weider respektoval až obdivoval úroveň našich pravidel, soutěží, a především volných sestav, a na tom měl právě Bačinský zásadní podíl. Šaňo byl rovněž náš jediný mezinárodní rozhodčí, a tak měl potřebnou kvalifikaci, aby se stal členem panelu rozhodčích, který opět zvolil Arnolda Mr. Olympia. Sám Bačinský popsal tuto soutěž jako velmi emočně vypjatou, protože Oliva neunesl psychicky diskutabilní porážku, jak šílený doslova mlátil kolem sebe a rozbil nábytek ve své šatně… Bačinský společně s Klérim se při této příležitosti znovu setkal s Arnoldem, Columbem a Zanem na hotelovém pokoji a oba rádi vzpomínali na velmi příjemnou a milou debatu s otázkami na situaci u nás. Na další reprezentační příležitost jsme si museli počkat až do roku 1975, kdy na mistrovství Evropy se tak skvěle a zcela nečekaně prosadil absolutním titulem Petr Stach a začal tak psát zcela novou mnohem úspěšnější kapitolu naší kulturistiky. Šaňo osobně přítomen u tohoto fenomenálního úspěch nebyl, protože jako doprovod jel pouze předseda svazu Vojtěch Fiala. Ovšem na letišti se loučil s Petrem těmito slovy: "Nedělej si vůbec šanci, na bednu se nemůžeš dostat, protože by tě ani nemohli využít obchodně, tam potřebují svoje borce!" Ano, i takový odborník se může mýlit, naštěstí… Naší kulturistice se tímto úspěchem otevřely dveře do světa, protože i komunističtí funkcionáři si uvědomili, jak mohou skvělé výsledky (které nás vlastně teprve očekávaly) propagačně využít.

Alexander Bačinský, Petr Stach a Vojto Molnár

Po fenomenálním úspěchu na mistrovství Evropy v roce 1976 (dva tituly mistrů Evropy Tlapáka a Peka) vycestovala naše "jednička" Petr Stach společně se státním trenérem Bačinským na mistrovství světa do Kanady. Petr tam jel ověnčen titulem mistra Evropy, a tak již byl v postavení jednoho z favoritů, a Bačinský se mimo jiné těšil na setkání se svým nejlepším kamarádem z kulturistiky Milanem Jablonským a Emilem Müllerem. Oba je jako členové organizačního výboru mistrovství světa již netrpělivě očekávali v místě konání na letišti v Montrealu. Díky nim mohli do dějiště mistrovství odcestovat již týden předem, protože bydleli právě u Emila Müllera, který navíc Stachovi zajistil optimální podmínky pro trénink a u nás nedostupné proteinové koncentráty. Letenky navíc obstaral vedoucí československých aerolinií v Kanadě právě díky známosti s Milanem Jablonským, takže náš stát to nestálo ani tu příslovečnou korunu. Čtvrté místo Stacha bylo u nás oslavováno, ale podstatný podíl našich emigrantů na jeho úspěchu byl zcela zamlčen. Jen Bačinský po návratu si dovolil poděkovat v časopise Tréner právě Emilu Müllerovi za pomoc, kterou jim poskytl. Koneckonců přesídlil do Kanady díky sňatku s Francouzkou legálně…

Petr Tlapák, Alexander Bačinský, trenér maďarské reprezentace a Alois Pek, dole Peter Uríček a maďarští reprezentanti

V roce 1977 došlo k atypické situaci, kdy se mistrovství Evropy a světa konalo společně ve francouzském Nimes. Vedením státní reprezentace byl od tohoto roku pověřen Luděk Nosek a Šaňo Bačinský zastával funkci předsedy komise vrcholového sportu Československého kulturistického svazu. Poprvé byl uspořádán i šestnáctičlenný tematický zájezd členů výboru svazu, ovšem mezi jeho účastníky, jak potvrdil Šaňo Bačinský, byli vždy nějací spolupracovníci StB, kteří bedlivě sledovali, jak se jednotliví členové chovají, jaké mají názory či s kým se v zahraničí setkali… Není se co divit, vždyť se nacházíme v období té nejtužší normalizace. Ke cti MVDr. Bačinského je třeba říci, že se při zahraničních výjezdech nikdy nevyhýbal setkáním s emigranty, ba je přímo vědomě a veřejně kontaktoval. Na druhé straně ho sami vyhledávali, a to i lidé mimo kulturistiku. Jak to jenom bylo trochu možné, tak se setkával se svými starými přáteli - s Jurajem Višným ve Švýcarsku při exhibicích, ale například i na mistrovství světa v Columbusu v roce 1979, a samozřejmě s Jablonským a Emilem Müllerem. Sám tuto situaci komentoval těmito slovy: "Musel jsem si dávat pozor na provokatéry a vždy po každé zahraniční cestě mě byli navštívit pracovníci StB..." Šaňo se ovšem nedal zastrašit.

Petr Stach, Karabinoš, Joe Weider, paní Karabinošová a Alexander Bačinský

V Nimes se konal rovněž mezinárodní kongres IFBB a v něm jsme měli díky Bačinskému jakožto členovi technické komise své zastoupení již od roku 1972. "Tato funkce byla s ohledem na tehdejší režim, který výjezdy na Západ co nejvíce omezoval, víceméně korespondenční, až právě na momenty mé osobní účasti na kongresech. Mnoho jsme toho ovšem z našich pravidel do těch světových neprosadili. Písemně jsem protestoval proti zavedení váhových kategorií místo tehdy platných výškových. Považovali jsme to za nelogické. Ovšem hlavní slovo měl vždy Ben Weider, který si vždy prosadil své," takto hodnotil Bačinský svoje omezené možnosti v této komisi.

Při této hektické činnosti ve prospěch naší kulturistiky ovšem nebyl profesionální funkcionář na plný úvazek, ale zároveň měl svoje zaměstnání jako vědecký a pedagogický pracovník na katedře parazitologie Vysoké školy veterinární v Košicích, a to již od roku 1964. Tuto práci rozhodně nezanedbával a stavěl ji na roveň kulturistice, o tom svědčí i zisk akademického titulu CSc.

Přes všechny pracovní úspěchy i významné postavení ve struktuře kulturistického svazu, vždyť byl v roce 1978 zvolen i předsedou toho slovenského, narůstal jeho odpor k totalitnímu režimu a k probíhající normalizaci a nechuť zde nadále žít. Myšlenka emigrovat v něm jistě sílila postupem času a nejednalo se o unáhlené rozhodnutí. Nesnášel pokrytectví té doby, pronásledování za jakýkoli odlišný názor, a hlavně nechtěl, aby v této nesvobodné atmosféře vyrůstaly jejich dvě dcery, a to byl pravý důvod pro emigraci celé jeho rodiny. StB mu neustále ztrpčovala život: "Byl jsem neustále sledovaný, kontaktovaný pracovníky StB, otvírali mojí poštu, měli jsme doma nasazené odposlechy… toto vše je doložené v záznamech z Paměti národa." Ovšem bylo třeba počkat na vhodnou příležitost, protože emigrovat při jeho výjezdech s reprezentací nepřicházelo v úvahu, to by zde musel zanechat svoji rodinu. Příležitost se ale vbrzku naskytla. O konkrétních okolnostech emigrace ale nechme promluvit samotného aktéra: "Od roku 1980 jsem měl působit jako expert-parazitolog v Ugandě, ale do cíle jsme nedorazili a zůstali jsme ve Frankfurtu nad Mohanem, kde manželka měla příbuzenské vztahy. Ihned jsem se zkontaktoval s Milanem Jablonským, který mi zprostředkoval pobyt a odbornou práci v mém oboru, a tak jsme odletěli do Kanady, kde jsme pobývali půl druhého roku, a poté jsme se vrátili zpět do Německa."

Anton Holič, Juraj Višný a Alexander Bačinský (Curych, 1979)

1. březen 1980 je tedy datem, od kterého se stal MVDr. Bačinský, CSc., "osobou non grata" v tehdejším Československu, a přes veškeré jeho průkopnické zásluhy a činnost ve prospěch naší kulturistiky ho postihl osud tisíců dalších emigrantů před ním i po něm a byl v podstatě "vymazán" z historie naší kulturistiky, což se ostatně stalo i Višnému, Jablonskému i mnoha dalším…

Milan Jablonský, Alexander Bačinský a Juraj Višný

Od roku 1982 se stal tedy jeho druhým domovem německý Straubing a vzápětí byl osloven bavorskými kulturistickými funkcionáři, aby připravoval zdejší závodníky. Dal ale přednost své profesi a působil jako veterinární lékař se zaměřením na parazitologii až do odchodu do důchodu v roce 2001. Chtěl svoji práci dělat naplno a netříštit svoje síly. Ovšem na svoji milovanou kulturistiku nezanevřel, byť svoji další činností se od její závodní formy odklonil. Ve svém novém bydlišti se totiž stal od roku 1983 průkopníkem nově vznikajícího fitness, ve kterém viděl velkou perspektivu pro širokou veřejnost, právě na rozdíl od sportovní kulturistiky, ale s uplatněním její metodiky, které byl sám spolutvůrcem. Postupně vnášel prvky kulturistiky do rehabilitace sportovců a do cvičení seniorů. Pět let byl i kondičním trenérem místních hokejistů pod vedením slavného Vlada Dzurily. Paralelně se svojí profesí veterináře fungoval jako trenér v prvním fit centru ve Straubingu, což byla tehdy úplná novinka, ale v současnosti se jejich počet rozrostl na deset, což svědčí doslova o explozi kondičního cvičení, kterého byl sám prvním propagátorem.

Juraj Višný, Milan Jablonský a Alexander Bačinský

Jeho odchod do emigrace po Višném, Müllerovi, Jablonským... představoval další velkou ztrátu těžko nahraditelného odborníka naší kulturistiky. A on sám se vnitřně smířil s tím, že možná již svojí "rodnou hroudu" nikdy ani nenavštíví… Naštěstí již po necelých 10 letech v emigraci se po sametové revoluci mohl opět podívat do své vlasti a nakonec se to stalo téměř každoročním pravidlem díky šéfredaktorovi Muscle & Fitness PhDr. Ľudovítu Majorovi. Ten inicioval schůzky takzvaných "čtyř mušketýrů", tedy Višného, Jablonského, Majora a právě Bačinského v Bratislavě. Je smutnou životní realitou, že z těchto výjimečných mužů zbývá pouze jeden…

Juraj Višný, Milan Jablonský, Alexander Bačinský a Ľudovít Major

Zhruba poslední dva roky ho již sužovala zákeřná nemoc, se kterou statečně zápasil, přičemž sílu mu dodávala jeho milující manželka Inge a obě dcery se svými rodinami. Tento boj se ovšem nedal vyhrát, a když se k tomu přidružily ještě další zdravotní problémy, smrt byla pro něho vlastně již vysvobozením…

Tento jeho odchod, na rozdíl od toho do emigrace, je bohužel již nevratný, a tak naše kulturistika ztratila nejenom svého velkého průkopníka, metodika, trenéra reprezentace, mezinárodního rozhodčího, funkcionáře… výčet jeho aktivit ve prospěch kulturistiky je velmi impozantní, ale nezapomínejme, že v jeho osobě odešel i velmi inteligentní, čestný a morální člověk, který se nemohl smířit s nespravedlností totalitního režimu. Věřím, že jeho věrný druh z počátků naší kulturistiky a nejlepší kamarád Milan Jablonský ho již patřičně se všemi poctami přivítal v nebeské posilovně…

S rodinou a přáteli - 84. narozeniny Alexandera BačinskéhoLíbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie