Reklama:

Mamdouh "Big Ramy" Elssbiay - největší kvadricepsy v historii kulturistiky

18.103 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

Jméno velmi krkolomné a těžko vyslovitelné (přiznám se, že sám nevím, jak ho vyslovit), a tak bylo jistě velmi rozumné, že si zvolil přezdívku "Big Ramy". Původem egyptský rybář začal s kulturistikou jako s koníčkem, ale velmi rychle se prosadil na amatérské scéně i díky tomu, že v roce 2010 přesídlil do proslulého Oxygen Gymu v Kuvajtu. Tehdy při výšce 178 cm vážil kolem 90 kg, ale v průběhu několika let se propracoval na váhu 143 kg na soutěži Mr. Olympia 2015 (údajně v objemu vážil až 160 kg!). Ovšem nejprve musel triumfovat mezi amatéry, což se mu velmi rychle podařilo vítězstvím na Olympia Amateur 2012. Svůj profesionální debut se mu nemohl vydařit lépe, když o rok později nenašel přemožitele na své první profesionální soutěži. A ne na ledajaké, na New York Pro. Toto vítězství znamenalo kvalifikaci na nejprestižnější soutěž Mr. Olympia a 8. místo ho coby nováčka ihned katapultovalo do elitní desítky těch nejlepších kulturistů naší planety. Každá jeho další účast znamenala posun o jedno či dvě místa, přičemž vrcholem jeho dosavadní profesionální kariéry bylo druhé místo na Mr. Olympia 2017 za neporazitelným Philem Heathem. A to přesto, že koncem předchozího roku si přivodil zranění kvadricepsu a musel podstoupit operaci! Zdálo se, že extrapolací této řady stále se lepšících výsledků může být již jen jedno - titul Mr. Olympia. Ale sport není matematika a člověk není terminátor, ale je složen z masa a kostí, a tudíž i sebelepšího kulturistů může zastihnout vrchol sezóny v horší formě, než si představoval, a tak v roce 2018 poprvé zaznamenal horší výsledek, byť finálový. Šesté místo by pro každého jiného znamenalo životní úspěch, ale pochopitelně ne pro něho. Zklamání bylo veliké, a tak do přípravy na Olympii 2019 vložil veškeré své úsilí. A možná i právě proto ho stihlo zranění ramene. Přímý postup na Olympii s ohledem na jeho předchozí umístění neměl, a tak tento poslední ročník nyní pětatřicetiletý kulturista musel s těžkým srdcem vynechat. Lámat nad ním hůl by bylo předčasné a jistě ještě neřekl poslední slovo…

Článek jsem nazval zcela úmyslně "největší kvadricepsy", a ne nejlepší. Je možná trochu absurdní, že jeho výstavní partie je zároveň ta, která ho dělí od absolutoria stát se nejlepším kulturistou planety. Objemy jeho kvadricepsů jsou již na samé hranici únosnosti, protože další jejich nárůst by byl již kontraproduktivní a znamenal by ještě výraznější narušení vyváženosti a symetrie jeho postavy. Vzpomínám si na kulturistu jménem Paul Demayo (už není mezi námi), který díky famóznímu rozvoji stehen měl přezdívku "Godzilla". Podobné analogie s monstrem z retro japonských sci-fi šedesátých a sedmdesátých let vyvolává i "Big Ramy". Pochopitelně jistě každého fanouška kulturistiky, který má nějakou historickou paměť, napadá srovnání s Tomem Platzem, kulturistou, který rozvojem nohou (nejenom stehen) fascinoval v sedmdesátých a na počátku let osmdesátých kulturistickou veřejnost a deklasoval jimi své soupeře, včetně našeho Petra Stacha v roce 1978 na mistrovství světa v Acapulcu. Ovšem jako profesionál již tolik neuspěl, jeho stehna byla oproti ostatním svalovým partiím příliš předimenzovaná. Ano, je možné a jistě i žádoucí, když kulturista má nějakou svoji výstavní svalovou partii, kterou na sebe upozorní a díky které na sebe strhne pozornost nejenom rozhodčích, ale především kulturistické veřejnosti. Ovšem má to dvě strany mince. Ta druhá, odvrácená, znamená právě narušení symetrie postavy a tím i horší umístění. U "Big Ramyho" to konkrétně znamená, že jeho průměrná lýtka se jeví v porovnání s mohutnými stehny ještě hůře. Totéž platí i pro paže, které jsou rovněž vystaveny konfrontaci s jeho stehny. Jeho úkolem tedy rozhodně není tvorba další svalové hmoty, ale zkvalitnění jejich separace, propracování detailů, což samozřejmě platí i pro hamstringy a hýždě. I přes všechny tyto výhrady to neznamená, že bychom se neměli seznámit s jeho tréninkovým postupem na stehna.

Hned v začátcích tréninku nebyl jeho idolem nikdo menší než šestinásobný Mr. Olympia Dorian Yates. Ten velmi brzy zjistil, že s ohledem na jeho tělesnou stavbu nejsou pro něho vhodné dřepy s činkou, a tak vybudoval svoje obrovské kvadricepsy třemi cviky na strojích - předkopáváním, tlaky na legpressu a hacken dřepy. I když pro "Ramyho" dřepy fungují perfektně, tak přesto, co se týče cviků na strojích, následoval svůj vzor.

Trénink kvadricepsů "Big Ramyho"

Předkopávání

Jedná se o první cvik jeho tréninkového programu. Dříve ho používal pouze jako rozcvičení a ve dvou sériích s vysokým počtem opakování - až 50. Později, když začal tento cvik používat jako organickou součást svého tréninku, tak podstatně zvýšil zátěž, snížil počet opakování na 15 ve 4 pracovních sériích. Náš ukázkový trénink obsahuje 3 série, ale s vyššími počty opakováni v rozmezí 20 až 25 opakování. Tak plní tento cvik zároveň úlohu rozcvičení a k dalšímu tréninku stehen může přistupovat bez obav, že by neměl kolenní klouby dostatečně rozehřáté - tím předchází riziku jejich zranění. Jedná se o jediné izolované cvičení v jeho tréninku a plní jím i funkci předvyčerpání kvadricepsů, takže prostřednictvím následujících tři vícekloubových cviků může kvadricepsy cíleně mnohem více vyčerpat a mnohem méně zapojovat hýždě a boky. V horní poloze udržuje 3 vteřiny vrcholnou kontrakci, což je pro něho s ohledem na nutnost lepší separace a vyrýsování kvadricepsů nutností.

Dřepy

Pro dřepy volí široký postoj se špičkami chodidel vytočenými ven. Provádí je kontinuálně, tedy bez přerušení jak v horní, tak v dolní fázi, která je v téměř paralelní rovině se zemí, aby udržel stále svalové napětí v pracujících svalech. Vytočení chodidel přispívá k lepší stabilitě postoje a zároveň se více zapojují vnější kvadricepsy (no, že by je měl málo rozvinuté?). Právě dřepy považuje za cvik, kterému vděčí za markantní nárůst tělesné váhy, a to zhruba v průběhu čtyř let o více než 50 kg! Sám si pochvaluje, že pokud dělá dřepy správnou technikou a kontrolovaně je zvládá, tak jeho stehna nepřestávají růst. Korektní provedení, vzpřímeně, s jistotou postoje a s plynulým provedením bez jakéhokoli zastavení je tedy optimální cesta k růstu.

Tlaky nohama na legpressu

Provádí je na šikmém legpressu pod úhlem 45 stupňů. Při tomto cviku je třeba dbát na dva základní parametry, které vyplývají z umístění chodidel na opěrné plošině. "Big Ramy" volí polohu chodidel v dolní části platformy. Při této poloze se na provedení cviku mnohem méně podílejí hýžďové svaly a většina svalové práce se přenáší na kvadricepsy. Druhým důležitým faktorem je vzdálenost chodidel od sebe. Volí co nejširší postavení, a to ze zcela pragmatického důvodu - stehna má tak mohutná, že by jinak nebyl schopen nohy dostatečně pokrčit, a v tomto případě dosáhne co nejnižší polohy díky tomu, že stehna spouští podél trupu. "Big Ramy" kritizuje kulturisty, kteří si naloží příliš velkou zátěž a poté dělají něco jako čtvrtinová opakování. I když by byl schopen si naložit třeba jednu tunu (a to říká v pravém smyslu tohoto slova) a udělat několik krátkých pohybů, tak místo toho si naloží maximálně 450 kg a soustředí se na co nejhlubší a plynulé provedení každého opakování, aby kvadricepsy maximálně aktivizoval. A těch opakování nedělá málo - až 30. Tato opakování musí bolet, jak říká, ale je třeba pokračovat i přes bolest dále a vydržet ji.

Dřepy na stroji

Tímto cvikem končí "Big Ramy" svůj trénink kvadricepsů. V Oxygen Gymu v Kuvajtu má k dispozici celou řadu strojů od tradičních hacken dřepů až k těm nejmodernějším high-tech zázrakům. Obvykle používá nejraději stroj Super Squat. Ten se v posledních deseti letech těší stále narůstající oblibě, a pokud ho neznáte, tak se asi nejvíce přibližuje hacken stroji. Podobně jako pří cviku na tomto stroji se opíráte zády o opěrku, ale na rozdíl od něho se zátěž neroluje po kolečkách, ale místo toho se pohybuje na kloubovém závěsu nahoru a převrací se dozadu. Označení "Super" je dáno jeho víceúčelovostí. Je možné se postavit čelem k opěrce a takto dělat dřepy bez opory zad, ale protože se "Big Ramy" snaží izolovat v tomto tréninku svoje kvadricepsy a minimalizovat zapojení hýžďových svalů a boků, tak upřednostňuje postavení s oporou zad. Jako v případě použití činky při dřepech dřepuje téměř do polohy paralelně se zemí. Postavení chodidel je mírně předsazené dopředu, což sice trochu omezuje rozsah pohybu, ale zároveň snižuje zatížení kolenních kloubů (na rozdíl od klasických dřepů nepotřebuje u tohoto cviku kolenní bandáže). Rovněž na rozdíl od dřepů s činkou používá užší postoj chodidel, a to zhruba 25 cm od sebe (nepotřebuje udržovat rovnováhu širokým postojem). Opora zad mu umožňuje dodržovat stále vzpřímenou pozici, takže se může zcela koncentrovat na práci stehen.

Schéma "Big Ramyho" tréninku nohou
cvik série opakování
předkopávání 3 20 - 25
dřepy 4 10 - 15
tlaky na legpressu 4 15 - 25
dřepy na stroji 4 10 - 15

Existuje tajemství rozvoje "Big Ramyho" nadlidských kvadricepsů?

Asi těžko něco takového ve výše uvedeném textu najdete, protože jeho trénink je zcela standardní, složený z obvyklých cviků, jako je předkopávání, dřepy, tlaky na 45stupňovém šikmém legpressu a dřepů na strojích, tedy se nejedná o žádné tajemné kombinace cviků, sérií a opakování. Jeho tajemství totiž spočívá ve dvojité šroubovici jeho DNA, tedy v genetické výbavě. Přesto se můžeme od něho v mnohém poučit. Jedná se o jakýsi skrytý doplněk jeho tréninku nohou, který doprovází každý recept úspěšného tréninku - schopnost a vůli tvrdě trénovat! To je jediné tajemství "Big Ramyho" gigantických kvadricepsů, které není genetické povahy. Více než u jakékoli jiné svalové partie musíte pro úspěšný trénink kvadricepsů překonávat pravidelně zónu bolesti. Kyselina mléčná se při tréninku nohou vytváří velmi rychle, a to zvláště při vysokých počtech opakování, které "Big Ramy" používá. Hlava Vám nařizuje "stop!", ale Vy musíte pokračovat, další opakování, ještě jedno opakování a poté ještě jedno… S bolestí se musíte spřátelit a nesmí již nadále být Vašim nepřítelem, je totiž vítaným signálem, že stimulujete nový růst. To je tedy klíč k "Big Ramyho" úspěchům a snad jediné tajemství, ze kterého si můžete vzít příklad.

"Ramyho" doporučení v několika bodech:

  • soustřeďte se na základní cviky
  • provádějte plnohodnotná opakování s maximální kontrakcí
  • důkladně zvládněte techniku dřepů a stále ji dodržujte
  • pro rozvoj kvadricepsů je 10 až 25 opakování v sériích ideální
  • trénujte nohy jednou týdně
  • stroje mají celou řadu výhod oproti činkám

Ještě jednou na závěr zopakuji, překonávání vlastní hranice bolesti je klíčem k "Ramyho" fenomenálním kvadricepsům!


Foto č. 2:
https://www.instagram.com/big_ramy


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

31.12.11:57DILLETT - big ramy nema v žiadnom prípade najväčšie quadricepsi v hi..
30.12.17:1570mMyW!53 - By me zajimalo kolik nameril Wolf nebo Coleman, kdo z nich..
30.12.12:06powr - poznámka ke zmínce o demayovi, neměl přezdívku godzilla, a..
30.12.11:42eraZ - no jasné *2* takýto tréning cvičí každý druhý človek vo fi..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJan Kareš - kulturistika na hrazdách
Turakam (21:27) • Kareša mám rád, ale na videe skôr len vypočuť, lebo sa naň dívalo veľmi ťažko, kmital t...
magazínJan Kareš - kulturistika na hrazdách
th.0th (14:18) • Asi první video na tomto webu, které jsem skouknul celé bez přeskakování...*79*
magazínJak to bude s letošním EVLS Prague Pr...
hary97 (00:16) • Já bych v tom neviděl problém. Stačí, když budou závodníci v rouškách a dodržovat 2m ro...
magazínTréninkový videolog: Věra Mikulcová (...
reveira (18:30) • Zdravím Věrku a přeji ať se daří ve všem co dělá,a že toho není málo,jinak nohy pěkný,i...
magazínTréninkový videolog: Věra Mikulcová (...
Paulie02 (14:51) • Je to dříč!!! ...jen se narodila ve špatném těle...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra