Reklama:

Přehled přijímacích fyzických testů policejních sborů

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Ostatní

Každé malé dítko určitě snilo někdy o tom, že se stane policistou, vojákem či hasičem. Pro děti je to atraktivní povolání (stejně jako popeláři a kosmonauti) plné dobrodružství a zakázaných věcí. Někomu to vydrží i do dospělosti a těmto lidem my musíme děkovat za to, že nás chrání a zachraňují.

A když takhle zavzpomínáme, tak nás určitě napadne, jestli bychom tato povolání mohli dělat i teď. Určitě mohli, ale kromě jiných věcí na to člověk musí mít fyzičku. A jakou? To si přečtěte níže. Můžete se rovnou otestovat. Zjistíte, jestli máte na to dělat profesionálního vojáka anebo jestli Vaše aktuální fyzička stačí tak maximálně na městského strážníka (a přitom má stejná kritéria státní i městská policie).

Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Prověření bývá vedeno formou testů, většinou před komisí. Skládá se z více cviků, za jejichž provedení dostane uchazeč body. Na základě jejich celkového počtu (a minimálního počtu bodů v samotných disciplínách) následně komise rozhodne, zda je uchazeč způsobilý, nebo nezpůsobilý k výkonu služby.

Fyzický test samozřejmě není jediným přijímacím kritériem. Uchazeči prochází celou řadou testů a pohovorů. Fyzických, psychických, znalostních i zdravotních. Tentokrát se podíváme na to, jak se testují budoucí policisté.

Disciplíny

Každý test se skládá z určité sady disciplín, které musí uchazeč úspěšně absolvovat. Většina jich je pro všechny organizační složky stejná. Všichni pro testování používají kliky, sedy lehy, skoky, výskoky a běhy, většinou i ve stejných podobách (ono se na těchto cvicích nic moc evolučně změnit nedá). Sem tam se vyskytne nějaký speciální cvik, třeba mačkání spouště pistole na čas. Ten uvedu u testů jednotlivých složek.

Člunkový běh (4x 10 m)

Jedná se o běh mezi dvěma body vzdálenými 10 metrů od sebe a člověk musí vzdálenost mezi nimi přeběhnout čtyřikrát. Prvně se kolem nich oběhne osmička a pak už se běží přímo (nic, k čemu by člověk potřeboval mapu). Tato disciplína testuje uchazečovu orientaci, rychlost a schopnost rychle měnit směr.

Kliky

Klasický klik s dotykem hrudi o zem. Cvik moc variací nemá a všichni se spokojí s jeho základním provedením. Někde mohou mít dámy povolenou dámskou variantu. Většinou je cílem udělat maximální počet opakování za jednu minutu anebo celkový maximální počet, jaký uchazeč zvládne.

Sedy lehy

Výchozí polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a mírně roznoženy, kolena jsou 30 cm nad zemí a cca 25 cm od sebe, ruce spojeny za hlavou v týl a lokty se dotýkají země, nebo jsou ruce zkřížené na hrudi (v tom případě se lokty nedotýkají země, to by zvládl jen Mr. Fantastic). Z této základní polohy provádíme sed buď s pootočením trupu, abychom se loktem lehce dotkli opačného kolene, vracíme se zpět do lehu a směr pootočení trupu neustále střídáme - při prvním sedu se dotkneme levým loktem pravého kolena, při dalším pravým loktem levého kolena atd., nebo bez pootočení trupu - úplně klasický sed leh.

Celomotorický test (CM test)

Většinou má časový limit 2 minuty. Nervozita, soustředění, možná trošku strach z neznáma. Cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku. Neplést s celonotorickým testem a nedostavit se na testování pod vlivem!

Běh

Techniku běhu Vám nikdo kontrolovat nebude. Občas můžete v rámci testu i střídat běh s chůzí. Běhá se na určité vzdálenosti (100, 800, 1000 metrů atd.) i na maximální vzdálenost v určitém časovém limitu (třeba běh na 12 minut). Běh najdete snad ve všech testech.

Překážková dráha

Úkolem je překonat krátkou překážkovou dráhu. Na úvod přelezete 1,5m zeď a poté proběhnete dráhu mezi kužely. Dráha je plná zatáček a otoček, aby se otestovala uchazečova orientace.

Překážková dráha Útvaru rychlého nasazení (URNA)

Skládá se z devíti stanovišť, které je nutné projít třikrát:

 • člunkový běh (4x 10m)
 • lezení na ribstol (nahoru a dolů)
 • překonání čtyř ribstolů (nahoru, přelézt čtyři ribstoly a dolů)
 • cvik na kruzích (výskok do vzporu)
 • šplh na tyči (vylézt na tyči do výše 4,5 m a přelézt postupně čtyři tyče, pak dolů)
 • kotoul vpřed a vzad
 • přeskok dvou překážek (50 cm vysoké, 8x)
 • kotoul ze židle na žíněnku
 • výmyk na hrazdě (170 cm vysoké)

Výskok do výšky

Výskok z místa. Neměří se, kam uchazeč dosáhne, ale o kolik centimetrů zvedne nohy od země. Ale pozor, krčit kolena ve vzduchu se nesmí.

Skok daleký z místa

Ze stoje míně rozkročeného hopem vpřed. Provádějí se většinou dva ostré pokusy.

Síla stisku

Měří se pomocí klasického siloměru (tedy on není klasický, vypadá docela moderně). Uchazeči se změří síla stisku obou rukou a výsledek se sečte. Testuje se síla předloktí (abyste toho zloděje, kterého chytnete, prostě už nepustili).

Mačkání spouště

U uchazečů se někde rovnou čeká, že budou mít velkou kadenci a nebude pro ně problém vyprázdnit zásobník během pár vteřin. Počítá se počet stisknutí spouště pro každou ruku zvlášť v časovém limitu 25 vteřin. Minimální počet stisků spouště je 12 pro každou ruku.

Ruka držící zbraň musí být zvednutá do výše ramen a natažená. Zbraň bude umístěna v ohraničujícím rámu a během výkonu testu by se neměla hran rámu dotknout (tzn. nebude Vám lítat všude možně, ale udržíte ji pevně). Prvních dvanáct ran každou rukou musí být bez jakéhokoli dotyku rámu, po dvanáctém stisku spouště se již můžete dotknout vrchní hrany rámu.

Plavání

Nejčastěji volným stylem na vzdálenost 100 metrů v časovém limitu.

Test celkové koordinace

Tento test je použit v Rakousku a jeho zkratka je MBKT. Během testu se uchazeč nesmí dopustit žádné chyby a měří se mu celkový čas provedení. Vše se skládá z několika návazných kroků.

 • Běh na 14 m s překonáním 50 cm vysoké překážky. Za dalších 6 m zvednout ze země 3kg medicinbal.
 • Návrt s míčem na start. Následuje slalom s míčem mezi pěti kužely. Míč se přitom valí pomocí rukou po zemi. Žádný kužel nesmí spadnout, jejich rozteč je 1 metr.
 • Hod medicinbalem do bedny o rozměrech 130 x 50 cm na vzdálenost 2 metrů. Míč se nesmí dotknout rámu.
 • Podlézání překážek o výšce 55 cm a překonání pyramidy postavené ze švédských beden.

Záchranná simulace

Rakouský test, který se skládá z odtáhnutí figuríny dlouhé 170 cm a těžké 70 kg na vzdálenost 10 metrů. Startuje ho audio signál a test končí v momentě, kdy se nohy figuríny dostanou za cílovou čáru. Časový limit pro muže je 15 sekund, pro ženy 20 sekund.

Pro provedení jsou k dispozici čtyři techniky:

Policie

Policie na nás působí asi nejvíce. Je to tím, že policisté jsou daleko více vidět. Starají se o nás, hlídají nás, kontrolují nás, zachraňují nás a pokutují nás. Když už někde vidíme hasiče, tak se někde něco děje (a většinou nic moc dobrého kromě závodů dobrovolných hasičů či jejich plesů), vojáky člověk nejčastěji vidí na Pražském hradě. Policie je oproti nim skoro všude. Takže připravit tepláky, tričko, vhodné boty a jdeme na to.

Státní policie ČR

Zájemce čekají čtyři disciplíny - člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Pro jejich splnění je potřeba mít z každé minimálně 4 body a celkový součet všech bodů za všechny disciplíny musí být minimálně 36 bodů. Znamená to tedy průměrně 9 bodů z každé disciplíny.

body člunkový běh (čas) kliky (max. počet) celomotorický test (počet za 2 minuty) běh na 1000 m (čas)
4 14,5 s 18 18 5:15
6 13,4 s 22 22 4:50
8 12,3 s 26 26 4:30
10 11,6 s 30 30 4:10
12 11,2 s 34 34 3:50
14 10,8 s 38 38 3:30

Městská policie hlavního města Prahy

Zde je testování fyzičky o něco náročnější než u státní policie. Oproti státní policii jsou tu navíc sedy lehy a neběží se 1000 metrů, ale běží se na čas - na 12 minut.

Body jsou udělovány dle věkové kategorie uchazeče. Ze všech disciplín je zapotřebí dostat minimálně 45 bodů.

člunkový běh (čas) celomotorický test
(počet za 2 min)
kliky (max. počet)* sedy lehy
(max za minutu)
běh na 12 minut
body 21 - 29 let 30 let a více 21 - 29 let 30 let a více 21 - 29 let 30 let a více 21 - 29 let 30 let a více 21 - 29 let 30 let a více
1 16,0 s 17,0 s 18 15 12 9 18 13 1650 m 1500 m
2 15,5 s 16,5 s 20 17 14 10 19 14 1700 m 1550 m
3 15,0 s 16,0 s 22 19 16 12 20 15 1750 m 1600 m
4 14,5 s 15,5 s 23 21 18 14 21 16 1800 m 1700 m
5 14,0 s 15,0 s 25 23 20 15 22 17 1900 m 1800 m
6 13,4 s 14,5 s 26 24 22 17 25 20 2000 m 1900 m
7 12,8 s 14,0 s 27 25 24 19 28 23 2100 m 2000 m
8 12,3 s 13,5 s 28 26 26 21 31 26 2200 m 2100 m
9 11,9 s 13,1 s 29 27 28 23 34 29 2300 m 2200 m
10 11,6 s 12,7 s 30 28 30 25 37 32 2400 m 2250 m
11 11,4 s 12,4 s 31 29 32 26 40 35 2500 m 2300 m
12 11,2 s 12,1 s 32 30 34 28 43 38 2600 m 2350 m
13 11,0 s 11,8 s 33 31 36 30 46 41 2650 m 2400 m
14 10,8 s 11,5 s 34 32 38 31 49 44 2700 m 2450 m
15 10,5 s 11,2 s 35 33 40 32 52 47 2750 m 2500 m
16 10,3 s 11,0 s 36 34 41 33 55 50 2800 m 2550 m
17 10,1 s 10,7 s 37 35 43 34 58 53 2850 m 2600 m
18 9,8 s 10,5 s 38 36 45 35 61 56 2900 m 2650 m
19 9,6 s 10,2 s 39 37 47 36 64 59 2950 m 2700 m
20 9,4 s 10,0 s 40 38 49 37 66 62 3000 m 2750 m

* Dále za každé dva kliky navíc připočteme 1 bod

Městská police San Francisco (Police Department of City and County of San Francisco)

Nyní se podíváme za hranice a vlastně i za oceán - na to, jak si své uchazeče zkouší v USA. Tyto testy vymysleli na sanfranciské policejní akademii. Disciplínami jsou mačkání spouště, sedy lehy, kliky a překážková dráha. Kromě samotného bodování fyzického testu se přihlíží ještě k BMI uchazeče. Pro výškový interval mají předepsanou maximální váhu uchazeče. Máš víc, tak máš smůlu. Z každé disciplíny musíte dostat alespoň jeden bod a v součtu je potřeba mít minimálně 20 bodů.

body mačkání spouště (počet) sedy lehy (max. počet za 1 minutu) kliky (max. počet za 1 minutu) překážková dráha (čas)
0 43,5 a méně 25 a méně 21 a méně 27,17 s a více
1 44,0 26 22 27,16 - 26,06 s
2 44,5 - 45,5 27 23 26,05 - 25,49 s
3 46,0 - 47,5 28 24 25,48 - 24,92 s
4 48,0 - 49,5 29 - 30 25 24,91 - 24,35 s
5 50,0 - 54,0 31 - 33 26 - 30 24,34 - 23,88 s
6 54,5 - 62,0 34 - 37 31 - 35 23,87 - 23,02 s
7 62,5 - 70,5 38 - 41 36 - 40 23,01 - 22,17 s
8 71 a více 42 a více 41 a více 22,16 s a méně

Státní policie New Jersey

Zde oproti San Franciscu stačí zaklikovat, zasedolehovat a uběhnout cca 2,5 km. Uchazeč dostane za každou disciplínu maximálně 7 bodů. V součtu je pro úspěšné složení testu potřeba dosáhnout alespoň 15 bodů. A vážně jsou v tabulce níže hodnoty pro kliky za 2 minuty.

body kliky (max. počet
za 2 minuty)
sedy lehy (max. počet
za 2 minuty)
běh na 2,5 km
0 17 a méně 20 a méně 14:27 a více
1 18 - 19 21 - 22 14:26 - 14:18
2 20 - 21 23 - 24 14:17 - 14:09
3 22 - 23 25 - 26 14:08 - 14:00
4 24 - 26 27 - 29 13:59 - 13:51
5 27 - 32 30 - 34 13:50 - 13:00
6 33 - 46 35 - 48 12:59 - 11:32
7 47 a více 49 a více 11:31 a méně

Městská policie Hongkong

Na to hlídat Hongkong nemusí být člověk žádný King Kong. V Číně se na to jde vědecky. Od roku 2009 do roku 2015 vymýšleli nejlepší vědecké metody, jak uchazeče otestovat. V říjnu roku 2015 za velké slávy, jak je tomu v Číně zvykem, začali uchazeče testovat v běhu na 800 metrů, člunkovém běhu, skoku do výšky (obyčejný výskok) a síle stisku (přitom by člověk po šesti letech výzkumů čekal něco "vědečtějšího").

Tento fyzický test je společný pro všechny uchazeče o všechny hodnostní stupně. Hodnotící kritéria jsou různá pro muže a pro ženy. Věkové kategorie nejsou. Body se nedávají. Z každé disciplíny uchazeč buď projde, nebo neprojde. Na to, aby uspěl, musí projít ve všech disciplínách.

disciplína hranice pro muže hranice pro ženy
běh na 800 metrů 3 minuty 11 sekund 4 minuty 29 sekund
člunkový běh 10,92 sekund 12,29 sekund
výskok do výšky 49,6 cm 36,6 cm
síla stisku (součet obou rukou) 76,3 kg 49,1 kg

Polská státní policie

U sousedů je to trochu jiné než jinde. Jedinou hodnotící disciplínou je překážková dráha. Pokud uchazeč dosáhne času 1 minuta a 41 sekund či lepšího, tak testem prošel. Dráha i časový limit jsou stejné pro muže i ženy. Maximální počet bodů je 60 a minimální pro splnění je 43. Body získané ve fyzickém testu se sčítají s body z psychologického a vědomostního testu a z osobního pohovoru. Součástí dráhy je kličkování mezi překážkami, kotrmelce, překonávání překážek, člunkový úsek nebo i přenášení zátěže.

čas od čas do body
1:39,1 1:41,0 43
1:37,1 1:39,0 44
1:35,1 1:37,0 45
1:33,1 1:35,0 46
1:31,1 1:33,0 47
1:29,1 1:31,0 48
1:27,1 1:29,0 49
1:25,1 1:27,0 50
1:23,1 1:25,0 51
1:21,1 1:23,0 52
1:19,1 1:21,0 53
1:17,1 1:19,0 54
1:15,1 1:17,0 55
1:13,1 1:15,0 56
1:11,1 1:13,0 57
1:09,1 1:11,0 58
1:07,1 1:09,0 59
  1:07,1 a méně 60

Rakouská státní policie

V Rakousku jsou fyzické testy trošku akčnější. Skládají se z testu celkové koordinace, který probíhá pod lékařským dohledem (aby se u uchazeče vyloučilo možné fyzické omezení), kliků, běhu na 3000 metrů, plavání na 100 metrů (volný styl) a záchranné simulace. Součástí posuzování způsobilosti je i požadavek na hodnotu BMI mezi 18 a 28. Test celkové koordinace (MBKT) už jsme si popsali dříve.

Bodování

Hranice úspěšnosti jsou rozdílné dle věku, dle pohlaví a vyhodnocují se ve dvou obtížnostech - základní a pokročilé. Pro úspěšné složení testu je potřeba dosáhnout základní úrovně u všech disciplín.

muži ženy
věk obtížnost MBKT (čas) běh (čas) plavání (čas) kliky (max. za 1 min) MBKT (čas) běh (čas) plavání (čas) kliky (max. za 1 min)*
< 30 základní 34,5 s 15:15 2:11,6 15 39,3 s 17:45 2:27,0 7
pokročilá 32,2 s 13:45 1:51,0 21 37,7 s 16:00 2:11,1 12
30 - 34 základní 36,5 s 16:00 2:18,6 14 41,3 s 18:30 2:34,0 6
pokročilá 34,2 s 14:30 1:58,0 20 39,7 s 16:45 2:18,1 11
35 - 39 základní 38,5 s 16:45 2:25,6 13 43,3 s 19:30 2:41,0 5
pokročilá 36,2 s 15:15 2:05,0 19 41,7 s 17:45 2:25,1 10
40 - 44 základní 40,5 s 17:30 2:32,6 12 45,3 s 20:15 2:48,0 4
pokročilá 38,2 s 16:00 2:12,0 18 43,7 s 18:30 2:32,1 9
45 - 49 základní 42,5 s 18:15 2:39,6 11 47,3 s 21:00 2:55,0 7
pokročilá 40,2 s 16:45 2:19,0 17 45,7 s 19:15 2:39,1 12
50 - 54 základní 44,5 s 19:00 2:46,6 10 49,3 s 22:00 3:02,0 6
pokročilá 42,2 s 17:30 2:26,0 16 47,7 s 20:15 2:46,1 11
> 55 základní 46,5 s 19:45 2:53,6 9 51,3 s 22:45 3:09,0 5
pokročilá 44,2 s 18:15 2:33,0 15 49,7 s 21:00 2:53,1 10

* U žen starších 45 let je povolena dámská varianta kliku (na kolenou)

Bonus: Jak jsou na tom speciálové

Zde je menší bonus a ochutnávka z příštího dílu článku, kde se koukneme na testování speciálních jednotek.

Útvar rychlého nasazení Policie ČR

Na tyto fyzické testy se už člověk z ulice nedostane. Také samotné testování je přísnější a náročnější než u klasické policie (té bez rychlého nasazování).

Pokud uchazeč splňuje níže uvedené podmínky a úspěšně projde lékařským a psychologickým testem může se těšit na testování fyzické.

Požadavky na uchazeče

 • minimální věk 23 let
 • 3 roky služby u policie + odborné vzdělání a výcvik
 • minimálně středoškolské vzdělání
 • dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
 • řidičský průkaz skupiny "B"
 • plavec

Test tělesné zdatnosti

 • běh 60 m (sprint)
 • běh 5000 m (vytrvalost)
 • kliky - maximální počet za 1 minutu
 • shyby na hrazdě - maximální počet
 • sedy lehy - maximální počet za 2 minuty
 • plavání 400 m
 • šplh na laně 4,5 m
 • překážková dráha - 2 kola / 4 minuty

Pokud uchazeč úspěšně projde i zde, čeká ho šestidenní test odolnosti v terénu. Uchazeč musí získat v každém testu minimálně 1 bod a v celkovém součtu minimálně 35 bodů.

body sedy lehy (za 2 min) šplh 4,5 m kliky (max. počet) přítahy (max. počet) běh 60 m přek. dráha (min) běh 5 km (min) plavání 400 m (min)
1 84 11,0 s 50 10 8,9 s 7,2 25,3 10,0
2 87 10,3 s 53 11 8,8 s 7,1 25,0 9,3
3 90 10,0 s 56 12 8,7 s 7,0 24,3 9,0
4 93 9,3 s 59 13 8,6 s 6,5 24,0 8,3
5 96 9,0 s 62 14 8,5 s 6,4 23,3 8,0
6 99 8,3 s 65 15 8,4 s 6,3 23,0 7,4
7 102 8,0 s 68 16 8,3 s 6,2 22,3 7,2
8 105 7,3 s 71 17 8,2 s 6,1 22,0 7,0
9 108 7,0 s 74 18 8,1 s 6,0 21,3 6,4
10 111 6,3 s 77 19 8,0 s 5,5 21,0 6,2

Testovací baterie

Chcete si fyzické testy zkusit? Tady máte průřezový fyzický test. Pokud ho provedete, tak rovnou zjistíte, jestli jste prošli ke všem policejním složkám, které jsou v článku uvedeny (tedy kromě polské policie, ta má testy, jak to říct, nejspecifičtější). Popisy cviků naleznete v horní části článku. Nezapomeňte si výsledky psát.

 • na úplný začátek doporučuji zařadit krátkou rozcvičku, ať se při testu nepřetrhnete
 • člunkový běh (4x 10 m), stopněte si čas
 • kliky, maximální počet se zaznamenáním počtu po 1. a 2. minutě
 • sedy lehy, maximální počet za 2 minuty
 • přítahy na hrazdě, maximální počet
 • běh - dejte si rovnou 5 km, změřte si, kolik jste toho uběhli za 12 minut a jaké časy jste měli v 800 m, 1 km, 2,5 km a ve 3 km
 • skočte si do výšky (doporučuji dát na zeď metr, takový ten dětský, na kterém se měří výška) a výskoky si natočte, ať se můžete podívat na nejvyšší bod
 • skočte si do dálky z místa
 • vezměte si 1,5kg závaží do ruky (nabitá pistole má sice míň, ale třeba Vám pak dají do ruky něco většího), natáhněte ji před sebe a 25 vteřin simulujte mačkání pouště, to samé pro druhou ruku - nezapomeňte počítat
 • skočte si zaplavat volným stylem na 400 m, ve 100 m si změřte čas

A to by mohlo pro začátek stačit. Pak už jen porovnat výsledky s tabulkami a hurá vyplňovat přihlášku.

Závěr

Tak, teď máte obrázek o tom, jaké výkony se od nových policistů čekají. Samozřejmě je to jen prvotní požadavek na "fyzické minimum" uchazečů. Každá bezpečnostní složka si uchazeče po přijmutí vytvaruje a vycvičí na požadovanou úroveň fyzické zdatnosti. Takže ty pravé fyzické nároky jsou teprve před nimi.

Co Vy? Prošli jste, nebo je potřeba ještě na sobě zamakat?


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2022 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2022 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie