Reklama:
VÁNOČNÍ DÁRKY: tašky plné suplementů
Vánoční tašky a balíčky, ale i knihy, fitness dobrůtky, chytré lahve nebo oblečení. Více zde.

Svaly a síla z minulosti: Arthur Saxon

3.262 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Osobnosti

Nejpůsobivějším německým siláckým profesionálem v první čtvrtině 20. století byl (těsně před dalším šampiónem Hermannem Görnerem) famózní "Mistr železa" Arthur Saxon. Exhibiční vystoupení tria bratří Saxonů vyprodávalo šapita nejslavnějších světových cirkusů, psaly o nich všechny dobové specializované magazíny a o Arthurových omračujících výkonech diskutovaly tisíce profesionálních i amatérských vzpěračů po celé zeměkouli. Snad o žádném jiném silákovi nebylo publikováno tolik článků a ještě dlouho po jeho smrti se k němu vraceli editoři německých, amerických a anglických časopisů. Měli k tomu totiž dobrý důvod - hledání odpovědi na otázku, odkud získal takovou fenomenální sílu. Dne 6. srpna letošního roku navíc uplynulo rovných sto let od jeho smrti.

Arthur se narodil 28. dubna roku 1878 v Lipsku jako Arthur Hennig a měl ještě sestru Marii a dva mladší bratry Kurta a Hermanna. Prožil šťastné dětství plné her a klukovského měření sil v běhu, zápase a šplhání po stromech. Rodiče děti živili dobře, měly dostatek chleba, masa, šunky, vajec a mléka. Sami kluci zabrali sklep rodičovského domu a naplnili jej ručně vyrobenými činkami, na zahradě zase pořádali soutěže ve vzpírání a zápase proti kamarádům z okolí. Arthur šel ve 14 letech do učení na kameníka a po večerech trénoval vzpírání, v šestnácti vstoupil do lipského klubu Atlas a brzy byl jeho nejsilnějším členem.

V roce 1895 jako sedmnáctiletý přidal do tréninku zápas. Vážil tehdy 87,5 kg a stal se profesionálním silákem vystupujícím v cirkusech, divadlech a na tržištích. Britský zápasník Arno Saxon (Arno Patschke) tenkrát prozíravě nahlédl intenzivní zájem publika o siláky, odjel do Lipska a tam založil silové trio, jehož členy byli Oscar Hingelfeldt a Arthur Hennig. Debutovali 26. února 1897 v anglickém Sheffieldu. Tam se Arthur neplánovaně utkal se samotným Eugenem Sandowem, jenž přišel zhlédnout konkurenci a dočkal se potupné porážky. Když totiž podle obyčeje vyskočil na pódium a pokusil se vzepřít Saxonovu činku vážící asi 120 kg, zjistil, že je velice nestabilní a převrací se. Ani jedním z pěti pokusů nedostal činku nad hlavu - Saxon totiž nalil do dutiny v žerdi rtuť! Arno opustil trio v roce 1891, osazenstvo se různě střídalo, až nakonec svalnatý triumvirát vytvořili tři sourozenci Arthur, Hermann (1882 - 1961) a Kurt (1884 - 1952). Jako slavné "Saxon trio" obdrželi angažmá ve špičkových cirkusech a v letech 1900 - 1914 procestovali Evropu, severní Ameriku, Indii a Jižní Afriku.

Z nějakého důvodu, pravděpodobně proto, že Eugen Sandow získal slávu v jednoručním vzpírání, se Arthur specializoval na šroubový tlak a rozdělený zdvih libovolným stylem. Sandow nejvíc vzepřel 122,1 kg (roku 1891 a ve věku 24 let), Arthur už v osmnácti zvedal 122 kg a první oficiální rekord vytvořil zdvihem 142,4 kg v roce 1903. Dne 5. ledna 1905 v Londýně před očima řady vzpěračských expertů a rozhodčích Saxon zvedl na kotoučové čince šroubovým tlakem 159,4 kg. Koncem téhož roku ve Stuttgartu ustavil oficiální světový rekord, když dostal nad hlavu masivní koulovou činku vážící 168 kg. Neoficiálně však zvedl 175,2 kg a při tréninku byl schopen natáhnout paži se 192,5 kg, bohužel se nedokázal napřímit.

O Saxonově výjimečnosti existuje mnoho dokladů včetně biografie z roku 1906. Na vystoupeních předváděl šroubový tlak po většinu svého aktivního života téměř denně. Tradovalo se, že váhu 300 liber zvedal naprosto rutinně, doslova kdykoliv a s jakýmkoliv typem zátěže. Jednou dokonce vytlačil 136kg činku, zatímco volnou rukou hrál na harmoniku! V roce 1904 zase vzepřel šroubovým tlakem 150 kg, což byla 72kg činka se 41kg jednoručkou přivázanou k jednomu konci a 37kg jednoručkou na konci druhém. V prehistorii vzpírání bývaly činky velmi hrubé, masivní a s neotáčivými osami průměru až 60 mm. Vzepření takové činky tudíž vyžadovalo enormní sílu stisku rukou.

O mnoho lepším dojmem než jakkoliv velká činka působilo zvedání tzv. živé zátěže. Toho rovněž využíval Saxon, který právě kvůli efektu vzpíral své bratry Kurta a Hermana na zvláštním "sitzen aparatu". Aparát v podobě osy se dvěma sedačkami na koncích vážil 11 kg, Herman 76 kg a Kurt 78 kg, což dohromady dává 165 kg. Jindy Arthur zvedl 60kg kouli s uchem, na níž seděl bratr Kurt, jenž ve vzpažené paži držel 32kg bulinu - celkem 170 kg. Posledním památným trikem Arthura Saxona bylo zvedání šroubovým tlakem s váhou na malíčku. Zátěž 135 kg, kterou tvořil bratr Kurt sedící na 60kg kouli s uchem, byla připevněná na koženém oku, do něhož Arthur svůj malíček jednoduše zastrčil!

Další Saxonovou korunní disciplínou byl rozdělený zdvih libovolným způsobem (two hands anyhow). Pod tímto názvem se skrývalo přemístění činky k ramenům (soupažně, jednoruč nebo převrácením svisle stojící činky na jedno rameno), její přendání do jedné ruky a zvednutí šroubovým tlakem nebo nadhozem. S činkou nad hlavou bylo nutno provést tzv. doplnění neboli zvednout druhou činku (ev. kouli s uchem) ze země k rameni a nahoru. Saxon popsaným způsobem dostal na ramena 152kg činku a vytlačil ji šroubovým stylem. Pak se sehnul a levou rukou přidal 50kg kouli s uchem. Součet jeho neuvěřitelného zdvihu, provedeného 3. listopadu 1905 v Lipsku, byl 202 kg (nebo 203,5 kg a 206,7 kg)! Ať si odborníci na vzpírání říkají, co chtějí, ale osobně tento moment pokládám za první vzepření 200kg váhy v historii, jež předběhlo ten oficiální úspěšný pokus Jurije Vlasova (9. září 1960 na OH v Římě) o 55 let!

Jindy Arthur nadhodil 125kg činku, přendal ji do pravé ruky, sklonil se k zemi, levou rukou uchopil konec 68kg činky, postavil ji svisle, otočil na rameno a vyrazil nad hlavu. Dohromady držel v rukou 193 kg… Co se týče přendávání z pravé do levé ruky, na exhibicích doslova přehazoval 142kg činku nad hlavou z jedné ruky do druhé!

Saxonovy silové rekordy
cvik výkon
trh pravou paží (oficiálně) 89,0 kg
trh pravou paží (neoficiálně) 105,0 kg
nadhoz jednou paží 104,1 kg
nadhoz s jednoručkami 131,0 kg
soupažný nadhoz 159,3 kg
čistý čelní tlak 121,0 kg
pullover a tlak vleže na podlaze 150,0 kg
pullover a tlak v zápasnickém mostu 175,2 kg
výraz činky za hlavou 175,2 kg
střídavé tlaky s 50kg kettlebelly 25 - 30 opakování

Jedním z nejparádnějších čísel Saxon tria byl "lidský most". Arthur s Kurtem leželi zády na podlaze cirkusu a nohama drželi dřevěnou konstrukci o váze 1180 kg, na níž najel obsazený automobil vážící až 3 tuny (foto níže vlevo). V roce 1908 v Bruselu se most prolomil a oba siláci utrpěli těžká zranění. Výkon nazvaný "lidská pyramida" (foto níže vpravo) závisel hlavně na Arthurovi, jenž vleže na zády vyvažoval chodidly 130kg činku. Na čince seděl Kurt (78 kg) a nad hlavou držel 80 kg činku. Mimo to tlakem vleže Arthur vzepřel další 50kg činku s druhým bratrem Hermannem (77 kg). Držel tedy nohama 288 kg, rukama 152 kg (celkem 440 kg), nepočítaje další sílu nutnou k vyvažování a vyrovnávání výkyvů složité živé stavby.

Silou napnutých nohou Arthur udržel 1350 kg. Při několika příležitostech podepíral chodidly tlustou fošnu (profilu 10x 25 cm, délky 7 metrů), na níž sedělo 17 mužů, a jak jakýsi akurátní statistik spočetl, všechno do kupy vážilo 1362 kg. Jednou Saxon použil 21 mužů vážících 1680 kg a jako přídavek přetáhl přes hlavu 80kg činku, vytlačil ji a na její osu vylezli čtyři dobrovolníci, zde mohl součet zatížení nohou a paží dosáhnout až 2200 kg. Saxonovci ovšem mířili ještě výš a v tréninku Arthur udržel vleže na zemi na hrudníku desku zatíženou 34 půlmetrákovými pytli písku o celkové váze 1700 kg.

Zmíněné výkony pocházejí z let 1905 až 1909, kdy bylo Saxonovi kolem třicítky. Při výšce 177 cm obvykle vážil 88 kg až 94 kg, ale obvod bicepsu měl pouhých 42 až 43,5 cm! Obvod předloktí činil 37,5 cm, nadechnutý hrudník 125 cm, stehno 61 cm a lýtko jen 41 cm. Jinou sadu rozměrů zaznamenal v roce 1910 americký expert Dr. Dudley Sargent: výška 177 cm, váha 92,5 kg, prsa volně 116 cm, biceps 42 cm, předloktí 36 cm, krk 42 cm, stehno 59 cm, zápěstí 20,5 cm, pas 90 cm, lýtko 40 cm. Vidíme značně masivní předloktí a tenké nohy s neskutečnou silou! I když největší pozornost věnoval šroubovému tlaku a rozdělenému zdvihu, mnohé z Arthurových dalších rekordů byly jen příležitostnými zdvihy provedenými na popud momentálního nápadu.

Takto Saxona popsal anglický silák Edward Aston, jenž viděl jeho vystoupení v roce 1906: "Nebyl mužně přitažlivý jako Sandow, ani tváří, ani postavou, ale Saxonova postava popírala jeho sílu. Jeho tělo nebylo okázalé, bylo to všední velké tělo s rukama dělníka. Nohy pod koleny měl mírně vybočené, jako by je ohnula příliš vysoká váha. Nižší než 180 cm, s širokými, trochu hranatými rameny, dlouhými pažemi s dlouhými svaly, poměrně širokým pasem, ne však tlustým. Stehna podobná pažím, žádné výrazné svaly, lýtkových svalů si ani nevšimnete. Ohledně hrudníku nepředpokládám, že by jej Arthur někdy vystavoval na odiv. Jeho síla spočívala v přirozenosti tréninku bez efektů, neustálé používání těžkých vah způsobilo, že měl šlachy tlusté a silné. Kvalita jeho svalů byla stejná jako u vzpěračů - ani o píď větší, než bylo potřeba. Arthur nečinil žádné pokusy o zvětšení svalů kvůli vzhledu, neboť velkými svaly pohrdal."

Na rozdíl od současníků typu Eugena Sandowa, kteří tvrdě pracovali na získání obdiv vyvolávající postavy, Saxonovci se soustředili výlučně na vzpírání a přidávání železa na činky. Navíc předváděli svoje vybrané disciplíny, částečně s činkou a některé podpůrné cviky, nikdy například nedělali zdvih zády, zdvih s popruhy, zdvih v zubech atd. S tím na mysli absolutně nedbali na estetický vzhled těla, což mimo jiné dokládá též jídelníček tria:

  • snídaně - 24 vajec (8 ks na každého), 1,5 kg slaniny (po 0,5 kg na každého), ovesná kaše s medem a smetanou, ovoce
  • oběd - 4,5 kg masa (po 1,5 kg), zelenina, pudink a sušenky
  • večeře po vystoupení - studené maso, uzená ryba, máslo, sýr, chléb a pivo, pivo, pivo

Za ideální jídlo Saxonovci pokládali mléko a směs z ovesných vloček se syrovými vejci. Na chleba tlustě mazali vepřové sádlo. Jako správní Němci měli bratři rádi pivo, černé a silné. Vyprávělo se, že Arthur vypil až 50 lahví za den, jednou večer v hostinci prý vyzunknul 100 lahví (snad pouze s obsahem 3,3 dcl). Rovněž při tréninku si bratři pilně zavdávali ze sudu piva, dokud nezůstal prázdný (ne nadarmo Zdeněk Srstka tvrdil, že pivo je nejlepší iontový nápoj). Stalo se též údajně tohle - když Arthur hodlal zaujmout jistou dívku, vložil si mezi chodidla láhev piva a potom přemístil k rameni 115 kg činku. Následně ji vzepřel šroubovým tlakem, sehnul se, vzal láhev a jedním douškem ji vypil - s činkou stále perfektně vyváženou na napnuté paži!

Po rozpadu Saxon tria na počátku první světové války se Saxon vrátil k vystupování až v roce 1920 a sólo. Co dělal celých šest let a jak prožil válečné roky, to nevíme. Doba však byla zlá, nedařilo se a často neměl ani peníze na jídlo. Zemřel dne 6. srpna 1921 - před sto lety - v Duisburgu ve věku 43 let. O jeho smrti kolovaly doslovné legendy. První: Z války se vrátil podvyživený, pokračoval však ve vystupování, tím se velmi vyčerpal, dostal zápal plic a zemřel. Druhá verze zmiňuje tragickou nehodu, kdy se během čísla prolomil most a spadl na něho automobil. V nemocnici měl ke všemu dostat zápal plic... Naposledy mělo jít o to, že se po válce nedokázal dát znovu dohromady s manželkou, upadl do depresí, chytil zápal plic atd. Nejpravděpodobnější příčinou smrti skvělého siláka však byl těžký, špatně léčený (popřípadě neléčený) zápal plic a počínající TBC, koneckonců existuje faksimile dopisu Kurta Saxona z 8. února 1922, v němž tvrdí: "...nachladil se, chytil něco na plicích a během 7 dnů zemřel." Na jeho náhrobku je nápis: "Poutník nehybně stojí a modlí se za mne, brzy přijde další, aby se modlil za vás!" Hrob se nicméně nenachází tam, co býval, neboť po bombardování Německa v roce 1945 byl hřbitov zničen. Bratři ještě pokračovali jako duo, ale bez valného úspěchu. Kurt skonal 8. září 1952 a Hermann 2. prosince 1961.


Použité zdroje:
Saxon, A.: The Development of Physical Power, USA Reprint, 1997
Webster, D.: The Iron Game, Irvine, Scotland,1976
Bonini, G.: Lifting Back to Athens, Florence, Italy, 2006,
Aston, E.: Arthur Saxon, King of Weights, S&H, Oct. 1941

Foto:
archiv Josefa Švuba


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 93 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínTipovací soutěž - Toronto Pro Supersh...
decarabas (07:53) • No a presne to sa mi stalo *24* Ale co som videl nejake videa z predjudgingu, tak Quint...
magazínBrett Wilkin 5 dnů před Wings of Stre...
Neutralni typ (17:27) • tohle video by se melo povinne poustet ve skolach tak jako se pousteji varovani pred dr...
magazínRonnie Coleman pod mikroskopem - gene...
Zodiak411 (22:17) • Tommy, když odbočím od toho, že to je absolutně mimo téma těchto stránek, tak to co zde...
magazínRonnie Coleman pod mikroskopem - gene...
Neutralni typ (11:38) • boohuzel to tak je, z techto faktu vychazi jedna vec, ze skutecne verici clovek by nemo...
magazínRonnie Coleman pod mikroskopem - gene...
maxpoint97 (11:27) • Neskutečně důmyslná logika Tommy. Akorát by sis měl před Vánoci dávat větší pozor. Jak...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2021 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2021 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie