Reklama:

Recenze: Fitness programy
- teorie a praxe

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

Informace nakladatelství:

Publikace, určená zejména pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, trenéry a instruktory, se zabývá problematikou metodiky cvičení ve fitness centrech s důrazem na kineziologická východiska. Autorka ve svém přístupu vychází ze znalostí fyzioterapie, včetně její praktické aplikace v oblasti fitness, a snaží se vytvořit koncepci posilovacích cvičení určenou pro širokou populaci s minimalizací nebezpečí zdravotního poškození, naopak s respektováním celostního přístupu k jedinci a se širokým zdravotně-preventivním účinkem.

Po úvodu je zařazena kapitola o vstupní diagnostice, ze které se odvíjí sestavení cvičebního plánu. Následují kapitoly o kineziologii, metodice a technice posilovacích cvičení a o sestavování cvičebních plánů, dále jsou zařazeny kapitoly seznamující s principy aerobního tréninku, strečinku a regenerace ve fitness, popsána jsou cvičení při zdravotních oslabeních týkajících se pohybového aparátu a cvičení v těhotenství, pozornost je věnována také psychologii a výživě ve fitness a profesi osobního trenéra. Na konci stěžejních kapitol jsou zařazeny kontrolní otázky a u vybraných také praktická cvičení. V závěru publikace je uveden seznam doporučené studijní literatury, včetně elektronických informačních zdrojů.

Jako kdyby to bylo včera, co jsem seděla v posluchárně FTVS a s trochu ospalýma očima, neřku-li mozkem, sledovala pohyby vyučující stojící vpředu. Posluchárna ani nedutala. Ne snad proto, že by přednášky o psychologii byly tak dechberoucí, ale proto, že PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., si pořádek na svých přednáškách jednoduše uměla zjednat. A zkoušku z psychologie si pak pamatoval každý z nás ještě hodně, hodně dlouho. :)

Ale dosti školních let. Nyní tu přede mnou leží jedna z publikací, jejíž autorkou je právě PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Název publikace Fitness programy - teorie a praxe čili Metodika cvičení ve fitness centrech už dává každému čtenáři na srozuměnou, že v ruce nedrží nějakou populárně naučnou publikaci o cvičení s hromadou pestrobarevných obrázků a přeslazených úsměvů plných „radosti“ ze sportu a z hubnutí. Tohle tady nečekejte. Jakmile knihu otevřete a zběžně prolistujete, najdete text, text a zase text a v poslední čtvrtině knihy černobílé fotografie s ukázkami správného provedení cviků.

Kniha Fitness programy - teorie a praxe je ve formátu A4. Modrý obal (typický pro nakladatelství Galén) dává vyniknout jasnému nadpisu. Titulní stránka je řešena jednoduše, ovšem plně vystihuje zaměření publikace. Celkový počet 210 stran je rozdělen do 18 kapitol, následují pak dvě další kapitoly, a to anglicko-český slovníček nejčastěji užívaných cviků a dalších odborných výrazů z oblasti fitness a obrazová část, která se zaměřuje na stručný popis nejčastěji užívaných cviků ve fitness.

Publikace je primárně určena pro posluchače FTVS UK a pro studenty kurzů fitness instruktor, ovšem jak sama autorka uvádí: „I když se jedná o učebnici pro studenty FTVS UK a pro účastníky kurzů instruktor fitness, snažila jsem se ji psát tak, aby byla přístupná i pro laiky, které tato oblast zajímá. Najdete v ní informace o všech oblastech týkajících se fitness - o metodice cvičení, výživě, psychologických aspektech atd.“V úvodní kapitole se autorka věnuje stručnému vývoji jednotlivých soutěžních kategorií po roce 1989. Uvádí značný rozvoj a popularitu fitness center, ovšem nezapomíná také zmínit, že s rostoucím zájmem o tato centra a s rozvojem oblastí „fitness“ a „wellness“ klesá úroveň odborného vzdělávání instruktorů, jejichž neznalost může vést až k vážným zdravotním potížím jejich klientů.

Prostor je věnován také oblasti diagnostiky pohybového aparátu klientů, včetně praktické ukázky, jak by měl vypadat takový vstupní rozhovor, pokud k nám klient přijde prvně na hodinu tréninku. Na co všechno bychom si měli dávat pozor u vyšetření klienta aspekcí (pohledem), jak diagnostikovat zkrácené a oslabené svaly?

Jak naše tělo funguje coby soustava jednotlivých pohybových segmentů? Čemu se říká postura a jaké jsou nejčastěji se vyskytující typy svalových dysbalancí? Jakou roli hraje dýchání při svalové práci? Odpovědi na tyto otázky zde najdete také.

Následující kapitoly se věnují metodice cvičení jednotlivých svalových partií. Najdeme zde tak několik stran o posilování svalstva zad, prsních svalů, ramen, paží, dolních končetin, břišních svalů, a to včetně seznámení se s jednotlivými svaly jak v českém, tak latinském názvosloví. V textu je nastíněn také způsob, jak sestavit cvičební plány, a které cviky můžeme použít pro tu kterou svalovou partii. Celá jedna samostatná velká kapitola přibližuje zájemci, jak pracovat se sestavováním cvičebních plánů, jaké zvolit tréninkové metody a na co si dávat pozor při tréninku začátečníků, středně pokročilých a pokročilých a jaká jsou specifika cvičení mládeže. To všechno (a ještě mnohem víc) by měl každý trenér bezpodmínečně ovládat.

Aerobní trénink a strečink jsou samozřejmou součástí každého tréninkového programu.

Věřím, že mnoho z Vás, trenérů i (ne)trenérů, ocení část věnovanou cvičení v prevenci a terapii bolestí zad. Jaké cviky zvolit a naopak čemu se vyvarovat, pokud máme klienta se skoliózou, Scheuermannovou chorobou nebo jedince trpícího degenerativním kloubním onemocněním. Navíc se zde můžete dočíst, jaká jsou specifika a zásady u posilování v těhotenství.

Po namáhavém tréninku je nutné také myslet na řádnou regeneraci - nejznámější jsou asi masáže, vodní procedury, elektroprocedury či světelné procedury, které všechny patří do velké skupiny fyzikálních regeneračních prostředků. Více nejen o nich se zde dočtete také.Po milém uvolnění se a zregenerování těla se tedy můžeme s chutí zakousnout do tomu odpovídající kapitoly s názvem Výživa. Myslíte si, že tuto část už máte docela v malíku a že Vám nepřinese nic nového? Jen se do ní pořádně začtěte a uvidíte sami, nakolik jste si byli, nebo nebyli jisti v kramflecích.

Trénink, výživa, regenerace - tak to bychom už měli zmáknuto. Víme a známe vše podstatné, takže můžeme vyrazit za svými novými klienty a načerpané vědomosti předávat dál. Ovšem práce trenéra (a nejen trenéra) je prací s lidmi. A my k těm lidem musíme umět „nějak“ přistupovat, motivovat je, abychom si je jako klienty udrželi a vytvořili si mezi sebou přátelský vztah. Tedy ano, tušíte správně, i znalost psychologie je potřebná. Navíc je důležité nejen to, jak my působíme na druhého, ale také jak daný jedinec může vnímat své tělo a cvičení. Může mu to pomáhat, nebo škodit?

Co na knize docela oceňuji, jsou kontrolní otázky a náměty pro praktická cvičení v závěru každé kapitoly. Otázky procházejí celou kapitolu. A ujasnění si odpovědí nám pomůže uvědomit si, co si z daného textu pamatujeme a co je podstatné.

Následuje seznam doporučené literatury. Možná jste takové a podobné seznamy vždy přeskakovali a nepřišlo Vám to jako něco, co stálo za pár minut Vašeho vnímání. Ovšem autorka zde neuváděla tento dlouhý seznam jen proto, aby kniha měla víc stránek nebo abyste si ukrátili volný čas otáčením stránky. K tomu Daniela Stackeová dodává: „Zároveň zde najdete seznam doporučené literatury, ze které můžete čerpat při svém studiu, abyste se vyvarovali investice do různých „poloodborných“ brožur, kterými je trh doslova zahlcen.“ Tedy tyto stránky jsou zde pro Vás, právě tady máte přehledný soupis publikací, které stojí za to si přečíst, pokud hledáte informace o cvičení a výživě od erudovaných autorů.

Závěrečná část knihy popisuje základní cviky. Přehledné členění podle svalových partií je doplněno obrazovou dokumentací a popisem cviku, který obsahuje hlavní procvičované svaly, výchozí polohu a provedení cviku, dýchání a nejčastější chyby. U některých cviků je upozorněno na kontraindikace nebo jsou zde zmíněny další variace cviku. Fotografie jsou černobílé. Korektní provedení cviků na nich ukazuje sama autorka knihy. U některých cviků je zobrazeno také nesprávné a často prováděné chybné provedení. Je na ně výrazně upozorněno.

A jak kniha působí na mě? Řekla bych, že cílení na posluchače sportovních škol a budoucí i stávající trenéry je zde patrné. Myslím, že pro naprostého laika, který se cvičením teprve začíná a o svalovém aparátu neví téměř nic, by publikace byla jednou z těch náročnějších. Ovšem, pokud znáte už základy, které se k této problematice váží, pak pro Vás kniha bude bezpochyby přínosem. Je však potřeba si uvědomit, že je to odborná publikace a nepočítat s tím, že před Vámi leží jedna z mnoha pouze „odborně se tvářících“ brožurek. Kniha je celkově psána jasně a srozumitelně, bez zbytečného odbíhání od tématu. Autorka se v textech odkazuje také na jiné publikace. Kapitoly jsou přehledně členěné. Vzhledem k rozsahu, který kniha zabírá, je potřeba k jednotlivým tématům přistupovat s tímto vědomím. Nelze vystihnout a zachytit veškeré dostupné informace o každé z oblastí a do detailů je zde rozvádět. To sice může být u některých témat škoda, protože bychom se třeba právě o nich chtěli dozvědět více, ale od toho zde máme seznam rozšiřující literatury k jednotlivým oblastem. Berte tedy Fitness programy - teorie a praxe jako jakýsi návod, jako své minimum, které byste měli znát a na které byste měli navazovat studiem dalších publikací a svojí praxí. Tedy, moje hodnocení knihy Fitness programy je kladné. Pozn.: A protože má kniha široké okraje a dostatek prostoru okolo textu, dají se do ní velice dobře dopisovat různé poznámky k tématu. Kdybyste viděli moji knihu z doby studia, asi byste ji s originálem těžko srovnávali. :)


Základní údaje o knize:

  • úplný název: Fitness Programy. Teorie a praxe. Metodika cvičení ve fitness centrech
  • autor: PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D
  • nakladatelství: Galén
  • rok vydání: 2012
  • počet stran: 209
  • rozměr: 195 x 280 mm
  • typ: brožovaná bez přebalu matná


O autorce:

Daniela Stackeová:

Narodila se v roce 1972 a pochází ze Svitav, dnes žije v Praze. Absolvovala studium fyzioterapie na FTVS UK, specializaci somatopsychoterapie a trenérství kulturistiky a fitness. Doktorské studium zakončila v roce 2002 na FTVS UK. V letech 2001 - 2007 působila na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu FTVS UK. Od roku 2007 se pak jejím místem působnosti stala Katedru fyzioterapie téže fakulty. Momentálně je na mateřské dovolené. Je trenérkou kulturistiky a fitness 1. třídy a rozhodčí 2. třídy, sama absolvovala několik kulturistických soutěží.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínSlavoj Bednář den před Wings of Stren...
1boris111 (23:13) • Břicho,strašný!!Kde je ten progres,co sliboval?12-13 místo a bude rád.
magazínJ&M podcast: Zhodnocení Mr. Big Evolution Pro 2021 a naše "kauzy"
Mikuc (22:52) • 1. část spokojenost. Zhodnocení, už i lepší zvuk... Jen mě mrzí, že to musím říct - s t...
magazínSlavoj Bednář den před Wings of Stren...
jari (21:33) • Proč bohajeho ten most muscular Slavoj nedovře?? On má totiž to břicho vážně dobrý, víc...
magazínMr. Big Evolution Pro 2021 - výsledky...
Mikuc (19:19) • Tak jsem to rozbalil, naše závodníky a závodnice postahoval, v klidu na to kouknu. Kdyb...
magazínMr. Big Evolution Pro 2021 - výsledky...
Mikuc (18:47) • Děkujeme!:)Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2021 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2021 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie