Reklama:

TacFit (II.): Principy systému

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

Zatímco v předchozím díle jsme se zaměřili na představení systému a vysvětlení, o čem TacFit je a není,
nyní si již rozebereme jeho principy. Už víme, že ačkoliv je systém známý především speciálními programy, skutečný TacFit jsou tzv. protokoly. A složkou, která je jakýmsi pojivem jak speciálních programů,
tak i protokolů, jsou právě aplikované principy. Než se však na ně podrobněji podíváme, dovolte mi krátkou, nicméně užitečnou odbočku na tzv. bootcampy.

Bootcampy - původní myšlenka za 1, realizace za 3

TacFit systém cvičení je v přímém protikladu k tréninkové filozofii některých bootcampů (pozor, nevztahovat toto na všechny bootcampy zde organizované, jelikož vždy závisí na konkrétním instruktorovi, jak tuto akci pojme), které jsou v současnosti tolik populární. Během víkendu člověk podstoupí tak náročné fyzické zatížení, že se z následků zotavuje následujících 14 dnů. Nemluvě o velkém nebezpečí zranění, protože drtivá většina lidí není připravena na tak intenzivní fyzickou zátěž a s technikou se krátce seznámí až těsně před jejím provedením. V případě TacFitu jde však o to, abyste podobné vysoce intenzivní tréninky dokázali zacvičit během relativně krátké doby i opakovaně, a přesto byli schopni následující den, případně krátce poté, ještě plně fungovat. Technika především, zbytek (síla, rychlost, vytrvalost, atd.) přijde časem.

Principy systému TacFit

Poté, co jsme si krátce popsali strukturu systému i průběh typického tréninku, se pojďme podívat na základní principy, které zcela jistě pro drtivou většinu z Vás budou také známé z funkčního tréninku. Opět zde platí to, co jsem uvedl na začátku - není to nic nového, jen logicky a srozumitelně skloubené znalosti a zkušenosti.

Princip #1 - progrese a regrese techniky

Jeden z prvních principů hovoří o takzvané progresi a regresi techniky. Ve skutečném životě totiž, když se sejde skupina lidí, velmi pravděpodobně budou mít jinou úroveň kondičky, síly, kloubní mobility a svalové dysbalance, motoriky, apod. A tak zatímco pro jednoho bude například 50 kliků "procházka růžovou zahradou", pro jiného to bude prakticky nesplnitelný úkol. Anebo pokud máte za úkol cvičit právě zmíněné kliky po určitou dobu, pak opět bude jeden borec schopen kliky v klidu zacvičit, zatímco ten druhý, s horší kondičkou, odpadne již po pěti vteřinách. A právě proto zde máme princip progrese a regrese. Jedná se v zásadě o to, aby ti, kteří nedokáží zacvičit technicky správně například zmíněný klik, mohli zacvičit jeho snadnější, regresivnější variantu na kolenou a naučit se také, jak správně tuto techniku provést. Ostatní zacvičí klik ve standardním provedení, případně jeho náročnější, progresivní variantu s tlesknutím, případně s výskokem či rotací těla. Díky tomu si tak všichni kvalitně a intenzivně zacvičí a hlavně se ti slabší dostanou rychleji k provedení standardního kliku, než aby se trápili se standardní variantou od začátku a odnášela to tak opět čistota techniky.

Princip #2 - component learning theory

Druhý princip vychází z takzvané "component learning theory", která v zásadě říká, že pokud chceme zvládnout motoricky náročný pohyb, je nutné jej nejdříve rozdělit na jednoduché, motoricky nenáročné pohyby a teprve po jejich izolovaném zvládnutí je postupně skládat do složitějších celků tak, že výsledkem je právě výše zmíněný motoricky komplexní pohyb. Mimochodem, jedná o teorii, kterou poprvé popsal otec ruské biomechaniky Nikolaj Bernstein.

Princip #3 - čistota techniky

Třetím principem, který bych tu zmínil, je právě neustále opakovaná čistota techniky, která má vždy přednost před zvedanou hmotností, uběhnutou vzdáleností či vykonaným počtem opakování. Systém TacFit není sportovní záležitost, takže Vás nikdo nebude poplácávat po ramenou, když jednou rukou uzvednete padesátikilovou činku, zvláště když se u toho ještě budete "kroutit jako paragraf". Za co však dostanete kredit a uznání do ostatních kolegů cvičících tento systém, je jak čistě dokážete ten který workout zacvičit a zároveň udržet svou tepovou frekvenci na určité úrovni tepů za minutu (cca 60 % Vaší maximální tepové frekvence). Protože právě tepová frekvence objektivně určuje úroveň aktuálního psychického a/nebo fyzického zatížení.

Riziko zranění - minimální

Právě díky důsledně aplikovaným výše uvedeným principům je zde minimalizováno riziko zranění při cvičení. Ostatně tento aspekt byl opakovaně prověřován například v USA, kde byl již tento systém standardně zařazen do výcviku nových agentů FBI, protože jejich klasický trénink akceptoval určitou "úmrtnost" (rozuměj počet zranění) při tréninku, nemluvě o faktu, že trval třikrát déle. Díky systému TacFit zvládli budoucí agenti FBI kondiční přípravu za nesrovnatelně kratší dobu, s nulovým (!) počtem zranění a mohli se tak v ušetřeném čase věnovat nácviku taktiky a strategie. Nemluvě o daleko lepších výsledcích při následných fyzických testech. Podobně lze toto aplikovat i pro sportovce, kteří se v ušetřeném čase mohou věnovat dalším aktivitám nezbytným pro jejich výkon.

Dýchání - klíč ke zvyšování odolnosti

Právě dýchání je často velmi podceňovaná součást jakéhokoliv tréninku. Existuje mnoho teorií proč a jak dýchat. Osobně se mi osvědčilo dýchání pouze nosem. Díky tomu dokáži včas rozeznat moment, kdy se blížím na hranici tzv. neadaptabilního stresu, jehož jedním z projevů je například hyperventilace (tzv. předýchání). Dýchání nosem má však i jiné přednosti. Pro naše účely stačí zmínit, že jde o techniku, která se často používá v józe a začíná si nacházet stále více příznivců například i mezi běžci.

Systém TacFit pečlivě rozlišuje mezi záměrným a reflexním dýcháním a rozeznává celkem tři metody dýchání dle toho, v jaké fázi (psychického, ale i fyzického) zatížení se člověk právě nachází. Pro názornost si uveďme jednu z metod, která se jmenuje "tactical breathing" neboli čtyřdobé dýchání. Tato metoda dýchání je vynikající v době, kdy potřebujete co nejrychleji získat kontrolu nad svým dýcháním, například po náročném fyzickém cvičení, a zároveň neprozradit svou pozici hlasitým oddechováním. Metoda spočívá v hlubokém nádechu po dobu 4 vteřin, následném zadržení dechu na další 4 vteřiny, poté je kontrolovaný výdech po dobu 4 vteřin a následně opět zadržení dechu na 4 vteřiny, než se opět nadechnete. Zkuste a budete překvapeni, jak rychle (a zároveň i tiše) se dokážete zklidnit.

O čem je cvičení TacFit?

A jak tedy vypadá typické TacFit cvičení? Každý trénink začíná krátkým dynamickým rozcvičením, které je primárně zaměřeno na rozehřátí i zvýšení mobility kloubů. Po samotném workoutu následně přichází na řadu kompenzační cviky vycházející z Prasara jógy, aby se tělo co nejdříve zotavilo z vysoce intenzivního zatížení a bylo případně připravené na další workout. Celý systém je skutečně postaven tak, abyste časem dokázali absolvovat podobná intenzivní zatížení i opakovaně, a přesto dokázali zacvičit jednotlivé cviky s maximální čistotou techniky a v relativně nízké tepové frekvenci.

Ukázka TacFit programu či protokolu? Ne!

Velmi dlouho jsem zvažoval, jestli součástí článku bude i ukázka některého z protokolů systému TacFit, ale nakonec jsem usoudil, že by to bylo spíše kontraproduktivní, a to z několika důvodů. Jednak originální (anglické) názvy některých cviků by Vám pravděpodobně neřekli, o který cvik vlastně jde. Překlad do češtiny by také byl velmi kostrbatý a pravděpodobně by ani nesplnil svůj účel (jasnější představu o cviku). A hlavně - i kdybyste viděli cviky (například z fotek či instruktážních videí), pokud Vás někdo fyzicky nezkontroluje, že cvik provádíte technicky správně, pak zde hrozí zranění, případně celkové nepochopení, o čem to celé je. Právě proto vysvětluji lidem, že cvičit například pouze dle zakoupených videí je srovnatelné s napodobováním nějaké cizí řeči. Možná podchytíte správný přízvuk, ale nebudete tušit, proč podobné zvuky vyluzujete. I v případě TacFitu budete (v lepším případě) cvičit technicky správně, ale nevíte již nic o metodách monitorování projevů stoupajícího fyzického zatížení, proč je systém postaven tak, jak je postaven... Celý systém tak degradujete na pouhý kondiční "aerobik na speedu". Pokud Vám toto stačí, pak není problém a příště zkuste podobný přístup aplikovat i na taiči, jógu apod. Instruktážních videí je na internetu dost a dost. :)

Shrnutí

Pokud to tedy shrnu, pak systém TacFit je tu pro ty, kteří se chtějí dozvědět o svém těle více než jen jak zacvičit správně klik, dřep či mrtvý tah. Skutečný TacFiťák se nehoní za zvládnutím cviku s vyšší hmotností činky, větším počtem opakování apod., protože ví, že to vše se přirozeně objeví jako příjemný bonus k hlavnímu cíli - zvyšování odolnosti vůči fyzickému zatížení.

Ať už se jedná o speciální program nebo protokol, vždy máte odcvičeno za méně než 30 minut a s minimálním rizikem zranění. A ačkoliv se jedná o trénink typu HIIT, prakticky hned po cvičení jste plně funkční a můžete se věnovat své rodině, další koníčkům nebo výkonu svého povolání. Cvičíte nejen s vlastním tělem, ale i s různým náčiním, které je skladné, snadno přenosné a nevyžaduje extra velké nároky na prostor pro cvičení.

TacFit je hlavně o tom, jak rychle se dokážete dostat ze stavu, kdy při vysoce intenzivním fyzickém cvičení již zaznamenáváte symptomy jak psychického, tak i fyzického zatížení (SAPS efekt), a jak si následně postupně svou odolnost zvyšovat. Protože právě stres (psychické a fyzické zatížení) je v současné době naším zabijákem číslo jedna. A současně přitom získáte i sexy postavu, optimistický pohled na svět a nové kamarády. :)

Více informací (nejen) o systému TacFit naleznete na webových stránkách bojovky.info.

Semper Sursum! :)

Jarda Kolcun
TacFit - Field Instructor
CST - Clubbell Instructor
TRX - Basic (GSTC) & Force Instructor


Ukázka některých cviků (II.)Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 3 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra