Reklama:

Mýtus o stravě (V.): Warrior Diet

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Výživa

V rámci své diplomové práce jsem provedl dva výzkumy přerušovaného hladovění (zkráceně IF = intermittent fasting) a nečekané výsledky kompletně překopaly můj pohled na tento druh stravování. Čtěte dále a zjistěte více!

Co jsem se naučil za poslední rok a čtvrt

Když v lednu 2013 vyšel první díl mého článku o mýtech o stravě, rozhodně jsem nečekal, jak velkou vlnu zájmu zvedne, a popravdě jsem nečekal ani velký počet negativních reakcí, které se objevily v diskuzích od článku druhého. Nakonec se však ukázal opak pravdou a články způsobily v našich zemích menší revoluci. Poslední ze článků vyšel v březnu 2013 a za těch 15 měsíců má tato čtveřice článků více než 380.000 přečtení a objevují je stále noví lidé. Zároveň od prvního dne publikování až dodnes téměř neuplyne den, kdy by mi nepřišel e-mail, ve kterém mi lidé děkují za to, že jsem jim konečně otevřel oči a ukázal dveře, a byly doby, kdy takových e-mailů chodily desítky denně.

Přitom jsem ale nevymyslel nic zázračného, pouze jsem zprostředkoval existující informace českému obecenstvu ve svém osobitém eklektickém pojetí.

Co je však nyní velice důležité zmínit - jak to tak bývá, ihned po publikování těchto čtyř článků se můj pohled na některé věci začal okamžitě měnit a spolu s tím, jak jsem získával stále nové informace a pokračoval ve svém studiu, jsem část myšlenek, které byly ve článcích prezentovány, zcela opustil. Asi tím nejdůležitějším bylo opuštění celého konceptu přerušovaného hladovění. Proč tomu tak bylo?

Po jeho asi půlroční aplikaci (což bylo krátce po dokončení 4. části - paradoxně) se u mě začaly projevovat některé negativní příznaky tohoto druhu stravování související především se zvýšenou neurovegetativní dráždivostí. Jako příčinu jsem v té době identifikoval dvě věci: 1. přerušované hladovění a 2. nadměrné dodržování nových pravidel (vysvětlím posléze).

To mě vedlo k tomu, že jsem si sundal růžové brýle a začal vyhledávat i opačné názory na přerušované hladovění, než byly ty mé (říká se tomu konfirmační zkreslení - obvykle podvědomě vyhledáváme a akceptujeme pouze informace, které jsou v souladu s těmi našimi, a ostatní máme tendenci znevažovat). Poměrně rychle jsem tak zjistil, že řadě lidí tento stravovací styl nevyhovuje (rychlejší metabolismus), nepřináší výsledky (ženy), případně má i negativní účinky (zejména psychické). Spolu s mou zkušeností (která se podobala té před několika lety s mýty o stravě) zněl verdikt jasně: Přerušované hladovění je velké NE! To bylo také důvodem, proč jsem jej nikdy nepředepsal žádnému svému klientovi, který chtěl sestavit stravovací protokol Performance Lifestyle, včetně těch, kteří mě o to přímo požádali.

Odvrácená strana mýtů o stravě

Již někdy v té době (květen 2013) jsem začal uvažovat o dopsání páté části článku o mýtech o stravě, a to zejména na základě toho, že jsem jich charakterizoval několik dalších, tentokrát nacházejících se na opačném konci spektra.

Spolu s tím, jak se v našich zemích rozšiřují myšlenky o přerušovaném hladovění, půstech, paleo stravování, low-carb stravování a podobně, objevuje se také nová hrozba v podobě nových mýtů o stravě. Další slepá ulička, která může být stejně nebezpečná jako ta původní. Této uličce se odborně říká ortorexie a jedná se o poruchu příjmu potravy podobnou mentální anorexii, akorát s tím rozdílem, že se týká na první pohled zdravého způsobu stravování. Abych to co nejstručněji objasnil. Člověk například zjistí informace o mýtech o stravě a vydá se cestou paleo diety. Přestane tak jíst téměř všechno kromě masa, ořechů a zeleniny z důvodu, že to obsahuje určité pro tělo škodlivé látky (například lepek v mouce). Postupem času však začne řešit stále zapeklitější otázky, jako zda by se měla zelenina vařit, zda to neničí látky v ní obsažené. Obdobně třeba u masa, zda vařené maso nevyvolává negativní autoimunitní reakci organismu a vaření neznehodnocuje bílkoviny v mase obsažené. Vydá se tedy cestou raw paleo stravování.

Po nějakém čase však začne řešit stále větší detaily. Odkud pochází maso, které konzumuji? Jakým způsobem je pěstována zelenina, kterou jím? Není na pásech, které v továrnách převážejí ořechy, také zpracováváno obilí? Což může vést například k tomu, že začne konzumovat pouze potraviny, které si sám vypěstuje, respektive zná jejich přesný původ. V celku to však vede pouze k další potravinové selekci. A potom přijde další myšlenka. Není jedení masa každý den přece jen škodlivé? Z člověka se tak stane paleo raw vegetarián a posléze vegan, který k tomu ještě připojí přerušované hladovění a skončí u toho, že si bude doma pod lampou pěstovat své obilné klíčky, které bude hnojit zbytky svých ostříhaných vlasů a nehtů a konzumovat pouze při svitu úplňku.

Samozřejmě forem ortorexie může být mnoho, spojuje je však vždy to, že až nadměrné dodržování pravidel "zdravého" stravování opět vede k negativním zdravotním a psychickým efektům. A věřte, že takových lidí mi také psaly spousty. Dodnes si pamatuji na e-mail jednoho mého zákazníka, ve kterém bylo celkem 70 otázek, jež se pídily po těch nejvíce nepodstatných detailech stravování (například ony ořechy v továrně). Řešením nebylo na ně odpovědět, ale vysvětlit, že se jedná také o mýty o stravě. No řekněte sami. Proč se na jedné straně odpoutat od nutnosti starat se o jídlo každé dvě hodiny a na straně druhé prošetřovat rodokmen krav chovaných v severním Irsku?

Výzkumy reálného efektu přerušovaného hladovění

V praxi se předešlé dvě kapitoly odrazily v mém životě tak, že jsem začal jíst častěji během dne (3 - 5x, ale vždy na základě svobodné volby a ne povinnosti) a přestal jsem se přehnaně starat o každý aspekt stravování a více důvěřoval vlastním pocitům. A obdobné to bylo také u klientů Performance Lifestyle. Nestalo se tak tedy, že bych předepisoval něco, co jsem sám odhalil jako nebezpečné nebo neúčinné.

Když jsem se potom rozhodoval, co zkoumat pro téma své závěrečné diplomové práce, rozhodl jsem se přerušovanému hladovění zasadit poslední ránu a ve dvou prvních reálných výzkumech přerušovaného hladovění, navíc v našich podmínkách, jednou pro vždy dokázat, že přerušované hladovění není vhodné jako forma stravování.

A nebavíme se tady o vhodnosti vlivu na snižování tělesné hmotnosti nebo vlivu na zdraví, protože tyto efekty byly víceméně prokázány v řadě výzkumů (i když třeba nepřímo, viz 4. díl), ale o něčem daleko důležitějším.

Za více než 10 let své praxe jsem totiž identifikoval jediný faktor, který rozhoduje o tom, zda bude JAKÝKOLIV druh diety účinný, nebo ne. Dieta může být sebeefektivnější, mít sebelepší výsledky, ale pokud nebude dlouhodobě udržitelná z PSYCHOLOGICKÉHO HLEDISKA, nikdy nebude mít opravdový úspěch. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Sacharidové vlny jsou druh stravování, který má elegantní a srozumitelný koncept a přináší rychlé výsledky. Přitom se však jedná o asi nejhorší způsob diety. Proč? Protože (a toto je postaveno na základě referencí stovek lidí, kteří je vyzkoušeli a referovali mi o tom) sacharidové vlny jsou neuvěřitelně psychicky náročné na dodržování, spojené s nepříjemnými tělesnými pocity a dají se vydržet jen krátkou dobu (proto se také používají k přípravě na soutěž, kdy je jasně daná vysoká externí motivace v podobě snahy na ní zvítězit, a tam také mají své jediné místo) a po jejich opuštění následuje téměř okamžitý návrat na původní hmotnost (viz také kulturistické závody).

Předpoklad pro můj výzkum byl obdobný. Přerušované hladovění nebude jako stravovací styl obecně doporučitelné, protože lidé u něj budou zažívat až příliš mnoho negativních příznaků spojených s nejedením (bolesti hlavy, únava, úzkost, deprese, agrese, problémy v sociálních vztazích, problémy v práci či ve škole atd.).

Osobnostní determinanty a psychologické účinky přerušovaného hladovění

Provedl jsem tedy dva výzkumy. V tom prvním, menším, jsem u deseti lidí, kteří IF dodržovali soustavně déle než 6 měsíců, zkoumal, jakých dosáhli výsledků, zda to bylo bezpečné a zejména jestli je spojovalo něco, co by mohlo být bráno jako příčina toho, proč u něj takto dlouho mohli zůstat.

Ve druhém a pro nás podstatnějším výzkumu celkem 78 zájemců, kteří neměli s IF předešlou zkušenost a někteří k němu měli dokonce skeptický postoj, dodržovalo nejstriktnější formu Warrior Diet (18 - 20 hodin půstu denně, 4 - 6 hodin na jídlo) sedm dní v kuse, přičemž byl zkoumán vliv na psychiku i tělesnou hmotnost. Hypotézy byly, že lidé sice zhubnou, ale jejich psychický stav se značně zhorší a že u žen to bude markantnější než u mužů. Během tohoto výzkumu 11 lidí odpadlo, většina z důvodu nutnosti neustále vyplňovat mé dotazníky, někteří čistě proto, že zhřešili, a někteří z důvodu, že to prostě nezvládli (výše zmíněné negativní příznaky). 67 lidí však výzkumem zdárně prošlo a jako parafráze na slogan doposud nejvýznamnějšího výzkumu hladovění Ancela Keyse a jeho kolegů z roku 19441 to byli...

Odvážní lidé, kteří hladověli, aby milióny lidí mohly

Těm důvtipnějším to již došlo na základě tohoto nadpisu. Reálné výsledky mých výzkumů mi kompletně vyrazily dech a byly všelijaké, jen ne očekávatelné.

Výzkum dlouhodobých uživatelů ukázal, že IF opravdu vedlo ke ztrátě hmotnosti a lepšímu zdraví, nemělo dlouhodobé negativní účinky a že se nejednalo ani o lidi, které by něco spojovalo (třeba chorobná touha překonávat hlad), krom společné osobnostní vlastnosti - svědomitosti.

Ve druhém, kritickém výzkumu se však mé negativní předpoklady také neprokázaly! Nejenže přerušované hladovění nemělo negativní vliv na psychiku a tělesný stav vyšetřovaných osob, ale dokonce je významně ZLEPŠOVALO oproti tomu, na jaké úrovni byly před začátkem výzkumu! Zároveň týden dodržování vedl k průměrné ztrátě 1,3 kg hmotnosti, a dokonce tyto pozitivní vlivy na psychiku a váhu byly také u žen (kterým je jinak IF obecně nedoporučováno)!

Aby toho nebylo dost, když jsem následně psal část teoretickou, provedl jsem třetí výzkum z hlediska dostupného vědeckého poznání o hladovění a prokázal jsem v něm následující:

  • relativnost zásad o zdravém stravování (na příkladu nutnosti zařazovat snídani)
  • relativnost nejvýznamnějšího výzkumu hladovění, který poukazoval na jeho negativní výsledky
  • dobrovolné úplné hladovění - postění se - bylo v rámci řady kontrolovaných medicínských výzkumů prokázáno jako vedoucí nejen ke snižování chronické bolesti a mající řadu pozitivních tělesných vlivů, ale také mající pozitivní vliv na psychiku, obdobný, jaký jsem prokázal v mém výzkumu

Na základě tohoto všeho jsem formuloval závěr, že přerušované hladovění je obecně doporučitelné, dlouhodobě udržitelné, vedoucí k výsledkům a může být použito také z terapeutického hlediska ke zlepšení psychického stavu. To vše však za předpokladu, že je neustále nasloucháno vlastnímu tělu a je tak činěno pod dohledem nebo na základě doporučení profesionála.

Celou mou diplomovou práci, která představuje unikátní zdroj poznatků nejen o IF, ale také o dietách obecně a všechny předložené informace zpracovává dopodrobna, si můžete stáhnout zde.

Závěr aneb jak propojit tyto poznatky s ostatními

Na základě předešlého můžete být lehce zmateni. Co je tedy správně? Propagoval jsem odpoutání od mýtů o stravě, včetně dodržování IF, pak jsem byl rok proti němu a nyní zase říkám, že funguje. A k tomu tady jsou i další nové možnosti stravování, jako je paleo dieta a podobně. A ještě ke všemu i staré dobré vysokofrekvenční stravování, které přineslo přece výsledky miliónům lidí a je dlouhodobě považováno za platné.

Není divu, že mi lidé často píší, jak jsou ze všeho zmateni. Na internetu existují ohledně stravování protichůdné informace v podstatě na všechno a vyznat se v tom je absolutně nemožné. Ne každý má roky na studování dané problematiky a komponování na čas náročných výzkumů jako já.

Jaká je tedy finální odpověď? Čemu věřit? Čím se řídit? Za to, že jste dočetli tento dlouhý článek až sem, chci Vám představit vlastní unikátní pohled na stravování, jehož název, jak jste mohli z předešlého textu poznat, je Performance Lifestyle.

Jedná se o přístup ke stravování obecně, vycházející z takzvaného postformálního, respektive dialektického myšlení.

Klasické vysokofrekvenční stravování spolu se všemi pravidly, která se k němu vážou, je obecně považováno za platné a jako takové je tezí. Tato teze má však omezení v podobě mýtů o stravě, které ji částečně popírají.

Přerušované a nízkofrekvenční stravování, představené v mých článcích, jsou pak antitezí předešlého, když se staví proti zaběhlým pravidlům a fungují na odlišných principech nazírání na fungování lidského organismu. I tato antiteze má však svá omezení v podobě ortorektických tendencí, které jsem představil v tomto článku, plus může mít v některých případech negativní efekt.

Východiskem mého dialektického myšlení tak není přijetí teze nebo antiteze, ale jejich konečná syntéza - bio-psycho-socio-ekonomický model stravování, který vychází z obou předešlých přístupů, kombinuje je a jehož jednotícím prvkem je jediné - AUTOREGULACE.

Pokud chcete zjistit více, následujte bílého králíka do jeho nory, tohle totiž bude velká jízda, Dorotko!

Mgr. Adam Česlík

1 V originále: Odvážní muži, kteří hladověli, aby milióny lidí nemuselySouvisející články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

28.08.19:56OMAD_KE - ***-5
28.08.18:02KendyKendy - Plieskam iba to, ze pre normalnych ludia nie je treba drza..
28.08.17:11OMAD_KE - ***-5
28.08.17:07OMAD_KE - ***-5
28.08.14:04KendyKendy - Mezi warrior diet tj. režimu 4/20, který je pro člověka ne..
28.08.13:10KendyKendy - Hlavně jsou to věci, na které průměrně inteligentní člověk..
16.04.16:54Martin Kubík - Ano jeden ze základů je a vždy byl vnímat své tělo, co řík..+1
02.12.19:04ooommmm - Děláš si ze mě srandu? Tuna textu, snad půlka článku je o ..+1
14.11.00:09yardes - Mě se článek defacto,líbil.Hlavně to,že sem vůbec něco tak..
29.11.04:13LG - Podívejte se prosím na Eat, Fast & Live Longer :). IF je s..+1
23.06.08:21Drvostep - Nemusí.Stačí číst a poslouchat řadu lidí před tebou,protož..-1
23.06.08:19Drvostep - ***-1
23.06.08:09Deadlift - Jsem docela kritik článků o výživě, způsobu travování apod..+3
21.06.13:45Meggy - Podle me jeho clanek nic nevnesl, je to jenom jeho sebepro..+5
21.06.10:51LukasP. - Je pravda, že od článku jsem čekal trošku více. Ale po dal..+1
21.06.00:35Veros - Autor napsal dobrý článek, ten kdo ho pochopí si uvědomí/p..
20.06.23:57LibovaKruta - Saleb: To já samozřejmě chápu a nic proti tomu nemám, vím ..-1
20.06.23:02Mablung - Do teď jsem tě měl jen za nekritického nadšence, který sic..
20.06.21:51vlkisekk - Adame, nekdy bych chtel mit tve sebevedomi:-)akorat bych s..+6
20.06.21:04toker - ***-5
20.06.20:43arnoldschw - Nejlepší na super postavu je dát si jitrnice,knedliky se z..-2
20.06.20:18Meggy - Precetla jsem cely clanek, a vy nejdriv to propagujete, po..
20.06.19:38Muflon - nechapej to jako utok proti tvé práci jen můj názor jako n..
20.06.16:32matiasMT - Ked si hlupak, tak sa mozes stravovať ako chces, negativne..
20.06.16:19saleb - Omyl temný rytíři, slova která používám nejsou rádoby odbo..+3
20.06.16:16saleb - OMYL! Není to budoucí stravovací systém, ale již současný!..+2
20.06.16:14saleb - Přesně tak, žádný stravovací styl nelze označit za správný..+3
20.06.16:11saleb - To co popisujete je tazkvaná chyba nadměrného rozšiřování...+5
20.06.16:07saleb - Jak píši hned na počátku své diplomové práce, na kterou se..+2
20.06.15:20Seva98 - Nezastavam se warrior diet, nezkousel jsem ho nikdy, ale t..+1
20.06.14:55Muflon - Nevím. Já už nějakou dobu ctím to staré a okřídlené jes do..+5
20.06.14:20Meggy - Zkousela jsem to kratce prave na popud tohoto clanku a uz ..-3
20.06.13:19Johny.Fox - Moc pěkný článek, více takových!+2
20.06.13:02LibovaKruta - No, jako...Adamovu práci docela obdivuju, sám od něho mám ..+3
20.06.12:28vlkisekk - me to zase zavadi jako reklama na budouci unikatni stravov..+6
20.06.11:52rejdis - Ehm, zdá se mi, jako kdybyste ten článek vůbec nečetli :) ..+2
20.06.11:45vojta1220 - Jíst by se mělo podle vnitřního pocitu a s chutí :)) Teda ..+1
20.06.10:41Dark.Knight.CZ - Nemůžu si pomoci, ale když čtu, jak autor skáče od teze k ..+11
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Valasekjakub123 (12:20) • 13 elite pro karet. Ty nemají žádnou váhu jen další amatérská liga. Škoda bývalý to pěk...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Bažant (11:08) • Se leda přešaltovat k Maniona federaci.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • Jo ale díky Petrovi Březnovi, že tuhle soutěž dál pořádá. Ale je mi ho i ostatních pořa...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • To jako fakt? Kulturistika do 80 kg - JEDEN závodník. Kulturistika do 90 kg - JEDEN z...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie