Reklama:

Zázračná ketogenní dieta, nebo jen nová móda?

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Výživa

V minulých několika desetiletích byla ketogenní dieta intenzivně zkoumána kvůli jejím potenciálním benefitům pro hubnutí a také jako možná terapie některých patologických stavů. V poslední době se velmi rozšířila i u sportovců a v celém fitness odvětví. Někteří ji dokonce považují za svatý grál v oblasti fitness diet a přisuzují jí téměř zázračné účinky.

Ketogenní dieta - co to vlastně je?

Ketogenní dieta je velmi zjednodušeně typ stravování, při kterém převažuje příjem tuků na úkor sacharidů a bílkovin. Jedná se tedy o jeden z typů nízkosacharidových diet. Při vhodných podmínkách se naše tělo postupně dostane do stavu zvaného ketóza, kdy využívá k pokrytí svých energetických potřeb zejména ketolátky (na rozdíl od glukózy). O kétoze můžeme hovořit, pokud koncentrace ketolátek v krvi přesáhne 0,5 mM. Mezi hlavní produkované ketolátky pro pokrytí energetických potřeb patří acetoacetát a β-hydroxybutyrát. Tento mechanismus vzniku ketolátek v játrech (ketogeneze) se vyvinul k udržení mozkových funkcí při hladovění, kdy je v krvi nedostatek glukózy a mastné kyseliny s dlouhým řetězcem nemohou projít přes hematoencefalickou bariéru do našeho mozku. Mozek totiž za běžných okolností využívá převážně jen glukózu, ale může pro svoji potřebu použít i ketolátky nebo laktát. I když existuje více variant, při typické ketodietě přijímáme kolem 75 % energie z tuků, 20 % z bílkovin a jen 5 % ze sacharidů.

Proces tvorby ketolátek nám umožňuje přežít relativně dlouhou dobu bez jídla.

Dvě teorie - kalorie vs. hormony

V současné době se můžeme na výživu dívat ze dvou odlišných pohledů. Ten první, tzv. CICO model (calories in, calories out), se drží prvního termodynamického zákona a jednoduše říká, že při nadbytku kalorií tloustneme a při jejich nedostatku naopak hubneme. Tento model má však některé nedostatky, například nepočítá s rozdílným efektem potravin nebo látek v nich obsažených na náš metabolismus a hormonální systém. Nemůžeme říci, že 100 g cukru bude mít na naše tělo a hormony stejný vliv jako například 100 g bílkovin. CICO model je sice zjednodušený, ale dá se říci, že pokud jde o hubnutí, funguje velmi dobře.

Neměli bychom zaměňovat ketózu za ketoacidózu. Ketoacidóza je patologický stav, který je spojen s některými onemocněními (např. cukrovka) a ohrožuje člověka na životě. K odlišení obou pojmů se také někdy používá slovní spojení nutriční ketóza.

Druhý model naopak bere v potaz náš hormonální systém a vyzdvihuje především roli inzulínu jakožto "nejanaboličtějšího" hormonu v našem těle. Podle něho už nejde tolik o kalorie, ale hlavně o hormonální odpověď našeho organismu na určité potraviny. Jednoduše řečeno, nadbytek sacharidů vede ke zvýšené hladině inzulínu v krvi a tím i k obezitě. Když tedy snížíme množství sacharidů ve stravě a navýšíme příjem tuků, měli bychom teoreticky snížit hladinu inzulínu v krvi a zvýšit odbourávání tuků. Tato hypotéza je podkladem pro nízkosacharidové diety včetně té ketogenní.

Zní to hezky, ale…

Hypotéza by měla předcházet výzkumu, který má za cíl ji otestovat. Když se však podíváme na studie, které tuto hypotézu testovaly, výsledky pro ketogenní dietu už bohužel nejsou tak příznivé jako teorie.

Vliv na redukci váhy

I když výsledky studií nejsou tak jednoznačné, osobně zastávám názor, že ketodieta není nadřazena ostatním dietám, pokud jde o hubnutí. U nízkosacharidových diet sice dochází k velkému úbytku váhy v prvních pár dnech, ale jde především o ztrátu tělesné vody vlivem poklesu zásob glykogenu, který váže vodu (uvádí se 3 g vody na 1 g glykogenu). V kratším časovém úseku tedy opravdu dochází k vyššímu váhovému úbytku, ale v delším časovém horizontu se rozdíly stírají.

Například podle metaanalýzy z roku 2014, která vyhodnocovala data ze 48 studií s celkem 7286 účastníky, fungují všechny nízkosacharidové i nízkotučné diety a rozdíly mezi nimi jsou z dlouhodobého hlediska velmi malé.1

Metaanalýzy jsou podle konceptu EBM (evidence based medicine)
nejvýše položené důkazy.2

Účastníci, kteří drželi nízkosacharidovou dietu, zhubli v průměru 7,25 kg za rok. Ti, kteří měli naordinovanou nízkotučnou dietu, shodili za rok 7,27 kg. Rozdíl je tedy zanedbatelný.

Ketogenní dieta u sportovců

V současné době nemáme žádné spolehlivé důkazy o zlepšení sportovního výkonu díky ketogenní dietě. Existuje pár studií, které poukázaly na možné zlepšení výkonu při nižších intenzitách, ale problém je v tom, že při těchto nízkých intenzitách zřejmě nehraje typ energetického substrátu (tuky vs. sacharidy) takovou roli. Další výzkumy naopak ukazují, že nízkosacharidové diety nejsou vhodné pro vrcholové sportovce, kteří musí podávat výkon při vysokých intenzitách. Americká univerzita sportovní medicíny dokonce nedoporučuje nízkosacharidové diety pro soutěžící sportovce.3

Jako příklad si uvedeme studii na vrcholových sportovcích - rychlochodcích (racewalkers), která byla publikována 14. února 2017.4 Účastníků výzkumu bylo celkem 21 a byli podrobeni třítýdennímu strukturovanému tréninkovému programu. Rozřazeni byli do tří skupin - vysokosacharidová skupina (60 - 65 % sacharidů, 15 - 20 % bílkovin a 20 % tuků), vysokosacharidová skupina s periodizovaným příjmem sacharidů (stejné poměry makroživin jako u předchozí skupiny) a nízkosacharidová skupina (75 - 80 % tuků, 15 - 20 % bílkovin a méně než 50 g sacharidů denně). U třetí skupiny tedy poměry makroživin odpovídají ketogenní dietě. Výsledky studie ukázaly, že u skupiny, která dodržovala ketodietu, se na rozdíl od ostatních dvou skupin nedostavilo žádné zlepšení výkonu po třech týdnech tréninku. Také bylo u této skupiny patrné zhoršené hospodaření s kyslíkem - tzn. bylo potřeba více kyslíku k provedení stejného objemu práce.

Benefity ketogenní diety

Ketogenní dieta má samozřejmě i svá pozitiva:5,6,7,8

  • úprava hladiny glykémie nalačno
  • úprava hladiny inzulínu
  • snížení hladiny celkového cholesterolu
  • snížení hladiny triglyceridů
  • snížený apetit

Závěr

Nejsem zastáncem, ale ani odpůrcem ketogenní diety. Ketodieta je jen nástrojem a má v některých případech své opodstatnění, ale jindy zase může být vyloženě nezdravá a kontraproduktivní.

Ketogenní dieta se používá v terapii epilepsie u dětí.9,10

Co se týče shazování váhy, není tato nízkosacharidová dieta nadřazena těm ostatním, a pokud jde o hubnutí, CICO model opravdu funguje. To znamená, že při redukci váhy jsou nejdůležitější kalorie a na poměru makroživin tolik nezáleží - každá dieta s kalorickým deficitem bude fungovat.11

Hladinu ketolátek v moči si můžeme změřit pomocí tzv. indikačních papírků.

Ketodieta poskytuje některé výhody v podobě zlepšení metabolických parametrů (triglyceridů, cholesterolu, inzulínové senzitivity atd.) a při striktním dodržování režimu také dochází ke snížení chuti k jídlu.12 Kromě terapie epilepsie u dětí se nyní pozornost přesunula k možné léčbě některých nádorových onemocnění a neurodegenerativních poruch centrální nervové soustavy jako například Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci.13

Na druhou stranu může ketogenní dieta i vážně uškodit. Některé výzkumy našly spojitost mezi produkcí ketolátek a poškozením cévní stěny, ale k definitivnímu potvrzení je potřeba více studií.14,15 Dalším příkladem, kdy může ketogenní dieta ublížit, jsou vrozené poruchy β oxidace mastných kyselin. Lidé s tímto metabolickým onemocněním musí omezit příjem tuků na minimum, protože jejich tělo je neumí efektivně využít. Ketodieta se také nedoporučuje v těhotenství kvůli riziku vážného poškození plodu.16 Za zvážení stojí cyklická ketogenní dieta, která by mohla negativní účinky potlačit, toto téma však už není předmětem článku.

I když tento styl stravování přináší některé pozitivní účinky, musíme si uvědomit, že téměř úplná absence jednoho z makronutrientů (sacharidů) klade na tělo zvýšené nároky a ne každý je na tento stres vhodně adaptován. Jak už jsem psal výše, ketodieta je jen nástrojem a neměla by být v žádném případě bezhlavě aplikována. Pokud však patříte ke skupině domorodých obyvatel, které nazýváme Inuité ("Eskymáci"), kteří jsou na tuto stravu geneticky přizpůsobeni, můžu Vám ketogenní dietu bez výčitek doporučit (i když ani Inuité zřejmě ketózy nedosahují a ve stravě mají kolem 15 % sacharidů ve formě glykogenu, který obsahuje syrové maso).


Zdroje:
1. Johnston, Bradley C., et al. "Comparison of weight loss among named diet programs in overweight and obese adults: a meta-analysis." Jama 312.9 (2014): 923-933
2. Greenhalgh, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6. S. 201
3. Thomas, D. T., K. A. Erdman, and L. M. Burke. "American College of Sports Medicine Joint Position Statement. Nutrition and Athletic Performance." Medicine and science in sports and exercise 48.3 (2016): 543
4. Burke, Louise M., et al. "Low Carbohydrate, High Fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers." The Journal of Physiology (2016)
5. Hu, Tian, et al. "Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials." American journal of epidemiology 176.suppl 7 (2012): S44-S54
6. Boden, Guenther, et al. "Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance in obese patients with type 2 diabetes"
7. Annals of internal medicine 142.6 (2005): 403-411.Volek, Jeff S., and Richard D. Feinman. "Carbohydrate restriction improves the features of Metabolic Syndrome. Metabolic Syndrome may be defined by the response to carbohydrate restriction." Nutrition & metabolism 2.1 (2005): 31
8. Gibson, A. A., Seimon, R. V., Lee, C. M. Y., Ayre, J., Franklin, J., Markovic, T. P., Caterson, I. D. and Sainsbury, A. (2015), Do ketogenic diets really suppress appetite? A systematic review and meta-analysis. Obes Rev, 16: 64-76. doi:10.1111/obr.12230
9. Hemingway, Cheryl, et al. "The ketogenic diet: a 3-to 6-year follow-up of 150 children enrolled prospectively." Pediatrics 108.4 (2001): 898-905
10. Martin K, Jackson CF, Levy RG, Cooper PN. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD001903. DOI: 10.1002/14651858.CD001903.pub3
11. Golay, Alain, et al. "Similar weight loss with low-or high-carbohydrate diets." The American journal of clinical nutrition 63.2 (1996): 174-178
12. McClernon, F. Joseph, et al. "The Effects of a Low‐Carbohydrate Ketogenic Diet and a Low‐Fat Diet on Mood, Hunger, and Other Self‐Reported Symptoms." Obesity 15.1 (2007): 182-182
13. Gasior, Maciej, Michael A. Rogawski, and Adam L. Hartman. "Neuroprotective and disease-modifying effects of the ketogenic diet." Behavioural pharmacology 17.5-6 (2006): 431
14. Coppola, Giangennaro, et al. "The impact of the ketogenic diet on arterial morphology and endothelial function in children and young adults with epilepsy: A case-control study." Seizure 23.4 (2014): 260-265
15. Beisswenger, Benjamin GK, et al. "Ketosis leads to increased methylglyoxal production on the Atkins diet." Annals of the New York Academy of Sciences 1043.1 (2005): 201-210
16. Sussman, Dafna, Jacob Ellegood, and Mark Henkelman. "A gestational ketogenic diet alters maternal metabolic status as well as offspring physiological growth and brain structure in the neonatal mouse." BMC pregnancy and childbirth 13.1 (2013): 198


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

28.03.08:43Eduard Valentík - Nikdy jsem neslyšel, že by někdo používal ketogenní dietu ..
23.03.19:34Miloslav Šindelář - Díky za reakci! Každá dobrá dieta by měla být udržitelná d..
23.03.15:48Strong86 - Nejsem sice zastáncem ketodiety, ale pokud je mi známo - p..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 80 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra