Reklama:

(Ne)cvičení při nemoci? (I.)

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

(Ne)cvičení při nemoci? (II.)
Každý z nás tento problém někdy řešil. Ať už děláte jakýkoliv druh silových sportů a fitness aktivit, určitě jste se už někdy setkali s tím, že Váš tréninkový plán, těžce vydobytý progres či přípravu na závody nabourala nečekaná komplikace ve formě nějaké virózy, nachlazení, chřipky či bakteriální infekce. A Vy jste tak stáli před otázkou, zdali jít přesto na trénink, nebo být raději v posteli a sledovat, jak se Vaše svalové a silové přírůstky i forma ztrácejí velmi rychle před očima. O to více mě překvapilo v uplynulých týdnech zjištění, že na toto tak velmi frekventované téma prakticky neexistují žádné seriózní literární zdroje a výzkumy v ČR ani v zahraničí. Protože je toto téma navíc pro mě velmi, velmi osobní, jak se dozvíte na konci článku, rozhodl jsem se tuto oblast pro Vás velmi komplexně zpracovat a propojit dostupnou literaturu s poznatky z klinické praxe, abych Vám přinesl všechny odpovědi na otázku problematiky cvičení či necvičení při nemoci. A přispěl tak k tomu, že se nedopustíte podobných chyb jako já, když jsem si jako mladý nadšený závodník postupně přivodil zdravotní problémy, které mě dohnaly o 10 let později.

Článek jsem rozdělil na dvě části. V té první se dozvíte, jak organismus funguje v kontextu nemoci a tréninku, kdy je možné jít cvičit a jaké naopak hrozí akutní, chronické i pozdní následky v případě, kdy to vhodné není. Také zde rozebereme účinky léků proti nachlazení, antibiotik a dotkneme se i témat jako chronický únavový syndrom. Ve druhé a daleko více prakticky zaměřené části Vám následně představím konkrétní doporučení pro trénink při nemoci, po nemoci, doporučení pro předcházení přenosu nemoci a režimová opatření a výživu pro co nejrychlejší uzdravení.

(Ne)cvičení při nemoci? (I.) (Ne)cvičení při nemoci (II.) - praktická doporučení
Nemoc a trénink z pohledu (pato)fyziologie Pozor na "bro science"!
Kdy jít při nemoci cvičit a kdy rozhodně nikoliv? Doporučení pro trénink při nemoci
Fenomén potlačení horečky a symptomů léky Doporučení pro trénink po nemoci
Chronické a pozdní následky Doporučení pro předcházení přenosu nemoci
Antibiotika a trénink Režimová opatření a doporučení pro rychlejší uzdravení
Závěr, literatura

Nemoc a trénink z pohledu (pato)fyziologie

Nejprve si musíme uvědomit, co se vlastně děje při nemoci v organismu v kontextu silového tréninku, a rozlišit původce a tím i závažnost jednotlivých nemocí. Nejčastěji se vyskytují různé druhy nachlazení způsobené cca 200 různými druhy rhinovirů a koronavirů. Ty se projevují hlavně jako infekce horních cest dýchacích, tedy rýmou, bolestí v krku, kašlem a zvýšenou teplotou. Průměrný dospělý člověk prodělá 2 - 3 nachlazení každý rok. Závažnějším onemocněním je chřipka nejčastěji způsobená chřipkovými RNA viry Myxovirus influenzae typu A a B, která se projevuje vysokou horečkou, bolestmi hlavy, svalů i celého těla, výraznou únavou a zimnicí, postižením dýchacích cest a suchým kašlem. Třetí nejčastější skupinou těchto onemocnění jsou bakteriální infekce způsobené různými streptokoky, které se nejčastěji manifestují jako angína či zánět průdušek a jejichž léčba často vyžaduje podávání antibiotik.

Bez ohledu na původce nemoci představuje boj organismu s infekcí vždy katabolický stav. Ať už je cílem Vašeho tréninku budování svalů a síly, rozvoj silové vytrvalosti, nebo shazování tuků, či cvičení pro radost, vždy se také jedná o katabolický stav. Aby se následně mohlo tělo přesunout z katabolického stavu vyvolaného tréninkem do stavu anabolismu, regenerace a budování svalové hmoty, potřebuje být zdravé. Problém je tedy ten, že místo toho, abychom tréninkem při nemoci svaly "podrželi", naopak cvičením ještě více prohloubíme úroveň katabolismu způsobeného nemocí. Hlavním důvodem je to, že na rozdíl od aerobního tréninku nejde (velmi zjednodušeně řečeno) jen o spotřebu svalového glykogenu a energetických rezerv (jako na rotopedu, při běhu atd.), ale při silovém tréninku dochází navíc i k mikrotrhlinám svalových vláken, jejichž reparace je podstatou růstu hmoty a síly svalů. To jistě není nic nového. Jenže tyto mikroskopické trhliny způsobují lokální mikroskopické záněty a organismus používá signalizaci přes imunitní systém pro reparaci tréninkem poškozené svalové tkáně v daných místech. Toto je dokázáno i klinicky, snížená funkce imunitního systému byla pozorována v době 6 - 9 hodin po tréninku, dle imunologů umožňuje původci infekce, aby se rychleji množil a šířil v organismu. Není tedy nutné zdůrazňovat, že už tak zatížený imunitní systém je tréninkem při nemoci dále oslaben, což bude mít negativní efekt na boj organismu s původcem infekce. Stejně tak silový trénink oproti aerobnímu nespotřebovává pouze sacharidy, ale na reparaci poškozené svalové tkáně vyžaduje organismus i přísun zvýšeného množství bílkovin. Jenže při nemoci potřebuje organismus bílkoviny a funkční kapacitu jater ke tvorbě protilátek pro boj s infekcí, a proto další zvyšování požadavku organismu na bílkoviny a jejich přeměnu silovým tréninkem imunitní systém a játra pouze dále vyčerpává. To jsou mimochodem také hlavní důvody, proč při lehkém nachlazení nemusí být žádný problém lehký běh či aerobní aktivita s nízkou intenzitou, ale nemusí to již vůbec platit pro posilovací trénink.


Kdy jít při nemoci cvičit a kdy rozhodně nikoliv?

Pojďme se tedy nyní podívat na zřejmě nejdůležitější odpověď na úvodní otázku celého článku. Jak je Vám z předešlého odstavce o fyziologii nyní již patrně jasné, pro rozhodnutí jít na trénink při nemoci je nejdůležitější otázka původce a závažnosti dané nemoci.

Lehké nachlazení

Pokud Vás trápí jen lehké nachlazení charakterizované rýmou, kýcháním a lehce "chyceným" nosohltanem (mírná bolest či škrábání nahoře v krku), neměl by být pro většinu z Vás problém jít na trénink. Jistě znáte pořekadlo, že léčená rýma trvá sedm dní, neléčená týden. Abyste předešli zhoršení zdravotního stavu, bude ale v každém případě nutné dodržet doporučení pro trénink při nemoci (viz dále) a Váš obvyklý trénink přesto mírně upravit. V případě aerobních aktivit lehké a střední intenzity (např. běh, rotoped, nikoliv HIIT) není v tomto případě pokračování v tréninku žádný problém.

Těžší forma nachlazení

Jestliže se u Vás viróza projevila jako těžší forma nachlazení (např. proto, že Váš imunitní systém je již "načatý" stresem ze školy/práce/vztahu, nedostatkem spánku, redukcí hmotnosti apod.), které je charakterizováno zvýšenou teplotou, bolestmi hlavy a dutin, bolestí a otokem mandlí, podčelistních uzlin či hrtanu, velmi důrazně Vám doporučuji trénink vynechat. Při nemoci své tělo poslouchejte, pokud se navíc cítíte slabí a bez motivace k tréninku, není vůbec o čem přemýšlet. Trénink tento stav určitě nezlepší a o svaly a sílu za 4 - 7 dní bez tréninku určitě nepřijdete. Jediným omluvitelným důvodem, proč jít v tomto zdravotním stavu cvičit, by byla finální fáze přípravy na závody. I tehdy ale bude nutné dodržet doporučení pro trénink při nemoci, která si představíme dále.

Rozhodnutí, zdali jít na trénink při nachlazení, nechám na Vás, ale pokud propojíme selský rozum s klinickou praxí, je nutné vzít do úvahy následující fakta. Aby se organismus uzdravil z nachlazení, potřebuje vytvořit dostatečné množství protilátek pro boj s virem, což v závislosti na závažnosti a rozsahu virové infekce v těle trvá průměrně 3 - 4 dny. Jistě se shodneme na tom, že pro kondičně trénující sportovce i závodníky je v drtivé většině případů výhodnější při nachlazení trénink na 3 - 4 dny vynechat spolu s dodržováním vhodných režimových opatření, jak si ukážeme dále, a následně další 3 - 4 dny lehce upravit trénink dle doporučení pro trénink při nemoci než se pak prát s infekcí, která by jinak trvala několik dní i několik týdnů. To Vaše svalové přírůstky, sílu, formu i přípravu poznamená daleko více než 4 - 7 dní bez tréninku. Bohužel už méně se také ví, že na infekcí narušené sliznice z obyčejného virového nachlazení "rády nasedají" bakteriální infekce (angíny, záněty průdušek atd.), které následně vyžadují výrazně delší léčbu než původní nachlazení a vyřadí Vás nakonec z tréninku na podstatně delší dobu.

Chřipka

V případě, že Vás přepadla chřipka, která se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, kloubů i svalů, výraznou únavou, zimnicí a postižením horních cest dýchacích (rýma, bolest v krku, kašel), nemáte nad čím přemýšlet. I když jste zrovna uprostřed přípravy, hubnutí či "kúry suplementů", je mi líto, ale o tréninku ani neuvažujte. Jak jistě již nyní chápete z předešlých odstavců, případný trénink by tento stav jen ještě výrazně prohloubil a zhoršil. O svalové přírůstky i formu tak jako tak přijdete, je pouze na Vás, jak rychle se k tréninku díky Vašemu rozumnému přístupu budete moci vrátit a zdali Vám stojí za to, riskovat kvůli 2 týdnům bez tréninku daleko závažnější zdravotní problémy. Pracuji na kardiologii ve fakultní nemocnici a věřte mi, že není příliš veselé vidět mladé pacienty mezi 30 - 40 roky se srdečním selháním, které má 50% prognózu úmrtí v prvních 5 letech od stanovení diagnózy a které bývá v tomto věku téměř výhradně způsobené přechozenou chřipkou! Mezi další rizika tréninku při chřipce patří zejména různé kardiomyopatie, záněty srdečního svalu a osrdečníku, virový zápal plic či vznik chronického únavového syndromu a další závažné následky. Věřím, že není nutné vysvětlovat, že všechny tyto komplikace Vás vyřadí z tréninku, ale i z normálního života na výrazně delší dobu než samotná chřipka.

Bakteriální záněty

Pokud Vás přepadla bakteriální infekce, která se projevila jako angína či zánět průdušek, nemáte podobně jako v případě chřipky příliš nad čím přemýšlet. Pokud nepomůžete svému imunitnímu systému, který zachytil infekci na vstupní sliznici do organismu (mandle, průdušky) a bojuje s ní, riskujete, že případným tréninkem umožníte původci infekce se velmi agresivně rozšířit do celého těla. Jednou z nejzávažnějších komplikací přechozené angíny je revmatická horečka, která poškozuje srdce (endokarditidy, AV blokády různého stupně aj.) a zejména srdeční chlopně (mitrální a aortální stenózy, regurgitace), nervový systém a velké a střední klouby (migrující artritida). Další komplikací a rizikem je trvalé poškození ledvin či vznik chronického zánětu mandlí. Mimochodem, v dřívějších letech se zejména u starší generace projevovaly následky revmatické horečky (hlavně poškození srdce) z dob léčby angín bez možnosti podávání antibiotik. Problémem při tréninku proto vůbec není samotné užívání antibiotik, ale agresivní bakteriální původce infekce v těle, který může při nedostatečné léčbě způsobit vážné a trvalé zdravotní komplikace. Proto bakteriální infekce nikdy nepodceňujte (nejen tréninkem, ale i přecházením). Toto téma ještě rozebereme podrobněji v kapitole Antibiotika a trénink.

Zvracení a průjem

Pro naprostou úplnost zde ještě zmíním otázku tréninku při průjmu či zvracení. Ať už je původce nemoci jakýkoliv a jedná se o jednorázovou otravu jídlem, střevní chřipku (nejčastěji způsobenou noroviry), či střevní bakteriální infekci (kampylobakter, salmonela), veškerá literatura se shoduje v tom, že musíte vynechat trénink i jakoukoliv fyzickou aktivitu. Průjmem a zvracením totiž intenzivně ztrácíte tekutiny a hrozí rozvrat vnitřního prostředí organismu při současné fyzické zátěži. Při posilovacím tréninku to navíc platí dvojnásob, protože pokud Vám nefunguje trávicí systém, není možné vstřebávání živin (bílkovin, sacharidů atd.) z potravy a suplementů do organismu a tím ani regenerace svalů po tréninku.


Abych udržel Vaši pozornost v rámci dlouhého článku, dovolte mi nyní, prosím, krátkou osobní historku, kterou zaručeně pochopí jen členové fitness komunity. Velmi dobře si uvědomuji, jak jsou všechna doporučení a fakta o tom, vynechat při nemoci trénink, pro nadšené sportovce a závodníky obtížná. Tento článek Vám však píši z perspektivy někoho, komu v 16 letech kalila představu prvního romantického víkendu na chatě přítelkyně myšlenka, kde ale hergot odcvičím v pátek prsa a biceps a hlavně v sobotu nohy! (Celé sobotní odpoledne jsem pak alespoň shyboval na zrezlé konstrukci na prádlo u chaty…) Stejně tak jsem si před deseti lety při vynechání jednoho tréninku přišel hned o 10 kg hubenější, vzal si svetr s dlouhým rukávem a doufal, že si mého prohřešku nikdo jiný nevšimne. :) Čili věřte mi, velmi dobře pocity spojené s vynecháním tréninku znám. Také jsem byl mladý, nadšený a v mnoha dalších oblastech nerozumný závodník :)


Fenomén potlačení horečky a symptomů léky

Velmi Vás prosím, věnujte zvýšenou pozornost této kapitole, kde bych rád zmínil fenomén, který se týká velké části z nás i našich přátel a příbuzných. Přestože jsem osobně z výše uvedených důvodů nikdy v životě nepřecházel chřipku ani angínu a můj trénink při nemoci zahrnoval pouze různě závažná nachlazení, odnesl jsem si velmi nemilé pozdní následky, které mě začaly dohánět až o 10 let později. Jak je něco takového možné? Jednou přechozené nachlazení či trénink při viróze pravděpodobně pro většinu z Vás nebude žádný problém, nicméně toto již neplatí, pokud něco podobného děláte opakovaně a hlavně za pomoci léků. V takovém případě totiž hrozí pozdní následky i z banálních nachlazení, které sice nejsou tak závažné jako poškození srdce, ale Váš trénink i život dokáží také dlouhodobě negativně poznamenat.

Hlavní příčinou je nebezpečné nadužívání léků proti příznakům nachlazení ve snaze zkrátit co nejvíce délku nachlazení, snížit teplotu a potlačit symptomy pro co nejrychlejší návrat k tréninku. Žijeme ve společnosti, ve které je hlavní důraz kladen na výkon, rychlost a zvláště my ve fitness neseme velmi nelibě jakékoliv projevy slabosti našeho těla. Jaksi už ale zapomínáme, že nemoc je přirozenou součástí života a že je nutné v takové chvíli ze svého životního tempa slevit a dát prostor organismu pro boj s původcem infekce, ne jen potlačit vnější projevy nemoci (symptomy) léky. U mě osobně se jednalo nejdříve o to, že jsem při prvních příznacích nachlazení a zvýšené teplotě (klidně hned při 37,5 °C) nasazoval léky proti nachlazení kvůli cvičení a závodění, později za studií na univerzitě proto, abych mohl ve škole honit jedničky. Se zvýšenou teplotou a bolestí hlavy se opravdu o zkouškovém špatně učí 12 hodin denně, že? Stejně tak člověk třeba nechce chybět v práci nebo slevit z předem domluveného programu. Jednoduché řešení nabízejí léky z reklam, které přinášejí okamžitou úlevu od příznaků chřipky a nachlazení a potlačují zvýšenou teplotu či horečku. Potlačování teploty a příznaků léky je u většiny lidí naprosto rutinní praxí a já nebyl zhruba od svých 15 let výjimkou.

Problém je ten, že zvýšená teplota a horečka je základní a fylogeneticky velmi starý mechanismus obrany organismu proti infekci, přestože jinak teplokrevní savci i člověk udržují tělesnou teplotu ve velmi úzkém rozmezí. Mějte na paměti, že už při horečce 38 stupňů Celsia se zhruba trojnásobně zrychluje metabolismus kvůli zvýšení detoxikační činnosti jater a zvýšení aktivity buněk imunitního systému, aby organismus mobilizoval všechny zbraně pro boj s infekcí. Horečka vzniká v důsledku změny nastavení tělesné teploty v termoregulačním centru mozku. Pokud někde v těle zuří zánět, např. v horních cestách dýchacích, na mandlích, v průduškách atd., do krve jsou vyplavovány tzv. mediátory zánětu (prostaglandiny, interleukiny a další), které mozek upozorňují, že je nutné zvýšit teplotu pro potlačení infekce. Za přirozených okolností mozek začíná snižovat tělesnou teplotu teprve tehdy, když je boj s původcem infekce zvládnutý a mediátory zánětu se už tak netvoří a neproudí krví do mozku. Antipyretika (nejčastěji paralen, ibalgin, aspirin) fungují v organismu tím způsobem, že blokují produkci mediátorů zánětu. Mozek je tak falešně informován, že infekce na periferii již byla úspěšně zvládnuta, a sníží teplotu na normální, čímž se sníží metabolismus a imunitní aktivita buněk ve chvíli, kdy je tělo ze začátku infekce nejvíce zaplaveno množícími se viry nebo bakteriemi. Jinými slovy, ve snaze potlačit symptomy navenek kvůli tréninku či práci způsobíte to, že uvnitř v organismu se Vám viry a bakterie daleko více pomnoží a Vy naopak paradoxně kvůli lékům prodloužíte dobu trvání nemoci! Raději toto dostatečně zvýrazním - zvýšená teplota je nutná pro eliminaci virů a bakterií z organismu. Potlačení teploty ve fázi akutní infekce zeslabí imunitní odpověď, prodlouží infekčnost (nakažlivost) člověka, celkovou dobu trvání nemoci a zotavení.

Možná si řeknete, že to je přece v naprostém kontrastu s tím, co nám celou zimu tvrdí reklamy na léky v televizi. Jenže si všimněte, že tyto reklamy nelžou! Uvedené reklamy tvrdí, že tyto léky "potlačují příznaky chřipky a nachlazení". Málokdo si bohužel uvědomí, co tato věta skutečně říká. Už to nyní chápete? Mně to trvalo několik let. Tyto léky potlačují příznaky, nikoliv původce nemoci. Ještě obludnější je jedna nejmenovaná reklama, ve které se říká, že "maminky si přece nemohou vzít dovolenou" (tj. nemohou být nemocné kvůli dětem). Tento způsob marketingu považuji za nechutný. Přiznejme si, že i když mají maminky tužší kořínek než většina z nás - mužů (a proto rodí děti ony), i maminka může při přechozené chřipce či tréninkem při nemoci dostat nějakou endokarditidu či chronický únavový syndrom.


Chronické a pozdní následky

A nyní se konečně dostáváme k oněm pozdním následkům infekčních nemocí. Pokud z jakýchkoliv důvodů opakovaně potlačujete zvýšenou teplotu a horečku léky, riskujete, že Vám někde v organismu vznikne sice menší, ale lokalizovaný chronický zánět, jako je např. zánět ledvin, kloubů, mandlí, průdušek, srdečních chlopní, nebo vznikne dlouhodobá únava a postinfekční únavový syndrom. A právě chronický únavový syndrom (CFS, chronic fatigue syndrome) je v tomto kontextu velmi častým předmětem otázek sportovců. CFS vzniká často jako důsledek opakovaného potlačení teploty a nedostatečného léčení (přecházení) infekcí a je to stav, při kterém sice již nemusíte mít žádné akutní symptomy (bolest v krku, teplotu, rýmu aj.), ale na tréninku cítíte, že něco není v pořádku. Od únavy a snížené motivace k tréninku, snížené tréninkové výkonnosti a pomalých progresů až po opakované reaktivace infekcí po těžších trénincích či v období zvýšeného stresu. Léčba CFS je velmi obtížná, nespecifická a hlavně dlouhodobá a její popis by byl na další článek, proto se raději snažte vzniku tohoto stavu předcházet tím, že jakmile to bude jen trochu možné, bojujte s nemocí teplým čajem a v posteli a nikoliv s léky v plném tréninkovém/pracovním nasazení.

Mimochodem, pokud je vystaven člověk těmto rizikovým faktorům dlouhodobě (nedostatečný spánek, dlouhodobý stres, přecházení nemocí, nadužívání léčiv atd.), imunitní systém již nestíhá eliminovat dopady oxidativního stresu volnými radikály a dochází k rakovinnému bujení. Možná Vás překvapí, že ke vzniku rakovinných buněk dochází v těle každého z nás neustále, ale funkční imunitní systém tyto buňky okamžitě rozpozná a zničí. Maligní bujení vzniká v situaci, kdy imunitní systém vlivem těchto rizikových faktorů neplní dostatečně svoji funkci.


Antibiotika a trénink

Téma užívání antibiotik a tréninku je dlouhodobě velmi diskutované napříč českými i zahraničními diskusními fóry. Nejprve je nutné si vysvětlit, že důvodem k podávání antibiotik je bakteriální původce nemoci. I kdybyste měli tu nejtěžší chřipku, antibiotika fungují s různým spektrem (šíří) účinku jen na různé druhy bakterií, které např. způsobují angíny a záněty průdušek, nikdy ne na viry chřipky či nachlazení. Z toho důvodu nemá smysl lékaře přemlouvat ve vidině rychlejšího uzdravení, s viry se musí tělo vypořádat samo. Virového a bakteriálního původce nemoci od sebe často sami odlišíte tím, že při viróze nebo chřipce bývá obvykle hlen, který smrkáte či vykašláváte, čirý nebo bílý, zatímco při angíně nebo zánětu průdušek můžete často pozorovat, že odchází žlutozelený hlen. To by pro Vás mělo být spolu s dalšími symptomy jako horečka dostatečným důvodem pro návštěvu lékaře, který o nasazení antibiotik může spolehlivě rozhodnout na základě výtěru z krku či odběru krve (trvá několik dní) nebo dnes již poměrně běžně v ordinacích praktických lékařů na základě ambulantního stanovení hodnoty CRP, které se provádí z kapky kapilární krve z prstu. Hodnota CRP větší než 40 mg/l se vyskytuje téměř výhradně u bakteriálních infekcí, je proto uspokojivým důvodem k nasazení antibiotik.

Hlavní překážkou pro trénink při angíně či zánětu průdušek nejsou antibiotika jako taková, ale agresivní patogenní bakteriální původce v organismu, který při nedostatečné léčbě může způsobit velmi závažné a doživotní poškození srdce, ledvin, kloubů apod. Rád bych znovu zdůraznil, že je známa řada případů náhlých úmrtí mladých sportovců po prodělaných infekcích, kdy došlo jen k nepatrným změnám na myokardu, které se při mírné a střední zátěži neprojevily, ale při vysoké zátěži skončily úmrtím sportovce. Proto při bakteriálních infekcích nikdy cvičit nechoďte. Ze stejného důvodu ale nemusí být trénink kontraindikován v případech, kdy sportovec užívá antibiotika jako tzv. profylaktickou léčbu např. u zubních výkonů či malých zásahů v dutině ústní (tehdy původce nemoci ani infekce v těle není), ale vždy to konzultujte s lékařem. Antibiotika samozřejmě zatěžují játra i ledviny, zvyšují tepovou frekvenci apod., proto i v tomto případě bude nutné trénink mírně upravit dle doporučení pro trénink při nemoci. Možná Vás napadne, jak je to s infekcemi močových cest. Ty se jednak často léčí fluorochinolony, což je skupina antibiotik, které mohou způsobovat potrhání vazů a šlach při zátěži (mechanismem oslabování vazeb v kolagenu). A zadruhé patogenní bakterie již v tomto případě v organismu je, proto je rozumné i při tomto lokálním zánětu poskytnout tělu odpočinek pro rychlejší boj s infekcí.

Ještě si vysvětleme, jak je to s dobíráním antibiotik a návratem k tréninku. Lékařem předepsaná antibiotika vždy dobírejte až do konce. V diskusích jsem četl veselé názory sportovců, že se jim po nasazení antibiotik udělalo dobře, a tak antibiotika vysadili a šli na trénink, nebo "četli nějaký článek, že jsou antibiotika nebezpečná a raději je vysadili dříve". Antibiotika nikdy nejsou nebezpečnější než patogenní původce, kterého se snažíte antibiotiky z organismu odstranit. Antibiotika se musí dobrat až do konce z toho důvodu, že i když se Vám díky nim udělá výrazně lépe, neznamená to, že organismus nebojuje se zbytky nejsilnějších mikroorganismů, kterým se ještě podařilo přežít. Znamená to pouze to, že jejich množství v organismu pokleslo díky antibiotikům na úroveň, která už nevyvolává výrazné symptomy (horečka, bolest v krku apod.). Pokud po pár dnech při zlepšení zdravotního stavu antibiotika vysadíte, tito nejsilnější jedinci bakteriálního původce se opět rozmnoží, navrácené onemocnění bude výrazně horší a hlavně si můžete vyvolat rezistenci na antibiotika. Stejná antibiotika Vám ani lidem, které jste nakazili, již na tento bakteriální kmen nepomohou a musíte nasadit daleko silnější antibiotika se všemi negativnímu důsledky pro organismus. Antibiotiky musíte zničit patogenního původce nemoci v těle do posledního! Nezodpovědné užívání antibiotik je důvodem, proč ještě ve 40. letech způsoboval penicilin při léčbě nejrozšířenějších infekcí doslova zázraky, zatímco dnes musíme vyvíjet stále nové, dražší a složitější sloučeniny pro léčbu poměrně běžných infekcí. Pokud navíc antibiotika nejen předčasně vysadíte, ale současně se i předčasně vrátíte k tréninku, kvůli oslabení imunitního systému umožníte tomuto agresivnímu bakteriálnímu kmenu rychlé šíření v organismu, což spolu se vzniklou rezistencí způsobí, že průběh návratu onemocnění bude výrazně horší a daleko zdlouhavější. Proto skutečně bakteriální infekce nepodceňujte, antibiotika vždy doberte do konce, několik dní ještě odpočívejte a pak zařaďte trénink dle doporučení pro trénink po nemoci. Antibiotika samozřejmě nerozlišují mezi eliminací patogenních bakterií a přirozené střevní (či vaginální) flóry. V případě nadýmání, průjmu a plynatosti z antibiotik je tak dobré zařazovat probiotika (zejména mléčné výrobky), nicméně organismus zdravého člověka dovede narušenou mikroflóru bez velkých problémů obnovit.

Tolik k celé teorii problematiky cvičení při nemoci. V druhé části článku si představíme již konkrétní praktická doporučení pro trénink při nemoci a po nemoci, vysvětlíme si, jak předcházet přenosu nemoci, a podíváme
se na cílená režimová opatření, výživu a suplementaci pro co nejrychlejší uzdravení.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

28.02.17:01soccerfit - pekny vycerpavajici clanek, dekuji... mrzi me odjety tren..
03.05.23:10Tyrael - Parádní práce Freimene. Velmi poučně, srozumitelně napsáno..
21.04.02:27HANZAN - Výborný článek! Tahle osvěta je nesmírně důležitá, protože..+1
20.04.20:36Ellida - Bezvadny clanek, moc se mi libil :-) Snad i ti nejzarytejs..
20.04.17:52bbvka - Freimen: Diky za reakci a za clanek. Uz v tom mam jasno :]
20.04.09:35Freimen - bbvka: já myslím, že je to z článku jasně patrné, kde je h..
20.04.00:36V.comT - Zrovna teď jsem prodělal 3 dení virózu. Cpal jsem do sebe ..
18.04.20:00DiamonD123 - Práškama si snižuješ imunitu. Nejlepší je, aby se s tím tě..
18.04.19:45bbvka - Mám to chápat jako že vadí to `naduzivani` léků proti nach..
18.04.14:29mirus - Výborný článek se spoustou informací. Díky Lukáši za dopln..+1
17.04.20:24Pr!nc - Mohl bys, prosím, sem hodit odkaz na tu studii o tom navýš..+1
17.04.19:35Deadlift - Za to nemohou ATB, ale lékař, který očividně nenechal v la..
17.04.17:38Freimen - Díky za pěkné reakce i dotazy a zdravím z festivalu AFO 50..
17.04.17:20Č174 - Při angíně samozřejmě necvičím, ale kdybych měl při rýmě s..-1
17.04.16:24Pr!nc - To s tím trojnásobným zvýšením rychlosti metabolismu se mi..+1
17.04.15:06eSko - Zajímavý článek. Konečně budu mít lidi, a hlavně mé (často..+4
17.04.14:428Shade - Velmi pěkný článek. Z osobních zkušeností jsem také vypozo..+1
17.04.14:27jan dziadek - Dovolím si nesouhlasit s částí, týkající se antibiotik. Ne..+1
17.04.14:13Pan cinka - Moc pěkně napsáno. *79* +2
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínZapojte se do studie a získejte zdarm...
malex (12:45) • nové kolo! www.docs.google.com/forms/d/1inqkSbXR3tfDT2_JTyHYL0VvpPc5s_tkIroOI7D4Agc/ed...
magazínPavel Vacek - záda a břicho 3 týdny p...
PavelV (14:46) • Děkuju, budu se snažit.
magazínRadikální změna (XVI.): Ze dne na den...
Blizard3 (11:19) • Ahoj Jáne, děkuji za reakci. Vůle se změnit, je v podstatě to, co na začátek potřebuješ...
magazínPavel Vacek - záda a břicho 3 týdny p...
Zodiak411 (22:03) • Super videolog. Osobně bych s Pavlem uvítal další a kdyby to bylo i s Radkem Loncem, ta...
magazínRadikální změna (XVI.): Ze dne na den...
Ján Černák (15:33) • Zdravím premena je to parádna klobuk dole. Taky sa o to pokušam ale nemam pevnu volu na...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra