Reklama:

Cory Everson
- pohled do historie

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Osobnosti

V poslední době se na webových stránkách Ronnie.cz díky videologu našich dvou špičkových kulturistek Jany Bendové a Zdeny Razýmové, respektive rozhovoru s Věrou Mikulcovou, opět oživily úvahy nad tím, jak by měla ženská kulturistika (potažmo závodnice kategorie physique) vypadat. Ženská kulturistika se od prvopočátku setkávala s nepochopením nejen laické veřejnosti, ale i uvnitř našeho sportu. Je to trochu s podivem, protože kdo se podívá na postavy průkopnic tohoto sportu v osmdesátých letech, tak vidí opravdu pouze mírně osvalené, na dnešní poměry nevyrýsované, ale zato pěkně stavěné a esteticky působící ženy. No, zřejmě i to bylo pro tehdejší společnost příliš. Vím, o čem mluvím, protože jsem od roku 1986, kdy se u nás konalo první neoficiální mistrovství Československa v ženské kulturistice, připravoval první závodnice v rámci Východočeského kraje v našem oddíle kulturistiky v Hradci Králové. Věřte mi, že to byla opravdu příjemná, tvůrčí a průkopnická práce.

Kořínková, Sukupová, Horáčková, Bílá, Vonsová, Kostková… to byly ve druhé polovině osmdesátých let naše špičkové závodnice (myšleno československé), které ještě bez jakýchkoliv zkušeností podnikaly první nesmělé krůčky na kulturistickém pódiu po boku tehdy zcela dominantních mužů, kteří již měli za sebou celou řadu mistrovství od roku 1968. Ony je následovaly až téměř po dvaceti letech. Stejně jako mužská kulturistika měla své vzory, u žen byla volba jednoznačná. Nikdo jiný než Corinna (zkráceně Cory) Everson nepředstavoval srovnatelný ideál ženské kulturistiky, protože tato výjimečná žena získala v letech 1984 - 1989 šest titulů Ms.Olympia za sebou! A to bylo právě to období, které se překrývalo se samotným vznikem a následným rozvojem ženské odnože našeho sportu u nás.

Nechci prosazovat pouze svoje subjektivní pocity, ale myslím, že dle převažujícího mínění byla osmdesátá léta nejenom zlatou érou mužské kulturistiky (vždyť kraloval Lee Haney), ale právě i té ženské. Prudký vzestup ženské kulturistiky se odrazil v opravdu velkém počtu na tehdejší dobu velmi dobrých závodnic (s odstupem několika let se to projevilo i u nás), ale i v diváckém zájmu - sály nabité k prasknutí s návštěvností řádově tisíců diváků - o tom se může dnešním kulturistkám jenom zdát.

Analyzovat příčiny dnešního stavu, kdy amatérská ženská kulturistika prakticky neexistuje (už se nepřihlásí na mistrovství ČR ani tolik závodnic, aby bylo možno vyhlásit soutěž) a ta profesionální skomírá, by znamenalo opakovat staré známé pravdy. Základní příčina je bohužel zcela zjevná - naprosto nepřiměřený svalový rozvoj, který je v příkrém rozporu nejenom s fyziologickými možnostmi ženy, ale i s představou naprosté většiny mužů, a to paradoxně i těch, kteří sami posilují, o tom, jak by měla žena se sportovní postavou vypadat. Jakékoli diskuze nad tím, že přeci i kulturistky musí tvrdě dřít, držet diety, obětovat se svému sportu, v podstatě nemohou normálně žít, že ony si prostě plní svůj sen bez ohledu na mínění veřejnosti a jsou takto samy se sebou spokojené, tak zní časté argumenty opodstatnění ženské vrcholové kulturistiky. Takovéto diskuze postrádají smysl, pokud výsledný produkt odporuje estetickým ideálům. Pokud pohled na takovou postavu nevyvolává v pozorovateli pocity krásy jako při pohledu na umělecké dílo, tak je veškerá snaha zbytečná a možná slouží k uspokojení daného jedince, ale navenek je efekt veskrze záporný. Prostě i svalnatá žena se musí líbit a svaly jí musí slušet. A to není každé dáno. Kdyby tento názor byl pomýlený, tak by ženská kulturistika nebyla tam, kde se v současnosti nachází. Slušné slovo pro tento stav lze jenom těžko publikovat. Díky estetickému charakteru našeho sportu byla vždy kulturistika přirovnávána k umění, v tom je její výlučnost a naprosté specifikum oproti všem ostatním sportům. Takto také byla chápána, a to až do doby monstrózních svalových objemů a neschopnosti tento extrémní rozvoj na pódiu esteticky prezentovat (viz úpadek volných sestav). Mám takový pocit, že řadě špičkových kulturistek dělá dobře, že šokují veřejnost a že se zcela vymykají standardnímu vzhledu.

Ovšem s takovýmto přístupem a s takovým současným stavem kulturistiky, ať již mužské, natož ženské, jsme se dostali úplně jinam, než otcové zakladatelé vůbec pomýšleli. Je pokrytecké hořekovat nad současným stavem, když si řežeme větev sami pod sebou tím, že jsme svojí činností, spíše tedy nečinností, takovému sebezničujícímu vývoji nebyli schopni zabránit.

Nechci působit pouze jako škarohlíd, vždyť jsem se aktivně podílel na zrodu ženské kulturistiky (a na přípravě několika, a ne malého počtu kulturistek, včetně reprezentantek), svaly na ženách se mi opravdu líbí a v kategorii physique (amatérské) mám i jednu svoji favoritku. Proto mi není osud ženské kulturistiky vůbec lhostejný. I z tohoto důvodu chci Vaši pozornost obrátit na dobu, kdy kralovala Cory Everson, a seznámit Vás s její kariérou. Samozřejmě pro ty, kterým vadí na ženách jakýkoliv náznak svalů, a preferují ženy "krev a mlíko", bude i Corinna "přes hranu", ale pro rozumně uvažující veřejnost je právě její typ postavy zřejmě posledním akceptovatelným stupněm muskulatury a vyrýsovanosti u žen, zvláště v kontrastu se současností.

Příští rok šedesátnice Corinna "Cory" Everson, rozená Kneuer, se narodila v městečku Racine ve státě Wisconsin v USA. Nejprve navštěvovala vysokou školu v Illinois, kde se věnovala řadě sportů - gymnastice, badmintonu, plavání a zrovna tak lehké atletice. Jak se říká, na co sáhla, v tom byla úspěšná. Jak to tak v USA bývá, získala sportovní stipendium na univerzitě ve Wisconsinu a jejím hlavním studijním oborem byla bytová architektura. O tom, že byla úspěšná i v této oblasti, svědčí skutečnost, že ukončila studium jako nejlepší v ročníku. Dobře se ovšem prezentovala i jako sportovkyně, když zvítězila v univerzitních přeborech v desetiboji po čtyři roky za sebou. Rozhodující pro její následující kulturistickou kariéru bylo seznámení s Jeffem Eversonem během studií, který působil nejen jako závodní kulturista, ale především jako proslulý trenér a publicista (stačí si otevřít starší čísla amerických Muscle&Fitness). Ten v ní probudil zájem o tento sport, v roce 1982 se vzali a bezesporu má lví podíl na jejích úspěších.

Hned svoji první soutěž Ms. Mid America v roce 1980 vyhrála, coby amatérka poté absolvovala osmnáct dalších soutěží, na kterých vesměs triumfovala. Ovšem rozhodující bylo až NPC Nationals 1984 (nejvyšší amatérská soutěž v USA), kdy vyhrála absolutní titul, díky kterému získala profesionální kartu. A to byl počátek její obdivuhodné kariéry. Vždyť ještě v tomto roce získala první titul Ms.Olympia, přitom se musela vypořádat s předcházející vítězkou Rachel McLish, úřadující nositelkou titulu Carlou Dunlap a s dalšími zhruba dvaceti nejlepšími kulturistkami té doby. Dalších pět let byla neporazitelná a žádná žena ji nebyla schopna sesadit z trůnu Ms.Olympia. Byla to její zásluha, že ženská kulturistika té doby byla na vrcholu popularity, protože Cory ji dokázala prezentovat v tom nejlepším světle. Při výšce 175 cm představovala s pouhými 66 kg dokonalou kombinaci vyváženosti svalového rozvoje s ženskou krásou. Byla živoucím důkazem, že svaly mohou být i u žen opravdu sexy, což zvýrazňovala i svou famózní volnou sestavou s tanečními prvky, ve které ovšem převažovalo umělecké provedení. Diváci ve většinou beznadějně vyprodaných halách jí nadšeně aplaudovali a odměňovali její výkon frenetickým potleskem. Charisma, které z ní vyzařovalo, bylo bezesporu jedním z důvodů jejího kralování v osmdesátých letech.

Její poslední vítězství v roce 1989 bylo to nejobtížnější, protože již nastupovala nová generace podstatně svalnatějších a těžších závodnic a ona cítila, že již nebude schopna tomuto trendu odolat - a vlastně ani nechtěla. A její obavy se naplnily, její nástupkyně Lenda Murray opravdu představovala novou kvalitu v ženské kulturistice, ale zjevně také předznamenala její pozvolný pád. Zvítězila dokonce osmkrát, ale popularitou se Corinně nemohla rovnat.

Je možné, že konec její sportovní kariéry do určité míry poznamenal i vztah s Jeffem, jejich manželství bylo v roce 1996 ukončeno rozvodem. V současnosti žije ve druhém, zjevně šťastném manželství se zubním lékařem, se kterým vychovává dvě adoptované děti ruského původu Ninu a Borise, a rodinný život ji zcela naplňuje.

Cory Everson je často označována příhodně jako "Arnold v sukních", vždyť nejenže v devadesátých letech "pošilhávala" po filmové kariéře (viděli jsme ji u nás například po boku Jean-Clauda Van Damma ve filmu "Dvojitý zásah" a v několika dílech Herkula s Kevinem Sorbem), ale hlavně se stala největším popularizátorem ženské kulturistiky. Několik let měla vlastní tréninkový pořad v televizi ESPN, natáčela tréninková videa, psala knihy (i u nás vyšla její v překladu "Buď fit"). V tomto směru se jí nemohla žádná jiná kulturistka byť jenom přiblížit.

Nebyl by to článek o kulturistce, kdybychom Vás neseznámili s jejím typickým tréninkovým programem při přípravě na Ms. Olympia. Pochopitelně je sestaven společně s Jeffem Eversonem a schématem tohoto tréninku je čtyřdenní dělený trénink, který Corinně nejlépe vyhovoval.

Tréninkový program Cory Everson

Pondělí: záda, biceps
cvik série opakování
přítahy spodní kladky vsedě 4 8 - 15
stahování horní kladky širokým úchopem 3 6 - 15
přítahy jednoručky v předklonu 3 6 - 10
veslování vsedě na stroji 4 6 - 12
střídavé bicepsové zdvihy vsedě 3 6 - 10
Scottovy zdvihy 3 8 - 10
mrtvé tahy 4 10

Úterý: nohy
cvik série opakování
dřepy 7 20, 15, 10 - 6
tlaky na legpressu 4 - 5 15
předkopávání na stroji 4 10 - 15
zakopávání vleže 4 10 - 15
oslí výpony 5 10 - 30
přednožování ve visu na hrazdě 2 20

Středa, čtvrtek: odpočinek

Pátek: prsa, ramena, paže a břicho
cvik série opakování
bench-press 6 15, 10, 6 - 8, 15
tlaky s jednoručkami na šikmé lavici 4 15, 6 - 8
kliky na bradlech 2 do maxima
zkracovačky 3 10 - 15
tlaky s jednoručkami vsedě 4 8
upažování vestoje 2 10 - 15
bicepsové zdvihy s velkou činkou 3 8 - 10
stahování kladky vestoje 4 8 - 12
krčení ramen 2 15 - 20
zkracovačky 3 10 - 15

Sobota: nohy
cvik série opakování
dřepy 5 6 - 12
tlaky na legpressu 4 8 - 15
výpady 3 8 - 10
zakopávání vleže 4 8 - 12
zakopávání vestoje 4 8 - 12
mrtvé tahy 3 - 4 6 - 10
oslí výpony 4 8 - 15

Neděle: odpočinek


Foto č. 1:
www.photobucket.com


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

27.02.20:02dcbmxx - Cvičit jsem začal v r. 1996 jako hubenej kluk a pamatuji s..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2018 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2018 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra