Reklama:
908 g proteinové náhrady stravy ZDARMA
Moderní varianta instantní náhrady stravy nyní v extra výhodné akci! Více zde.

Přehled přijímacích fyzických testů hasičských sborů

19.739 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Ostatní

Přehled přijímacích fyzických testů policejních sborů
Přehled přijímacích fyzických testů do armády
Stát se hasičem si asi přeje každý malý kluk a mnohdy i holka. Vidí v tom vzrušení ze zakázaného, nebezpečného, mocného a vlastně i neznámého. Vzrušení z ohně. Jak rosteme, už v tomto zaměstnání vidíme více toho rizika, nebezpečí a stresu než toho vzrušení. Mnozí si to proto rozmyslí a soustředí se na bezpečnější kariéru. Některým ten sen však zůstane a hasiči se nakonec stanou. Možná v tom ještě vidí to prvotní vzrušení, anebo možná zodpovědnost a potřebu pomáhat a chránit jiné než jen sami sebe. Většina hasičů se k ohni, povodni, sesuvu půdy nebo dopravní nehodě dostane a hodně tam riskují. Občas i to nejcennější, co oni a jejich rodiny mají. Proto musí mít speciální výcvik a nemůže k nim přijít pracovat kdekdo.

Co je potřeba předvést na to, aby se s Vámi jako s budoucím hasičem začali vůbec bavit? Kromě toho, že Vám musí být více jak 18 let, musíte být trestně bezúhonní a musíte splnit i přísná fyzická kritéria. Párátka k hasičům nesmí, ta totiž snadno hoří.

Štrachal jsem po internetu, zhlédnul náborová videa, přečetl náborové příručky a manuály a vytáhl jsem Vám to podstatné. To, co musíte zvládnout. Nejsem hasič, takže některé pojmy mi vlastní nejsou a dopředu se omlouvám za případné chybné názvy či zkomoleniny (takové ty slovní zlomeniny).

Požárníci to mají trošku specifičtější než policisté a vojáci. Fyzické testy se neskládají jen z klasiky (kliky, shyby, člunkový běh atd.), ale i ze specifických hasičských disciplín. Lezení po žebříku, běh do schodů, plazení v tunelu, nošení a zvedání žebříku a další "komplexní" cviky. Podíváme se na hasiče u nás, k našim blízkým sousedům, do Asie, do té velké země za mořem i k protinožcům a nevynecháme ani nějakou tu zimu.

Česká republika

U nás to není tak jednoduché. Záleží na tom, na jaké místo se uchazeč hlásí, kolik mu je let a jakého je pohlaví. Podle toho je stanoveno, kolik testů musí splnit a kolik bodů musí minimálně dosáhnout. Nechci tady citovat celou vyhlášku, ve které je všechno detailně popsáno, tak to vezmu ve zkratce.

Uchazeči jsou rozčleněni do věkových kategorií a podle pohlaví. Čím starší kandidát, tím větší má úlevy. Dále se uchazeči rozdělují do skupin podle toho, o jaký typ pracovní pozice mají zájem. Ti se zájmem o kancelářské pozice nemají tak vysoké bodové limity pro splnění jako třeba potápěči.

skupina služební hodnosti

bodové minimum v testu celkové bodové minimum
č. 1 (silový) č. 2 (silový) č. 3 (vytrvalostní)
skupina I
(potápěč, řidič, pyrotechnik)
25 bodů 25 bodů 50 bodů 105 bodů
skupina II
(dispečer, údržbář techniky, řidič, hasič, instruktor)
20 bodů 20 bodů 40 bodů 95 bodů
skupina III
(účastníci místa zásahu mimo samotný požární zásah)
14 bodů 14 bodů 28 bodů 42 bodů
skupina IV
(kancelářské práce)
10 bodů 10 bodů 20 bodů při volbě testu
č. 1 nebo 2 č. 3
10 bodů 20 bodů

Uchazeči si vybírají z tabulky níže, jaký silový a jaký vytrvalostní test chtějí realizovat. Na výběr je ze dvou variant A a B. Někteří musí splnit dva silové testy a jeden vytrvalostní, některým stačí jen jeden silový a jeden vytrvalostní.

test disciplína
č. 1 - silový 1a kliky
1b shyby
č. 2 - silový 2a sedy lehy
2b přednožování v lehu
č. 3 - vytrvalostní 3a běh 2000 m
3b plavání 200 m

Ke každému cviku patří obří tabulka, kde je uvedeno, kolik bodů kdo dostane za určitý počet provedených cviků. Ten, koho to zajímá podrobně, může zkoumat vyhlášku, pro ostatní uvedu jen hodnoty, které jsou potřebné pro splnění za jednotlivé disciplíny (pokud však chce uchazeč uspět celkově, bude muset přidat ještě nad tyto limity), a to pro věkovou kategorii VK2, tedy 30 až 35 let.

Kliky (čas není omezen)

Vzpor ležmo, ruce v libovolné šíři, dlaně a špičky nohou buď na zemi, nebo na žíněnce. Hlava, trup a propnuté nohy v jedné rovině, nohy do 30 cm od sebe (bez zapření). Paže propnuty v loketním kloubu. Během provedení lze využít odpočinkové polohy v takzvané "stříšce".

kliky muži skupiny I, II, III a IV a ženy skupiny I a II
skupina služební hodnosti počet provedených cviků / odpovídající počet bodů
skupina I
(potápěč, řidič, pyrotechnik)
32 / 25
skupina II
(dispečer, údržbář techniky, řidič, hasič, instruktor)
29 / 20
skupina III
(účastníci zásahu mimo požární zásah)
25 / 14
skupina IV
(kancelářské práce)
23 / 10

Shyby (čas není omezen)

Provedení na doskočné hrazdě. Svis nadhmatem (ženy skupiny III a IV i podhmatem), ruce v šíři ramen, ramena a lokty vyvěšeny. Bradu je potřeba dostat na úroveň hrazdy. S výskokem na hrazdu si můžete nechat pomoci.

shyby muži skupiny I, II, III a IV a ženy skupiny I a II
skupina služební hodnosti počet provedených cviků / odpovídající počet bodů
skupina I
(potápěč, řidič, pyrotechnik)
10 / 25
skupina II
(dispečer, údržbář techniky, řidič, hasič, instruktor)
9 / 20
skupina III
(účastníci zásahu mimo požární zásah)
7 / 14
skupina IV
(kancelářské práce)
6 / 10

Sedy lehy (2 minuty)

Leh na zádech roznožný pokrčmo, chodidla 20 až 30 cm od sebe, fixována k podložce zaklesnutím pod pevnou oporu nebo za pomoci druhé osoby, úhel bérce a stehna v kolenním kloubu 90°, ruce se dotýkají hlavy.

sedy lehy a přednožování v lehu
(stejná kritéria)
muži skupiny I, II, III a IV a ženy skupiny I a II
skupina služební hodnosti počet provedených cviků / odpovídající počet bodů
skupina I
(potápěč, řidič, pyrotechnik)
42 / 25
skupina II
(dispečer, údržbář techniky, řidič, hasič, instruktor)
39 / 20
skupina III
(účastníci zásahu mimo požární zásah)
35 / 14
skupina IV
(kancelářské práce)
32 / 10

Přednožování v lehu (2 minuty)

Leh na zádech snožný, ruce ve vzpažení fixovány úchopem za pevnou oporu nebo za pomoci druhé osoby. Cvik se provede přednožením obou propnutých nohou současně do svislé polohy a návratem do výchozí polohy. Hodnoty viz tabulka výše.

Běh 2000 m (na rovince, bez převýšení a rušící dopravy)

Cvičenci na povel vybíhají a bez přerušení běží nebo střídají běh s chůzí po dráze. Časomíra končí po uběhnutí určené dráhy. Nejméně bodů je za čas 10:40 a nejvíce za čas 8:20 (pro nejmladší kandidáty).

běh 2000 m muži skupiny I, II, III a IV a ženy skupiny I a II
skupina služební hodnosti čas / odpovídající počet bodů
skupina I
(potápěč, řidič, pyrotechnik)
9:10 / 25
skupina II
(dispečer, údržbář techniky, řidič, hasič, instruktor)
9:45 / 20
skupina III
(účastníci zásahu mimo požární zásah)
10:33 / 14
skupina IV
(kancelářské práce)
11:05 / 10

Plavání 200 m (v 25 m či 50 m dlouhém bazénu)

Plave se libovolným způsobem a voda nesmí být studenější než 19 stupňů. Chození po dně znamená okamžité ukončení testu.

plavání 200 m muži skupiny I, II, III a IV a ženy skupiny I a II
skupina služební hodnosti čas / odpovídající počet bodů
skupina I
(potápěč, řidič, pyrotechnik)
4:49 / 25
skupina II
(dispečer, údržbář techniky, řidič, hasič, instruktor)
5:00 / 20
skupina III
(účastníci zásahu mimo požární zásah)
5:16 / 14
skupina IV
(kancelářské práce)
5:26 / 10

Německo

Kandidátům na hasiče doporučují začít s přípravným tréninkem minimálně půl roku dopředu. Složení fyzického testu se může v různých hasičských odděleních měnit. Zkouší se rychlost reakce, síla, vytrvalost, koordinace a smysl pro rovnováhu.

Kliky

Minimální počet je 12 kousků.

Výdrž ve shybu

Úchop v šíři ramen. Bradu musí uchazeč dostat nad hrazdu. Jakmile tam bradu má, začne se počítat čas. Cíl je 45 vteřin.

CKCU test

Test rychlosti a reakce. Začíná se v poloze kliku. Poloha rukou je na šíři ramen. Úkolem je přehmatávat jednou rukou k druhé a naopak. Dovolené jsou dvě chyby, časový limit je 15 vteřin a minimální počet provedených přehmatů je 23.

Hod medicinbalem

Míč váží 4 kg a úkolem uchazeče je hodit ho bočně co nejdále. Není to házení jako v házené nebo basketbalu. Míč se uchopí oběma rukama, pokrčí se nohy, trup se otočí na jednu stranu a prudkým otočením se míč vrhne vpřed. Na každou stranu má uchazeč dva pokusy. Minimální vzdálenost je 7,5 metru. Ruce musí být pořád v jedné rovině, pokud ruce klesnou, tak je konec.

Přeskakování překážky

Jde o boční skákání přes nastavenou laťku. Skáče se snožmo sem a tam. Časový limit je 30 vteřin a minimální počet přeskoků je 42. Kandidát má dva pokusy. Nesmí se dotknout laťky či se odrazit nebo přistát jen na jedné noze.

Siloměr

Úkolem je uchopit ruční siloměr a stisknout ho. K dispozici má kandidát 3 vteřiny a musí dosáhnout síly minimálně 45 kg. Na každou ruku je jeden pokus, počítá se ten lepší.

Kasten-Bumerang-Test

Jde o jednoduchou překážkovou dráhu, ke které potřebujete švédskou bednu, žíněnku, kužel a německého tělocvikáře, který na vše dohlíží.

Uchazeč začíná kotoulem na žíněnce, oběhne kužel zprava doleva, přeskočí část švédské bedny, otočí se, proleze částí švédské bedny, oběhne kužel zprava doleva, přeskočí část švédské bedny, otočí se, proleze částí švédské bedny… jakmile má za sebou překonání tří částí švédštiny, má hotovo. Časový limit je 19 vteřin.

Záchrana osoby

Úkolem je odnést figurínu (z umělé hmoty, cca 80 kg) přes určenou dráhu, tam se s ní otočit a vrátit se zpět. A to všechno třikrát. S časem je nutné se vejít pod minutu. Figurína má ramenní popruh, za který se vezme. Celá její horní polovina (horní polovina těla) musí být nad zemí, nohy je možné vláčet po zemi.

Běh 400 m

Nestartujete z bloku, ale ze stoje (holt to nejsou atletické testy). Nesmíte odstartovat brzy, to by znamenalo konec. Cílový čas musí být pod 85 vteřin, takže rychlejší chůze není nejspíše na místě.

Běh 3000 m

Tady už se běží delší trať a máte na ni celých 15 minut (takže 5 minut na kilometr).

Šplh po žebříku

Žebřík je dlouhý 30 metrů. Kandidát bude bezpečně jištěn a musí se dostat až nahoru. Pokud se bojí výšek nebo z žebříku spadne, tak končí.

Plavání 200 m

Časový limit je 10 minut. 100 metrů se musí překonat na břiše (prsa) a 100 metrů na zádech.

Plavání 200 m (volný styl)

Libovolná plavecká technika s časovým limitem 6 minut.

Plavání pod vodou 15 m

Uchazeč se musí potopit a uplavat pod vodu 15 metrů. Nesmí se používat žádné pomůcky (šnorchl, brýle, závaží atd.). Je nepřípustné, aby plavec vyplaval ze své dráhy (takže plavání poslepu se vážně nehodí).

Hongkong

První je na řadě lékařská prohlídka, osobní dotazník a instruktáž o tom, jak vůbec testy probíhají a co je po Vás požadováno. Test se skládá ze dvou částí. První je obecná, kterou musí projít každý zájemce, a druhá je specifická pro dané zaměření (např. požární úředník, hasič v terénu, hasič námořník atd.). Obě části se plní najednou s pětiminutovou přestávkou mezi jednotlivými částmi.

Každý zájemce musí splnit obě části testu. Stačí to jednou pohnojit a má smůlu. Musí domů.

První část testu (obecná)

Yo-yo test výdrže

Jde o člunkový běh na dráze 20 metrů. Start je ohlášen signálem a je dán interval na překonání oněch 20 metrů. Konec intervalu je oznámen také signálem, ten rovnou startuje další interval. Intervaly se postupně zkracují. Kandidát se musí dostat až do úrovně 7.1, což odpovídá běhu 50x 20 metrů. Test končí v momentě, kdy kandidát nezvládne dva po sobě jdoucí intervaly.

Shyby

Klasické shyby. Spodní poloha je s propnutými pažemi. Horní je s bradou nad hrazdou. Úchop je v šíři ramen. Je zapotřebí udělat 3 shyby za jednu minutu. Jakmile se hrazdy pustíte, tak končíte.

Výskok do výšky

Kandidát se postaví jedním ramenem ke stěně. Natáhne ruku nahoru a tam, kam dosáhne prostředníkem, se udělá značka. Pak může vyskočit a snaží se prostředníkem oné ruky dosáhnout co nejvýše. Kam dosáhne, se udělá značka a změří se vzdálenost mezi značkami. Rozdíl musí být nejméně 45 centimetrů. Je-li méně, jde se domů.

Tricepsové shyby (kliky na bradlech)

9 kliků za minutu. A ani o jeden míň.

Sedy lehy

Klasické sedy lehy s pokrčenými koleny. Test končí po splnění, nebo když kandidát zůstane ležet (bude potřebovat odpočinek). Magické číslo je 35.

Kliky

32 kousků za minutu. Po dobu klikování musí být kandidát v jedné rovině se zemí. Pokud zůstane ležet na zemi anebo vyšpulí zadek nahoru, tak to balí a domu valí.

Test flexibility

Kandidát si sedne na zem, natáhne nohy před sebe (úhel mezi nohama a trupem je 90°). To je výchozí poloha. Pak se nahne co nejvíce dopředu s tím, že natahuje ruce před sebe. Jde o to dosáhnout co nejdále. Minimum je 23 cm od výchozí polohy.

Angličáky

25 angličáků za minutu. Přechod mezi cviky musí být plynulý, žádné ulejvání. Tohle je základní část. Zatím nic hasičsky specifického. To totiž bude v druhé části testu.

Druhá část (specifická)

Schody

Kandidát startuje vedle zásahového vozidla s nasazenou helmou, rukavicemi a dýchacím přístrojem. Jeho úkolem je z horní skříňky sundat vybavení (blíže nespecifikované) a srolovanou hadici. Poté je potřeba náklad vynést do třetího patra 10 metrů vzdálené budovy. Má na to 34 vteřin.

Jako selhání se počítá to, že nedosáhne do horní police (obě nohy musí být na zemi, nesmí si vyskakovat), vybavení mu cestou upadne, ztratí cestou rovnováhu nebo to nezvládne na čas.

Žebřík

Žebřík patří k hasičům stejně neodmyslitelně jako policejní páska k policistovi. Úkolem je vylézt po žebříku (příčku po příčce, žádné vynechávání) nahoru s dýchacím přístrojem, helmou a připnutým záchranným postrojem. Jakmile dosáhne vrcholu (žebříku), musí rozpoznat barevné značky umístěné na zemi a pak slézt (opět příčku po příčce). Časový limit je 50 vteřin.

Selhání je překročení časového limitu, uklouznutí, spadnutí či špatná identifikace barevných značek.

Tunel

Plazení tunelem v helmě, dýchací masce a rukavicích. Tunel je 5 metrů od startu a cíl je 5 metrů za tunelem. Časový limit je 19,5 vteřiny.

Překážková dráha

Opět helma, dýchací maska a rukavice. Dráha má 23 metrů. Na začátku je potřeba popadnout hadici a přenést ji přes dráhu přes nastražené pneumatiky a pod nízkou brankou. Času je na to dost. Celých 11 vteřin.

Pro splnění testu je potřeba zvládnout vše výše uvedené. Jediná chyba znamená cestu domů.

USA

CPAT (Candidate Physical Ability Test) je národně spravovaný soubor testů, který má zevrubně vyzkoušet uchazeče, zda vyhovují po silové, výkonnostní i zdravotní stránce. Je až s podivem, že v tak velké zemi s tolika jednotlivými státy jsou testy pro aspirující hasiče všude stejné.

Test se skládá z osmi částí. Všechny jsou brány jako minimum, které musí adept zvládnout s časem do 10 minut a 20 vteřin. Zároveň jsou testy ukázkou toho, co všechno uchazeče mezi hasiči čeká.

Schody

Testuje se na trenažeru chůze do schodů (někteří určitě znáte z posiloven a z kardio zón). Uchazeč má na každém rameni zátěž o váze cca 6 kg, která simuluje pohotovostní vybavení. Má 20 vteřin na zahřátí při rychlosti 50 schodů za minutu. Po rozehřátí rovnou následuje samotný tříminutový test při rychlosti 60 schodů za minutu.

Tažení hadice

Je vytvořena dráha ve tvaru písmene L. Uchazeč má přes rameno přehozenou 60 metrů dlouhou hadici s nasazenou proudnicí. Na znamení musí doběhnout či dojít k prvnímu bodu, který je cca 23 metrů daleko, tam se otočit o 90° a pokračovat dalších 8 metrů, kde je cílová čára. Tam zaklekne a musí přitáhnout minimálně 15 metrů hadice k sobě za cílovou čáru. Tento test simuluje dotažení prázdné hadice na místo požáru přes překážky.

Nošení vybavení

Teď je na řadě simulace nošení vybavení na místo zásahu. Adept nejdříve musí sundat z police, která simuluje hasičský vůz, pilu a bednu s nářadím, položit je na zem, pak je vzít (do každé ruky jednu) a odnést je 15 metrů daleko, tam se otočit a odnést je zase pěkně nazpátek.

Zvedání žebříku

Jde o simulaci zvedání žebříku na hořící dům s následným vysunutím výsuvné části žebříku. Uchazeč začíná před budovou (stěnou či jinou vhodnou překážkou) a se žebříkem u nohou. Jako první ho zvedne za bližší konec (ten dál od zdi a blíž k němu) a příčku po příčce ho zvedá nad hlavou vzhůru, až se dotkne stěny. V momentě, kdy je žebřík vytažen a zabezpečen, přechází uchazeč k druhému žebříku, který je hned vedle. Ten je pevně přidělán ke stěně a úkolem uchazeče je pomocí lana vytáhnout vysouvací část žebříku vzhůru a poté ho i bezpečně stáhnout dolů. Celou dobu musí adept stát ve vyznačeném obdélníku.

Pokud při zvedání žebříku vynechá uchazeč příčku, dostane varování, při druhém vynechaní končí. Konec znamená i to, že mu žebřík vypadne z rukou.

Vniknutí (za použití síly)

Pomocí bouracího kladiva musí uchazeč uhodit tolikrát do měřícího zařízení, dokud se nerozezvučí signál. Jde o simulaci otevření zavřených dveří či překonání zdi pomocí síly.

Tunel

Kandidát se musí proplazit tunelovým bludištěm s ostrými odbočkami a překážkami. Jde o simulaci hledání zavalené osoby.

Průzkum stropu nebo podlahy

Tohle je docela specialitka. Uchazeč je vybaven asi 2 metry dlouhou tyčí s hákem. Pomocí ní musí třikrát nadzvednout asi 20 kg těžké padací dveře ve stropě. Následně hák tyče zahákne o úchyt ve stropě, který zatažením posouvá závaží o váze asi 30 kg, a to musí provést pětkrát. Sled těchto dvou akcí musí provést čtyřikrát. Tento test simuluje rozebrání a průzkum stropu po případném ohni.

Austrálie

V této zemi klokanů mají testy hodně podobné USA. Nezaměřují se na samotné testování fyzické zdatnosti, ale také rovnou jedou v simulacích nasazení hasičů v terénu.

Výběrové řízení se skládá ze třinácti kroků. Podání samotné žádosti o práci u hasičů, písemný test, osobní pohovor, lékařské vyšetření, dobrovolný trénink na fyzické testy (menší školeníčko, co a jak se bude provádět), člunkový běh, psychologický pohovor, test fyzické zdatnosti, podrobné zdravotní vyšetření, kontrola osobních údajů (probrání profesní historie uchazeče a rovnou vezmou i míru na uniformu), nabídka zaměstnání (jestli vše splníte, tak Vám ještě dají na výběr), oficiální hasičský kurz.

Z čeho se tedy zkouška skládá? To, co je shodné s testy v USA, nebudu rozepisovat. To, co je unikátní, proberu více. Test se provádí v helmě a s dýchacím zařízením (jen bomby na zádech a nejde o bombičky ze sifonu).

Šplh po žebříku (9 m)

Klasický výstup po žebříku vzhůru.

Šplh po žebříku (platforma 20 m)

Výstup po žebříku ze zásahového vozu.

Plazení tunelem

Tunel se překonává nadvakrát. Uchazeč vleze dovnitř, asi v půlce zazní povel "stop", on zastaví a zhruba minutu v tunelu čeká. Na povel "pokračovat" se doplazí až na konec.

Zvedání žebříku (9 m)

Stejné jako zvedání žebříku v USA.

Vysunutí žebříku (9 m)

Stejné jako zvedání žebříku v USA. V Americe mají tento a předchozí bod sloučeny do jednoho testu, asi nemají na zkoušení tolik času jako u protinožců.

Schody

Vyběhnutí do druhého patra budovy se sbalenou hadicí a proudnicí (v brašně). Celou dobu se musí adept držet zábradlí. Po vystoupání do určeného patra musí odložit náklad na určené místo.

Vytahování zátěže

Když už je uchazeč v tom druhém patře, tak vyjde na balkón, kde je lano, ke kterému je připevněn 15kg kontejner (kanystr s vodou). Ten je dole na zemi a uchazeč ho musí vytáhnout vzhůru k sobě. Po vytažení si hodí sbalenou hadici (ne ten kontejner) na ramena a vyšlape do pátého patra.

Rozpoznávací test

V pátém patře vyjde uchazeč na balkón a podívá se dolů. Zezdola mu budou ukazovány geometrické obrazce, nakreslené na papíře o rozměrech A4. Uchazeč musí provést správnou identifikaci tvarů. Může se jednou splést.

Střihání řetězu a sestup na zem

Stále jsme v pátém patře. Úkolem uchazeče je přestřihnout řetěz pomocí pákových štípacích kleští. Je potřeba odstřihnout celý článek řetězu, tedy z obou stran. Poté čeká uchazeče sestup do přízemí.

Tažení hadice

Časový limit je 70 vteřin, časomíra začíná v momentě, kdy se uchazeč dotkne proudnice. Hadice musí mít v podpaží a proudnici držet před sebou v rukou (pistolový úchop). Následně ujde 20 metrů vpřed a odvine tak z bubnu hadici. U cíle proudnici položí, vrátí se do půli cesty, vezme hadici a odnese ji k proudnici do cíle (vlastně si přinese půl délky hadice ke stanovišti). Opět vezme proudnici a odnese ji dalších 10 metrů dál, tentokrát pod úhlem 45° doleva (či doprava).

Zvedání a nošení vybavení

Vyložení vybavení (dvě velké tašky) z hasičského vozu, odnesení 20 metrů daleko a poté vrácení vybavení zpět na své místo do vozu.

Tažení hadice

Uchazeč má za úkol ujít s hadicí pod proudem 5 metrů a tam stříkat celé dvě minuty. Samozřejmě na ukázaný cíl a musí stát ve vyznačené oblasti.

Montáž zámků proudnic

Uchazeč má za úkol nasadit a našroubovat sedm nástavců proudnic na připravená hadicová zakončení. Každý nástavec je jiný, má jiné barevné odlišení a všechny musí být řádně utaženy.

Záchrana osoby

Figurína o váze 72 kg musí být odtažena po trase 45 metrů do bezpečí. Musí být zvednuta do výšky hrudi a uchazeč má její záda opřená o svou hruď. Na trase jsou překážky v podobě vzestupné i sestupné rampy.

Švédsko

Teď jsme trošku víc na severu, v třetí největší zemi Evropské unie, přičemž lidí tam žije skoro stejně jako u nás. V létě si tu užívají průměrné teploty 17 stupňů a většina lidí žije na dosah moře. Jak se rekrutují hasiči zde? Je brán větší zřetel na polohu a podnebí? Musí kandidáti umět lyžovat, bruslit, být otužilí a ovládat mořeplavbu?

Zkouška se skládá z pěti základních částí. Běžecký pás, test síly, simulační test (simulace práce hasiče), plavání a řízení vozidla.

Zátěžový test (běžecký pás)

Kandidát má 2 minuty na zahřátí a pak ho čeká 6 ostrých minut při rychlosti 5,6 km/h a stoupání 14 %. Na sobě má 24kg výstroj (oblek a dýchací přístroj). A aby toho nebylo málo, absolvuje celý test chůzí pozpátku.

Test síly

Ten se skládá ze zkoušky síly stisku, veslování, bench-pressu, skoku do dálky, běhu na 3 km a veslování s činkou ve stoje. Za každou disciplínu dostane adept body a jejich konečný součet musí být větší jak 36. Je 6 disciplín a níže jsou uvedena kritéria pro získání potřebných 6 bodů (6 x 6 = 36).

Síla stisku

Měří se pomocí ručního siloměru (stejný mají policisté v Hongkongu). Pro získání 6 bodů je potřeba ho stisknout silou 40 kg.

Veslování

Veslovací trenažer. Dráha je 500 metrů a pro získání 6 bodů je potřeba mít čas 110 vteřin.

Bench-press

Tady se netestuje maximálka, ale maximální počet opakování s "optimální" vahou. Zátěž je 30 kg (tyč a kotouče) a pro získání 6 bodů je potřeba provést 30 opakování.

Skok do dálky

Skáče se snožmo a na 6 bodů to dělá 210 cm.

Běh na 3 km

Je to docela zvláštní, ale bere se tu v potaz hmotnost uchazeče. Kritériem je totiž hodnota poměru času a hmotnosti adepta. Pro 6 bodů je potřeba mít poměr 12 (čas ve vteřinách dělený hmotností). Dva příklady na poměr hodnoty 12 - pokud uchazeč váží 70 kg, musí jeho čas být 840 vteřin, tedy 14 minut, pokud uchazeč váží 90 kg, musí jeho čas být 18 minut.

Veslování s činkou (EZ)

Na 6 bodů je potřeba zvednout 15 kg 30x.

Překážková dráha (tedy spíš cesta)

Zde je uchazeč zkoušen v tom, jak zvládne delší pracovní zatížení. Na test je limit 25 minut a jde vlastně o venkovní procházku s různými stanovišti, které testují sílu a výdrž uchazeče. Zvládnutí stezky je minimum pro zvládnutí tohoto testu.

  • odnesení dvou brašen (držák na složené hadice) s hadicemi na vzdálenost 100 metrů
  • roztažení hadice (odhození hadice s roztažením), odnesení vybavení (další dvě hadice a spojka hadic) cca 50 metrů vpřed, dotažení roztažené hadice k tomuto stanovišti, roztažení přinesených hadic a namontování všech hadic do spojky
  • v dalším testu hraje hlavní roli traktorová pneumatika a bourací kladivo - pneu leží na zemi a adept musí bočními údery (maximálně 100 úderů) kladiva posunout pneumatiku po dráze 5 metrů
  • přenesení (odtažení) cvičné figuríny po dráze 50 metrů (může uchazeči maximálně 2x upadnout )
  • přehazování štěrku lopatou přes zídku vysokou 90 cm po dobu 80 vteřin
  • hadice, které adept rozmotal na začátku testu, musí nyní odšroubovat ze spojky, smotat a odnést zpátky na startovní místo

Plavání

Nejdříve je rozplavání na 4x 25 metrů volným stylem 60% až 70% rychlostí. Následuje 25 metrů kraul a 25 metrů prsa 90% rychlostí. Tato padesátka se opakuje 3x s 15 vteřinami odpočinku mezi sériemi. Následuje 4x 50 metrů plavání s potopením v hluboké části bazénu, kdy se při ponoru musí proplavat umístěnou rourou (cca 3 metry dlouhou s metrem v průměru). Pak uchazeče čeká záchrana na čas. 50 metrů rychlé plavání, v hloubce 3,5 metru se potopí a vytáhne ze dna figurínu, poté plave rychle 50 metrů zpět i s figurínou.

Pak přijde na řadu zábava. Plavání pod vodou na jeden nádech na co největší vzdálenost (ale maximálně na 25 metrů). Z hladiny potopení, proplavání rourou a následné plavání pod vodou co nejdál (maximálně 25 metrů). Skok z bloku do vody, potopení k rourě (umístěné v bazénu), v rouře jsou umístěna dvě čísla, ta si přečíst a zapamatovat, pak plavat pod vodou co nejdál (maximálně 25 metrů). Skok z můstku, proplavání rourou a pak pod vodou zaplavat co nejdál (maximálně jako obvykle). Plavání s brýlemi a šnorchlem. 25 metrů pomalu a 25 metrů rychle. Na dně bazénu je umístěno 5 kroužků, které jsou cca 2 metry od sebe. Na dně je na kraji bazénu 5 puků. Úkolem je umístit puky do kroužků, jeden po druhém, to vše pod vodou. Nádech je možný pouze při vyzvedávání puku na kraji bazénu. Uchazeč se nesmí dotknout strany bazénu a časový limit je 7 minut.

Končí se šlapáním vody a kotouly. Adept šlape vodu a na pokyn instruktora udělá ve vodě kotoul vpřed, pak opět šlape vodu a čeká na další kotoulový povel.

Řízení

Posledním testem je test ovládání vozidla na zkušebním okruhu pod dohledem instruktora (jako spolujezdce) a dalšího instruktora, který test sleduje z výšky. Testuje se zvládání zatáček, smyků, překážek na vozovce a kluzkého povrchu.

Závěr

Jak je vidět, tak převažují u hasičů simulační testy. Chtějí si uchazeče vyzkoušet rovnou v akci. Nejspíš nechtějí ztrácet čas s lidmi, kteří by pak měli v praxi potíže.

Podle instruktážních videí, co jsem viděl, se vše provádí v klidu, relativně pomalu a s rozmyslem. Nikdo nikde viditelně nespěchal, aby měl co nejlepší čas. Mám na mysli simulaci, třeba při běhu spěchali adepti docela dost. U většiny těchto testů také chybělo nějaké to kritérium. Buď byl celkový čas na zvládnutí všeho, nebo se na čas tak moc nehrálo a šlo spíše o chyby, kdy chyběla plynulost, kdy něco upadne nebo někdo upadne.

Nejčastějšími testy jsou šplh po žebříku, schody a tunel. Z toho by stálo za to udělat překážkovou dráhu. Po žebříku nahoru, proplazit se tunelem, po schodech dolů, proplazit se tunelem, nahoru po schodech, proplazit se tunelem a pak dolů po žebříku. Ušetřil by se nějaký ten čas při zkoušení, a když by se k tomu přidala nějaká ta hadice a kousek s plaváním, tak by to i jako komplexní a jediný test stačilo.

Tak co myslíte, kde máte největší šanci stát se hasičem? Tady je ještě závěrečné shrnutí disciplín. Klidně si tabulku vytiskněte a můžete se ji před spaním učit nazpaměť. Je podle ní krásně vidět, že se má cenu zaměřit na trénink práce se žebříkem, běh, kliky, plavání, běh do schodů a tunelování (to z Vás udělá mezinárodně univerzálního hasičského kandidáta).

Souhrn přijímacích fyzických testů hasičských sborů různých zemí
disciplína Austrálie Česká republika Hongkong Německo USA Švédsko počet výskytů
angličáky angličáky 1
běh běh běh běh 3
bench-press bench-press 1
bourací práce bourací práce 1
CKCU test CKCU test 1
člunkový běh člunkový běh 1
flexibilita flexibilita 1
hod medicinbalem hod medicinbalem 1
Kasten Bumerang Test Kasten Bumerang Test 1
kliky kliky kliky kliky 3
nošení vybavení nošení vybavení nošení vybavení 2
plavání plavání plavání plavání 3
průzkum stropu průzkum stropu 1
přednožování přednožování 1
překážková dráha překážková dráha překážková dráha 2
přeskakování překážky přeskakování překážky 1
rozpoznávací test rozpoznávací test 1
řízení řízení 1
sedy lehy sedy lehy sedy lehy 2
shyby shyby shyby 2
schody schody schody schody 3
siloměr siloměr siloměr 2
skok
do dálky
skok
do dálky
1
střihání řetězu střihání rětězu 1
tah hadice tah hadice tah hadice 2
tricepsové shyby tricepsové shyby 1
tunel tunel tunel tunel 3
veslování
s činkou
veslování
s činkou
1
výdrž ve shybu výdrž ve shybu 1
výskok do výšky výskok do výšky 1
vytahování zátěže vytahování zátěže 1
záchrana osoby záchrana osoby záchrana osoby 2
zátěžový test zátěžový test 1
žebřík žebřík žebřík žebřík žebřík 4


Foto:
obr. č. 2 - PS-2507 (Peter Stehlik) / Wikimedia
obr. č. 3 - mailer_diablo / Wikimedia
obr. č. 5 - Bidgee / Wikimedia
obr. č. 6 - Mattias Blomgren / Wikimedia


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

04.06.21:50Vaclav24 - Ty počty pro ČR jsou špatně... Normální výjezdový hasič ..
04.06.17:08Noremorsedan - Tak...super! Teď ještě doplňte, kolik ten který hasič z uv..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra