Reklama:

Jak koenzym Q10 může ovlivnit Váš sportovní výkon a zdraví?

10.605 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Suplementace

Další články autorky na Ronnie.cz čtěte zde.
K dispozici je i její výživová NutriD poradna,
kterou najdete také na Facebooku.

Koenzym Q10 (CoQ10), také označovaný jako ubichinon, je v tucích rozpustná molekula funkčně podobná vitamínům, která se přirozeně vyskytuje v téměř každé buňce lidského těla (s výjimkou červených krvinek, kterým chybí "buněčné elektrárny" mitochondrie). Q10 se dá přirovnat k zapalovací svíčce benzínového motoru, která zahajuje celý spalovací proces. Bez zapalovací svíčky by se náš automobil neposunul ani o centimetr, stejně jako bez koenzymu Q10 by lidský život v mžiku vyhasnul (deficit CoQ10 nad 75 % není slučitelný s životem). Koenzym Q10 pomáhá mitochondriím při výrobě energie, protože je nezbytný pro správný přenos elektronů v oxidačním dýchacím řetězci a také pro produkci adenosintrifosfátu (ATP).1 Jinými slovy, CoQ10 je zásadní pro tvorbu energie, energetický metabolismus a buněčné dýchání (tzv. dýchací řetězec). Navíc je součástí vnitřního antioxidačního systému, takže bojuje proti volným radikálům a chrání tkáně před poškozením i před stárnutím. CoQ10 snižuje peroxidaci lipidů prostřednictvím redukce prooxidačních sloučenin2 a může tak zlepšit průtok krve a chránit celistvost cév díky zachování oxidu dusnatého (NO). Kromě toho má ubiquinol (redukovaná forma Q10) protizánětlivé vlastnosti, které mu umožňují snížit produkci prozánětlivých cytokinů, jako je tumor nekrotizující faktor a chemokiny.3 Obzvlášť důležitou roli hraje koenzym Q10 ve svalových buňkách, které spotřebovávají velké množství energie. Zcela stěžejní je pak pro srdeční svalovinu, která získává většinu energie z ATP, a i nepatrné snížení obsahu Q10 v myokardu může vést k poruchám srdeční funkce.

Zdroje koenzymu Q10

Koenzym Q10 je běžnou součástí naší stravy, ale je také tvořen vlastní (endogenní) syntézou. Biosyntéza CoQ10 v těle probíhá ve většině tkání lidského těla z aminokyselin methioninu, tyrosinu nebo fenylalaninu za přítomnosti některých vitamínů (např. B3, B6) a minerálních látek. CoQ10 je syntetizován a koncentrován ve tkáních s vysokým energetickým obratem, jako je srdce, ledviny, játra, svaly, slinivka břišní a štítná žláza. CoQ10 je takřka všudypřítomná složka, životně důležitá pro energetický metabolismus, ale obsah koenzymu Q10 v orgánech klesá s věkem kvůli snížené biosyntéze. Zatímco do dosažení věku 20 let produkce CoQ10 roste, přibližně od věku 20 - 25 let koncentrace CoQ10 v krevní plazmě klesá. V důsledku toho bývá tělo méně efektivní, člověk se postupně stává více unavený a ochrana buněk před důsledky stárnutí se zmenšuje. Tyto změny způsobené poklesem Q10 začne mnoho lidí nejvíce pociťovat, jakmile překročí hranici věku 50 let.

Kromě vlastní syntézy těla může být koenzym Q10 také dodáván ze stravy. Q10 získáváme z různých potravin, jako je maso (drůbež, vnitřnosti), ryby (zejména tučné druhy), celozrnné obiloviny, ořechy, olejnatá semena a rostlinné oleje (sójový, olivový a řepkový olej). Ovoce, zelenina, vejce a mléčné výrobky jsou poměrně malým zdrojem koenzymu Q10. V rámci běžného průměrného jídelníčku přijmeme potravou asi 3 až 6 mg koenzymu Q10 denně,4 zbytek je tvořen v našich buňkách. Důležité je upozornit na to, že ačkoliv je koenzym Q10 obsažen v mnoha dobře dostupných potravinách, díky technologickému zpracování bývá značná část jeho obsahu v některých potravinách často zničena dříve, než se k nám dostanou na talíř. Procesy, jako jsou urychlovací metody vedoucí k předčasnému dozrávání ovoce a zeleniny, konzervace potravin při vysokých teplotách či dlouhodobé skladování za nevhodných podmínek, to vše jsou procesy způsobující ztrátu některých vitaminů a minerálních látek, které se pochopitelně nevyhnou ani koenzymu Q10.

Koenzym Q10 a sportovní výkon

Jaký vliv má koenzym Q10 na sportovní výkon? Může mít poměrně významný. Hladina Q10 v těle je společně s fyzickou kondicí člověka stěžejním faktorem pro optimální využití kyslíku. Vzhledem k tomu, že svalové buňky spotřebovávají při pohybové aktivitě velké množství Q10, může nedostatek Q10 svalovou funkci během tréninku zhoršit. Podle dostupných studií může dávka 300 mg Q10 (nejlépe rozdělených během dne) u zdravých sportovců vést ke zlepšení sportovního výkonu, zatímco dávka 100 mg Q10 se nezdá být dostatečně efektivní. Pro sportovce, kteří stále hledají nové a legální způsoby zvýšení své výkonnosti, mohou být právě doplňky s koenzymem Q10 dobrým "přírodním dopingem" pro podporu výkonu jak u vytrvalostních, tak u silových disciplín.

Například dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie5 ukázala, že po šesti týdnech suplementace CoQ10 došlo k výraznému zvýšení výkonnosti a svalové síly u elitních atletů. Studie se zúčastnilo 100 mladých trénovaných mužů a žen, kteří se v roce 2012 připravovali na olympijské hry v Londýně. Tito sportovci dostávali 300 mg ubiquinolu (redukované formy koenzymu Q10) nebo placebo a byli testováni na maximální výkon na jízdním ergometru. Měřen byl jejich výkon ve W/kg tělesné hmotnosti před zahájením studie, po 3 týdnech a znovu po 6 týdnech. U obou skupin došlo po šesti týdnech k celkovému zlepšení, nicméně u účastníků ve skupině s placebem bylo výsledné zlepšení výkonu průměrně 8,5 %, zatímco u účastníků ve skupině s Q10 bylo 11 %. Tyto rozdíly v procentuálním zvýšení výkonu a svalové síly nemusí vypadat jako pozoruhodný rozdíl, jsou však statisticky významné. Často je to právě nepatrný rozdíl, který rozhoduje o tom, kdo ve vrcholovém sportu zvítězí a kdo odejde se sklopenou hlavou.

Jedním z možných účinků podpoření výkonu, síly i svalového růstu při užívání CoQ10 je omezení poškození buněk během intenzivního cvičení. Namáhavé cvičení a trénink vyvolává v organismu reakce, které jsou spojeny se zvýšenou produkcí volných radikálů. Koenzym Q10 nejenže je nezbytný pro produkci energie, ale také je silným antioxidantem. Několik studií ukázalo, že suplementace CoQ10 u trénovaných i netrénovaných jedinců je účinným způsobem snížení stupně oxidačního stresu a rovněž brání nadměrné expresi prozánětlivých mediátorů. To vede k udržení integrity (celistvosti) buněk a ke snížení sekundárního poškození tkáně, což jsou faktory, které by mohly ovlivnit maximální výkon, výdrž a zotavení po cvičení. Příkladem může být studie,6 která zjišťovala, zda akutní (jednorázová dávka) nebo chronická (14denní) suplementace CoQ10 zlepší anaerobní a/nebo aerobní výkon cvičení u trénovaných a netrénovaných jedinců. Mezi účastníky bylo 22 trénovaných a 19 netrénovaných mužů a žen, kteří po dobu 14 dnů konzumovali buď 100 mg CoQ10 dvakrát denně, anebo placebo (100 mg dextrózy). Tréninkový protokol se skládal ze silové vytrvalosti, testování anaerobní kapacity a aerobního zatížení. U jedinců ve skupině s CoQ10 měla akutní suplementace za následek vyšší koncentraci CoQ10 ve svalech a nižší oxidační stres během i po cvičení, zatímco chronické doplňování CoQ10 zvyšovalo plazmatické koncentrace CoQ10 a vedlo k prodloužení doby do vyčerpání. Výsledky této studie naznačují, že akutní a chronická suplementace CoQ10 může ovlivnit okamžité i pozdní reakce na různé typy cvičení ve smyslu oddálení vyčerpání, snížení oxidační zátěže během cvičení a urychlení zotavení po tréninku u trénovaných i netrénovaných jedinců. Obdobné výsledky přinesl také experiment krátkodobé suplementace (2 týdny) ubiquinolem v dávce 200 mg/den před namáhavým cvičením, který měl za následek snížení oxidačního stresu a vedl ke zvýšení NO v plazmě. Tyto parametry by mohly podpořit funkci endotelu (cévní výstelky) a zlepšit tak zásobování energetickými substráty i regeneraci svalů po tréninku.7

Koenzym Q10 a migréna

Migréna je neurovaskulární porucha charakterizovaná opakujícími se středně závažnými až závažnými pulzujícími bolestmi hlavy, které mohou trvat 4 hodiny až několik dní (v závislosti na léčbě).8 Slovo migréna pochází z řeckého "ημικρανία" (hemi-krania), které v překladu znamená "na půlku lebky". Toto označení je smysluplné, protože kdokoliv si pravou migrénu někdy zažil, tak ví, že obvykle postihuje jednu polovinu hlavy. Migrény představují pro člověka často velkou zátěž, která může bránit v obvyklém pracovním tempu a běžném i společenském životě. Mezi příznaky9 spojené s migrénami patří nejčastěji nevolnost, zvracení, citlivost na světlo, zvuk, čich a pohyb a samozřejmě pulzující bolest hlavy. Podle projektu Global Burden of Disease10 patří migréna mezi deset nejčastějších poruch s celosvětovou prevalencí11 přibližně 15 %.

CoQ10 je v poslední době slibným doplňkem v profylaxi migrény. Podívejme se ale, co na to říkají studie. Ve dvojitě zaslepené kontrolované studií došlo k výraznému zlepšení a prevenci migrén při podávání 300 mg CoQ10 denně ve srovnání s placebem.12 Další výzkum u dospělých žen ukázal, že suplementace koenzymem Q10 v dávce 400 mg denně snížila frekvenci, závažnost a trvání migrény.13 Nízké hladiny byly obecně zjištěny u dětí a dospívajících sledovaných na bolesti hlavy14 a zdá se tak, že suplementace CoQ10 by mohla vést ke snížení frekvence těchto bolestí. Jako efektivní preventivní dávka pro snížení závažnosti a četnosti bolestí hlavy se podle některých dostupných zdrojů jeví už pouhých 100 mg denně,15 je však za potřebí více vědeckých důkazů kvůli faktorům ovlivňujícím vznik migrén.

U migrén je potřeba vzít v úvahu i rozhodující faktory jejich vzniku, jako jsou:

 • stres a chronické napětí
 • pobyt v zakouřené místnosti nebo v místnosti se špatným vzduchem
 • potraviny uvolňující histamin (sýry, čokoláda, červené víno, uzené potraviny, glutamát sodný)
 • nízká hladina krevního cukru (oddalování jídla, hladovění)
 • dehydratace
 • užívání hormonální antikoncepce
 • silné světlo nebo dlouhý pobyt u počítače
 • problémy s krční páteří

Koenzym Q10 a stárnutí

Podle teorie volných radikálů a mitochondrií při stárnutí hraje oxidační poškození buněčných struktur reaktivními druhy kyslíku (ROS) důležitou roli v poklesu funkčnosti buněk, který doprovází stárnutí.16 ROS jsou utvářeny v mitochondriích jako vedlejší produkt tvorby ATP (adenosintrifosfát), a pokud nejsou ROS neutralizovány antioxidanty, mohou v průběhu času poškodit mitochondrie a způsobit tak snížení jejich efektivního fungování v důsledku oxidačního stresu. Koenzym Q10 má antioxidační kapacitu a zároveň je součástí respiračního řetězce, je tak přímo u zdroje volných kyslíkových radikálů, které může eliminovat a snižovat poškození buněk.

Koenzym Q10 a vliv na určitá onemocnění

Doplňování CoQ10 ukazuje slibné výsledky ve zlepšení endoteliální funkce u osob s různými typy onemocnění, například u pacientů s ischemickou systolickou dysfunkcí levé komory17,18 a u diabetiků typu 2 s hyperlipidémií.19 Existují také důkazy, že v kombinaci se selenem suplementace CoQ10 u zdravých starších osob a starších pacientů s diabetem, hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční může snížit riziko kardiovaskulární úmrtnosti.20

Dávkování a nežádoucí účinky

Velikost dávky se liší od jednotlivce k jednotlivce a ovlivňuje ji věk, onemocnění, stres, schopnost těla vstřebávat Q10, ale i kvalita doplňkového přípravku. Obecně se doporučuje dávkovat ráno, protože Q10 podporuje energetický obrat. Pokud ovšem člověk trpí chronickým onemocněním nebo přijímá větší denní dávky (např. sportovci), je vhodnější si celkovou dávku rozdělit do dvou až tří porcí kvůli lepší absorpci. Jelikož je koenzym Q10 rozpustný v tucích, nejlépe se vstřebává s tukem v jídle.

Obecné denní dávky Q10
preventivní dávka pro zdravé osoby 30 - 60 mg
únava 60 - 100 mg
sportovci 100 - 300 mg
pacienti s léčbou statiny 100 mg
různá chronická onemocnění 100 - 300 mg
osoby s onemocněním srdce 150 - 300 mg
onkologičtí pacienti 300 - 400 mg

Zdroj: Lund, P. (2014). Q10 - pro lepší zdraví a život

Q10 je zcela bezpečná látka a doplněk stravy s Q10 lze užívat dlouhodobě, aniž by ovlivnil vlastní produkci Q10 v těle. Doplňky koenzymu Q10 jsou obecně dobře tolerovány, u některých jedinců se mohou vyskytnout pouze malé a vzácné nežádoucí účinky, které mohou zahrnovat žaludeční potíže, nevolnost, zvracení a průjem. Mezi další vzácné vedlejší účinky patří závratě, fotofobie, podrážděnost, bolesti hlavy, pálení žáhy a únava. Q10 může ovlivňovat srážlivost krve, proto se doporučuje osobám užívajícím léky na ředění krve (např. Warfarin) konzultovat užívání Q10 se svým lékařem. Dávky 100 mg denně nebo vyšší byly u některých jedinců spojeny s mírnou nespavostí. U některých osob, které užívaly 300 mg nebo více denně, bylo pozorováno zvýšení jaterních enzymů, ale nebyla hlášena žádná toxicita pro játra.21 Ukázalo se, že suplementace CoQ10 je tolerována dokonce až do dávky 1200 mg/den,22 takové dávky ovšem nemusí znamenat přímo úměrný přínos. Toxicita je nepravděpodobná, pokud není překročen denní příjem 1200 mg/den, ačkoli typické studované dávky byly u většiny studií mez 100 až 300 mg/den. Vzhledem k tomu, že u některých jedinců bylo prokázáno, že CoQ10 snižuje hladinu glukózy v krvi nalačno, měl by být CoQ10 používán s opatrností u pacientů s diabetem a/nebo u pacientů, kteří jsou náchylní k hypoglykemickým epizodám.

Nedostatek Q10

Ačkoliv absolutní nedostatek koenzymu Q10 nebyl v populaci popsán, protože se obecně předpokládá, že v rámci normální biosyntézy a různorodé stravy je zajištěn jeho dostatek, mohou se najít specifické situace nebo skupiny v populaci se zvýšenou potřebou Q10. Jedná se především o starší osoby, protože koncentrace koenzymu Q10 postupně klesá s věkem v řadě různých tkání. Mezi další rizikové osoby patří také jedinci s onemocněním diabetes mellitus, rakovinou, městnavým srdečním selháním a lidé užívající léky na snížení hladiny krevních lipidů (statiny).23,24

Co může vést k nedostatku Q10:

 • věk (vnitřní tvorba Q10 začne klesat kolem věku 20 - 25 let)
 • snížená kvalita potravin (nedozrálé plody, vyčerpaná půda, používání umělých hnojiv a pesticidů)
 • nadměrné užívání léků a léčba statiny
 • srdeční příhoda, chronická onemocnění
 • stres
 • nedostatek pohybu a naopak nadměrná fyzická zátěž (vrcholový sport)

To všechno jsou důvody, proč se vyplatí uvažovat o příjmu koenzymu Q10 ve formě doplňků stravy. Každý z nás by měl nést zodpovědnost za své zdraví a zvážit veškeré faktory, které se podílí na zvýšení potřeby určitých mikroživin a látek. I když se dlouhodobě držíme zásad zdravého životního stylu a snažíme se jíst správně, ne vždy dostaneme ve výživě vše potřebné, ať už kvůli nedostatečnému obsahu v potravinách, nebo kvůli zvýšené potřebě našeho organismu (věk, sport či nemoc). Chybí-li v těle potřebné množství koenzymu Q10, je narušena energetická rovnováha organismu a buňky přestávají správně fungovat. Proto pokud cítíte únavu a ztrátu vitality, nehledejte jako první spásu v moderních detoxech a "zázračných" zelených smoothies, ale zkuste zvážit, zda Vašemu tělu nechybí třeba právě koenzym Q10.

Doplňky stravy s Q10: kvalita a biologická dostupnost

Koenzym Q10 v podobě doplňků je dostupný ve dvou formách - oxidovaný ubiquinon nebo redukovaný ubiquinol. Přípravky založené na ubiquinolu uvádí lepší biologickou dostupnost, ale problémem je jeho citlivost (stabilita). Pokud přijde v trávicím traktu do kontaktu s kyslíkem, snadno zoxiduje a přemění se na ubiquinon a tím ztrácí veškeré své výhody. Pro výrobu stabilního ubiquinolu je nezbytné vysoce specializované "kapslování", které zabrání, aby látka uvnitř kapsle zoxidovala. Takovou technologii může doložit jen pár výrobců a vzhledem k tomu, že výroba ubiquinolu je výrazně dražší a lepší vstřebatelnost ubiquinolu dokazuje pouze několik relevantních studií, lze dobře doporučit i užívání ubiquinonu (oxidované formy), který má velmi dobře zdokumentovanou vstřebatelnost, kvalitu i bezpečnost.

Jak poznat rozdíl mezi formami Q10, když to výrobce neuvádí? V každém případě by měl výrobce o formě použitého Q10 na produktu informovat, nebo alespoň poskytnout tuto informaci na vyžádání. Pokud už si produkt zakoupíte, můžete si ho jednoduše otestovat, zda jste zakoupili ubiquinon, nebo ubiquinol. Rozřízněte zkušebně jednu kapsli a vytlačte její obsah. Ubiquinon je nažloutlý, zatímco ubiquinol je většinou průhledný nebo mléčně zabarvený. V našich podmínkách nejsou doplňky výživy, jako je koenzym Q10, přísně regulovány FDA (Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv). Dokonce ani výrobci doplňků nejsou povinni prokazovat bezpečnost a čistotu výrobku před a po uvedení na trh. Kvalita výrobků s koenzymem Q10 není proto vždy zřejmá a je nutné se k ní dohledat. Existuje však několik agentur, které testují doplňky na čistotu, složení a sílu, přičemž vydávají osvědčení výrobcům, kteří splňují jejich testovací kritéria (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce).

Kvalita doplňkové formy Q10 je důležitá jak z hlediska biologické dostupnosti, tak z hlediska využitelnosti, protože se jedná o propojené vlastnosti. V četných doplňcích stravy se molekuly Q10 shlukují do krystalů, které člověk za běžné tělesné teploty neumí moc dobře rozpustit. Pro dostatečné rozpuštění a vstřebání Q10 v tenkém střevě je zapotřebí speciální olej (lipidový nosič) a zahřívací metody, které tyto krystaly přemění. Doplňky stravy, které obsahují Q10 v krystalických strukturách, jsou velmi málo vstřebatelné a nepřináší nám téměř žádný užitek. V rámci co nejvyšší kvality a využitelnosti byste měli hledat takový výrobek, u kterého byly krystaly Q10 zcela rozpuštěny (tzn. prošly speciální olejovou a zahřívací metodou) a volné molekuly Q10 dokázaly projít střevní stěnou. Takový výrobek byl navržen například jednou dánskou společností, pro jehož skvělou biologickou dostupnost existuje rozsáhlá vědecká dokumentace.25

Shrnutí

 • Q10 je v tucích rozpustný koenzym s řadou životně důležitých funkcí.
 • Hlavním zdrojem Q10 je vlastní produkce v těle, získat ho můžeme ale i ze stravy (maso, ryby, rostlinné oleje, ořechy).
 • Vlastní produkce od věku 20 - 25 let klesá a často vznikají první projevy (únava, ztráta vitality).
 • Nikdy není pozdě na to začít užívat Q10 a obnovit tak svou vitalitu a energii.
 • Q10 není návykový a nepůsobí na centrální nervový systém jako jiné stimulanty (kofein).
 • Přípravky s Q10 mohou podpořit sportovní výkon (zejména aerobního charakteru).
 • Existují důkazy o zlepšení u osob s migrénami při pravidelném užívání Q10.
 • Při výběru doplňkového Q10 hledejte snadno biologicky dostupnou formu.
 • Přes veškeré výhody doplňků je zapotřebí se na prvním místě zaměřit vždy na optimální výživu.


Použité zdroje:
1. Cordero, M. D. et al., 2012. Oxidative stress correlates with headache symptoms in fibromyalgia: coenzyme Q₁₀ effect on clinical improvement. PLoS ONE. 7(4), e35677
2. Drugs and Lactation Database (LactMed), 2006 [online]. Coenzyme Q10. National Library of Medicine (US), Bethesda (MD)
3. Schmelzer, C. et al., 2009. In Vitro Effects of the Reduced Form of Coenzyme Q(10) on Secretion Levels of TNF-alpha and Chemokines in Response to LPS in the Human Monocytic Cell Line THP-1. J Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 44(1), 62-66
4. Pravst, I., Zmitek, K. a J. Zmitek, 2010. Coenzyme Q10 contents in foods and fortification strategies. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 50(4), 269-280
5. Dietmar, A., Schmidt, M. E. a S. C. Siebrecht. Ubiquinol supplementation enhances peak power production in trained athletes: a double-blind, placebo controlled study. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 10, 24
6. Cooke, M. et al, 2008. Effects of acute and 14-day coenzyme Q10 supplementation on exercise performance in both trained and untrained individuals. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 5(5)
7. Sarmiento, A. et al., 2016. Short-term ubiquinol supplementation reduces oxidative stress associated with strenuous exercise in healthy adults: A randomized trial. Biofactors. 42(6), 612-622
8. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS), 2018. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition
9. Goadsby, P. J. et al., 2017. Pathophysiology of Migraine: A Disorder of Sensory Processing. Physiological Reviews. 97(2), 553-622
10. Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, 2015. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 386(9995), 743-800
11. Vos, T. et al., 2019. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 380(9859), 2163-2196
12. Skarlovnik, A. et al., 2014. Coenzyme Q10 supplementation decreases statin-related mild-to-moderate muscle symptoms: a randomized clinical study. Medical Science Monitor. 06(20), 2183-2188
13. Mizuno, K. et al., 2008. Antifatigue effects of coenzyme Q10 during physical fatigue. Nutrition. 24(4), 293-299
14. Shoeibi A, Olfati N, Soltani Sabi M, Salehi M, Mali S, Akbari Oryani M. Effectiveness of coenzyme Q10 in prophylactic treatment of migraine headache: an open-label, add-on, controlled trial. Acta Neurol Belg. 2017 Mar;117(1):103-109
15. Mehrpooya, M. et al., 2018. Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 Augmentation on Treatment of Bipolar Depression: A Double-Blind Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical Psychopharmacology. 38(5), 460-466
16. Beckman, K. B. a B. N. Ames, 1998. Mitochondrial aging: open questions. Annals of the New York Academy of Sciences. 854, 118-127
17. Zozina, V. I. et al., 2018. Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. Current Cardiology Reviews. 14(3), 164-174
18. Cordero, M. D. et al., 2012. Coenzyme Q10 in salivary cells correlate with blood cells in Fibromyalgia: improvement in clinical and biochemical parameter after oral treatment. Clinical Biochemistry. 45(6), 509-511
19. Garrido-Maraver, J. et al., 2014. Coenzyme q10 therapy. Molecular Syndromology. 5(3-4), 187-197
20. Dai, Y. L. et al., 2011. Reversal of mitochondrial dysfunction by coenzyme Q10 supplement improves endothelial function in patients with ischaemic left ventricular systolic dysfunction: a randomized controlled trial. Atherosclerosis. 216(2), 395-401
21. Sándor, P. S. et al., 2005. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. Neurology. 22, 64(4), 713-715
22. Jafari, M. et al., 2018. Coenzyme Q10 in the treatment of heart failure: A systematic review of systematic reviews. Indian Heart Journal. 70(1), S111-S117
23. Ernster, L. a G. Dallner, 1995. Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function. Biochimica et Biophysica Acta. 1271(1), 195-204
24. Kalén, A., Appelkvist, E. L. a G. Dallner, 1989. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids. 24(7), 579-584
25. Mortensen, S. A. et al., 2014. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC: Heart Failure. 2(6), 641-649
26. Lund, P. Q10 - pro lepší zdraví a dlouhý život, 2014. Dánsko: Forlaget Ny Viedenskab. ISBN 87-7776-116-2
27. Karlsson, J. et al. 1993. Uniquinone andalpha tocopherol in plasma; means of translocation or depot. The Journal of Clinical Investigation. 71, S84-S91
28. Weber, C., 2001. Dietary intake and absorption of coenzyme Q. In: Kagan VE , Quinn PJ, eds. Coenzyme Q: Molecular Mechanisms in Health and Disease. Boca Raton: CRC Press. 209-215.
29. Gale, P. H. et al., 1961. Coenzyme Q. XXIV. On the significance of coenzyme Q10 in human tissues. Archives of Biochemistry and Biophysics. 93, 211-213
30. Baggio, E. et al., 1994. Italian multicenter study on the safety and efficacy of coenzyme Q10 as adjunctive therapy in heart failure. CoQ10 Drug Surveillance Investigators. Molecular Aspects of Medicine. 15, 287-294
31. Hershey, A. D. et al., 2007. Coenzyme Q10 deficiency and response to supplementation in pediatric and adolescent migraine. Headache. 47(1), 73-80
32. Feigin, A. et al., 1996. Assessment of coenzyme Q10 tolerability in Huntington's disease. Movement Disorders. 11(3), 321-323
33. Overvad, K. et al., 1999. Coenzyme Q10 in health and disease. European Journal of Clinical Nutrition. 53(10), 764-770
34. Armanfar, M. et al., 2015. Effect of coenzyme Q10 supplementation on exercise-induced response of inflammatory indicators and blood lactate in male runners. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran. 29, 202
35. Bonetti, A. et al., 2000. Effect of ubidecarenone oral treatment on aerobic power in middle-aged trained subjects. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 40(1), 51-57
36. Abdizadeh, L., Jafari, A. a M. Armanfar, 2015. Effects of short-term coenzyme Q10 supplementation on markers of oxidative stress and inflammation after downhill running in male mountaineers. Science & Sports. 30(6), 328-334
37. Díaz-Castro, J. et al., 2012. Coenzyme Q(10) supplementation ameliorates inflammatory signaling and oxidative stress associated with strenuous exercise. European Journal of Nutrition. 51(7), 791-799
38. Leelarungrayub, D. et al., 2010. Coenzyme Q10 supplementation decreases oxidative stress and improves physical performance in young swimmers. The Open Sports Medicine Journal. 4(1),1-8
39. Ostman, B. et al., 2012. Coenzyme Q10 supplementation and exercise-induced oxidative stress in humans. Nutrition. 28(4), 403-417
40. Wong, A. P. et al, 2018. Review: Beyond conventional therapies: Complementary and alternative medicine in the management of hypertension: An evidence-based review. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 31(1), 237-244

Fotografie:
https://pixabay.com/photos/heart-shape-tree-red-outdoors-1714807/
https://pixabay.com/photos/nuts-walnuts-crop-bag-brown-1213036/
https://pixabay.com/photos/man-sport-fitness-muscle-pain-2227804/
https://pixabay.com/illustrations/woman-face-bullying-stress-shame-2775273/
https://pixabay.com/photos/runner-obstacle-run-sport-jump-555074/
https://pixabay.com/illustrations/jar-pills-medicine-bottle-2338584/


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

16.11.14:05Marczus - Skvele, moc dekuji a doufam, ze brzy bude obdobny zajimavy..+1
16.11.10:33nutridporadna - Zdravím, z u nás dostupných produktů bych kvůli vstřebatel..
13.11.14:34Marczus - Zdravim, dekuji za odpoved a omlouvam se za mou spatne pol..
13.11.13:02nutridporadna - Rádo se stalo. Jsem ráda, že se článek líbil. Co se týká..
12.11.14:01Marczus - Dekuji za zajimavy clanek. Poprosim autorku o radu. Jake k..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínTréninkový videolog: Milan Šádek (03/...
Paulie02 (07:24) • Zbytečná snaha? Opravdu inteligentní názor. Kdo má horší genetiku, tak se na to ma v...
magazínTréninkový videolog: Milan Šádek (03/...
ironfighter (23:40) • Tak Oliver uplne jasne nesype, ma horsi genetiku a prirustky jsou vzhledem k casu male....
magazínTréninkový videolog: Milan Šádek (03/...
TomášZl (22:44) • Souhlasím. Už jsem mu přestával věřit, že ještě udělá nějaký posun. Tak uvidíme, co z t...
magazínTréninkový videolog: Milan Šádek (03/...
zborka2 (21:43) • Milan se konečně po několika letech stagnace a sebeuspokojení po lońské sezóně zdravě n...
magazínTréninkový videolog: Milan Šádek (03/...
Valasekjakub123 (19:48) • Tady jde videt krásné ten rozdil kdyz nekdo ma výbornou genetiku a někdo má totální neg...Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie