Reklama:

Fyzická aktivita a výživa
ve stáří muže (II.)

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Výživa

V prvním díle jste se obecně dozvěděli, jaké změny postihují metabolismus a pohybové ústrojí.
Druhý díl bude pojednávat o fyziologických změnách vybraných orgánů a hormonů.


Orgány

Ve stáří dochází mimo jiné k mnohačetným orgánovým změnám, které specifickým způsobem mění jejich funkci. Nyní se podíváme na ty nejzajímavější, ale už nikoliv tak vítané.

Slinivka břišní

Dochází k postupnému úbytku tkáně slinivky, čímž ztrácí na své plnohodnotné funkčnosti. Slinivka vylučuje dvojím způsobem: endokrinně (hormony) a exokrinně (trávicí šťávy spolu s enzymy). Co se týče endokrinní sekrece, ve vyšším věku stoupá hladina inzulínu a klesá hladina jeho antagonisty (hormon s opačným účinkem) glukagonu. Tato změna vede, jak jsme si řekli již výše, k postupnému vzniku inzulínové rezistence a špatnému přijímání glukózy buňkami. Tato změna je rizikovým faktorem pro rozvoj cukrovky druhého typu.

Játra

Nejen slinivku, ale i játra postihuje úbytek funkční tkáně, která se nahrazuje tkání vazivovou. To způsobuje zhoršení veškerých schopností, které játra mají. Důležité hospodaření s makro- (sacharidy, bílkoviny a tuky) i mikroživinami (vitamíny a minerály) se mění k horšímu. Kvůli přestavbě jaterní tkáně se tudíž zhoršují regenerační pochody a starší člověk často vyžaduje delší dobu na zotavení. Kvůli zhoršujícímu se metabolismu hlavních živin se zvyšuje LDL (špatný) a snižuje HDL (dobrý) cholesterol. Dále se zvyšuje množství triacylglycerolů a celkového cholesterolu v krvi.

A teď si představte, kolik prášků přes den často starší člověk sní. Většinou to nejsou jeden nebo dva. Naneštěstí všechny tyto léky musí projít játry, aby mohly být z těla vyloučeny, což opět zhoršuje už tak sníženou funkčnost jater. Bohužel navíc tyto medikamenty často neřeší příčinu problému, nýbrž pouze tlumí projevy všech důsledků. Bludný kruh se opět uzavírá a farmaceutický průmysl si mne spokojeně ruce.

Ledviny

Od 30. do 70. roku života klesá hmotnost a funkčnost ledvin cca o 30 %. Lidé s přibývajícím věkem také ztrácí pocit žízně a je potřeba myslet na důležitost doplňování tekutin. Někdo si může říct, že není tudíž potřeba tolik pít, když ledviny ztrácí postupem času na funkčnosti. Opak je ale pravdou, konzumace tekutin by se měla postupně mírně navyšovat. Je to z prostého důvodu. Odpadní produkty, které je nutno vyloučit močí, jsou hůře v ledvinách filtrovány a v případě nedostatečného příjmu tekutin by se v těle hromadily. Dalším faktem přispívajícím ke zlepšení pitného režimu je ten, že tělo hůře reguluje svoji teplotu kvůli postupně se zhoršující perspiraci pokožky.

Kardiovaskulární systém

V cévách věkem opotřebovaných se snadněji usazuje nadbytečný cholesterol. Pružnost cév se s věkem zhoršuje a dochází k oslabení cévních stěn, což vede ke zvýšení krevního tlaku. Srdeční sval ztrácí sílu a zhoršuje se tak cirkulace krve tělem. Často se nově objeví srdeční arytmie. Vzhledem k nezanedbatelnému opotřebování cév a zhoršenému metabolismu tuků v těle je důležité dbát na správnou skladbu stravy a zabránit tak rozvinu aterosklerózy, která může vyústit v ischemickou chorobu srdce. Také kvůli snížené absorpci železa v trávicím traktu je zhoršená dostupnost kyslíku buňkám v těle a mohou se objevit častější infekční onemocnění.

Respirační systém

Dochází k horší výměně dýchacích plynů mezi organismem a zevním prostředím vlivem tkáňových změn respiračního systému. Hlavní fyziologickou změnou ve stáří je ale zhoršení parametrů aerobní kapacity. V praxi to znamená, že starší člověk potřebuje více kyslíku pro vykonání stejné fyzické práce než jeho mladší kolega. Z tohoto důvodu je také obtížnější spalování tukových zásob, které probíhá za přítomnosti kyslíku (aerobně). Jaký z toho plyne závěr pro fyzickou aktivitu? Pokud jste před 10 lety spalovali tuky při tepové frekvenci 140 tepů za vteřinu, můžete nyní při této frekvenci pálit naopak sacharidy. Proto se také vzorečky pro výpočet vhodné tepové frekvence (aerobního prahu) zaobírají věkem.

Hormony

Hladiny některých hormonů ve stáří klesají, jiné stoupají a některé zůstávají nezměněny. Důležité hormony, o kterých bychom rozhodně měli vědět, si nyní v krátkosti a jednoduchosti popíšeme. Pro detailnější informace o hormonech a jejich působení si Vás dovolím odkázat na první část trojdílné série o hormonech a jejich vlivu na organismus.

Růstový hormon (GH, STH)

Růstový hormon je důležitý hlavně v období růstu dětí, ale dospělí ho potřebují stejně tak. Růstový hormon ovlivňuje metabolismus kostí, chrupavek, svalů a v neposlední řadě i tukové tkáně. S věkem jeho hladina klesá, čímž nepříznivě ovlivňuje výše uvedené metabolismy. Jednou z důležitých funkcí růstového hormonu je také ochrana svalové bílkoviny při hladovění. Pro posilující jedince je nejpodstatnější fakt, že snížená produkce růstového hormonu negativně ovlivňuje kosterní svalstvo a jeho novotvorbu. Kvůli tomu se snižuje i hladina růstových faktorů (např. IGF-1), které s růstovým hormonem plně spolupracují. Celkově pak dochází k nižší výkonnosti organismu, snižuje se svalová síla, zhoršují se imunitní funkce a hůře se odbourávají tukové zásoby.

Androgeny

Androgeny neboli mužské pohlavní hormony. Hlavním představitelem androgenů je testosteron, který je produkován ze 2/3 Leydigovými buňkami ve varlatech a z 1/3 nadledvinkami ve formě dehydroepiandrosteronu (DHEA). Tělo vytvoří testosteronu denně 5 - 7 mg. Po cca 30. roce dochází dekádu od dekády k pozvolnému poklesu jeho hladiny. Dobrou zprávou je, že sekrece luteinizačního hormonu dávající signál Leydigovým buňkám k tvorbě testosteronu zůstává ve starším věku bez výrazné změny. Nicméně klesá počet Leydigových buněk, a to je, obávám se, nezvratná příčina poklesu hladiny testosteronu, jehož funkce jsou zejména novotvorba svalové hmoty (díky přímému vlivu na proteosyntézu), udržení libida a zachování sexuálních funkcí, zvýšení bazálního metabolismu a v neposlední řadě blokování rozkladných účinků kortizolu na svalovou tkáň.

Inzulín

Hormon "nadbytku" či "sytosti", jak se často laicky říká. Inzulín nás zajímá, protože transportuje glukózu a některé aminokyseliny do svalů, tudíž má tzv. anabolický efekt. Bohužel nám také při nadbytku glukózy v krvi dokáže "posilnit" tukové zásoby novou dodávkou živin připravených k uskladnění na horší časy. Jaké cílové místo inzulín zvolí, závisí na mnoha faktorech. Kromě glykemického indexu, momentální nasycenosti organismu glukózou apod. hraje ve vyšším věku aktuální roli také citlivost tkání na inzulín. Čím jsou buňky na inzulín citlivější, tím snáze odchází cukr do buněk a vše je v rovnováze. S přibývajícím věkem tato senzitivita buněk klesá a cukr jako primární zdroj tak nemůže plně odcházet tam, kam potřebuje. Tělo si poté myslí, že není v krvi dostatek inzulínu, a tak slinivka vyloučí další a další dávky inzulínu. Jenže potíž není v jeho množství, jak jsme si právě řekli. Tímto způsobem se postupně vyčerpává slinivka, která danou příčinu není schopna vyřešit. Další kooperující faktor vzniku cukrovky je, že buňky svalové hmoty ztrácí citlivost rychleji než buňky tukové tkáně, proto jsou "cukrovkáři" druhého typu ve většině případů obézní.

Vliv fyzické aktivity na metabolismus

Od 50. roku dochází každoročně ke ztrátě 1 - 2 % svalové hmoty, snižuje se počet svalových vláken a klesá tak svalová síla. Zvyšuje se oxidační aktivita (v negativním slova smyslu) v buňkách a hromadí se v nich poškozené DNA. Všechny výkonnostní faktory se přirozeně zhoršují. Všechny výše uvedené orgánové a hormonální změny dávají tělu znamení, že přichází něco nevyhnutelného. Naštěstí vhodnou fyzickou aktivitou můžeme celý proces výrazně zbrzdit a určité změny v organismu zvrátit z negativního stavu do pozitivního. Pokud se člověk cítí absolutně zdráv a má tento stav potvrzený i lékařem, není nic jednoduššího než si vybrat vhodnou fyzickou aktivitu (s tím může pomoci osobní trenér).

(Nejen) posilování a organismus

Jelikož jsme na stránkách o kulturistice, tudíž předpokládám, že naše stránky navštěvují převážně lidé z této oblasti (ať už závodní, či kondiční cvičeni), nemohu nezmínit pozitivní dopady anaerobního tréninku (posilování) na lidský organismus. Jakékoliv správně prováděné posilovací cvičení má pozitivní vliv na novotvorbu svalové tkáně. Pro ty, kteří jsou zvyklí na činky nebo s nimi plánuji začít, mám dobrou zprávu. Svaly při intenzivnějším posilování čerpají energii hlavně z glukózy, ale jelikož je při zátěži hladina inzulínu někde kolem „bodu mrazu“, vytvořilo tělo chytrý náhradní systém, jak čerpat energii i bez inzulínu, a to tzv. "zátěžové vstupy". Tyto vstupy se otevřou při zmíněné intenzivní anaerobní aktivitě a umožňují tak čerpání glukózy i bez pomoci inzulínu. Pokud tato situace nastává častěji, dochází v klidovém stavu k opětovnému zcitlivění tkání, které jsou závislé na inzulínu. Z tohoto důvodu se také hojně doporučuje jakýkoliv pravidelný anaerobní trénink diabetikům prvního i druhého typu. Často jsou pak diabetici překvapeni, že musí snižovat denní dávky inzulínu.

O několik odstavců výše jsme se dozvěděli, že přirozená sekrece růstového hormonu a androgenů s věkem klesá. Posilování tento stav dokáže výrazně zlepšit a naopak podpořit sekreci těchto výrazně anabolických hormonů. Dále pokud si pamatujete z prvního dílu, tak i naše kosti s věkem slábnou a klouby začínají "vrzat". Fyzická aktivita v tomto případě dává impuls k tomu, aby tělo častěji přestavovalo kostní hmotu (měnila staré struktury za nové) a veškeré klouby, za předpokladu že nevynecháváte některé partie, dostávají povel „promazávat!“ a výrazně se tak zlepšuje jejich pohyblivost a oddalují se i potíže způsobené sedavým a neaktivním stylem života. Vlivem fyzické aktivity se také zrychluje metabolismus (více při anaerobní aktivitě), tělo se zbavuje rychleji odpadních produktů a zvyšující se výkonnost dlouhodobě zlepšuje termoregulační parametry těla, a proto v případě překvapivého probuzení na Sahaře bez kapky vody už tak rychle neumřete.

Už jsme si řekli, že na metabolismus má fyzická aktivita velký vliv. Kromě zmíněného inzulínu má i pozitivní vliv na hormony štítné žlázy, které stojí také za správnou rychlostí metabolismu. Zlepšují se krevní parametry (HDL cholesterol stoupá, LDL a celkový cholesterol klesají). Orgány trávicí soustavy pracují naplno, protože díky stimulaci novotvorby svalové hmoty je nutné zvýšit absorpci živin v tenkém střevě a dodat je tam, kde jsou potřeba.

Dále pokud k anaerobní aktivitě přidáme i vhodné aerobní aktivity, můžeme čekat doslova zázraky v oblasti srdečně-plicního systému. Možná už zním jak Horst Fuchs, ale ono to tělo není žádný blbeček, je naprogramováno tak, aby se dokázalo rychle zregenerovat a zlepšovat. Evolucí je také předurčeno k pravidelnému pohybu, nikoliv k vysedávání v kanceláři nebo u televizních obrazovek s pivem v ruce. Z tohoto důvodu může v některých případech fyzická aktivita udělat doslova zázraky, a to za krátký čas, protože si to geny z dřívějších dob pamatují a několik desítek let to nezmění. Pokud k tomu přidáme i vhodný stravovací režim, máme jízdenku do luxusního komfortního vlaku plného spokojenosti a jedoucího až na konečnou zastávku, nikoliv s výstupem někde ve tři čtvrtě trati kvůli zdravotním komplikacím.

V třetím pokračování se podíváme na samotná specifika výživy ve stáří.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

09.12.07:39blacky - Pěkný článek. Díky. *79*
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínSlavoj Bednář - rozhovor po sezóně a...
silapo.72 (06:44) • Ano bylo, dodatecne dostal Cenu sympatie + nejake financni oceni
magazínSlavoj Bednář - rozhovor po sezóně a...
ygg (23:01) • Jj, to byl tenkrát slušný zářez, byť jak píšeš neúmyslný. Nebylo tam taky nějaké oceněn...
magazínSlavoj Bednář - rozhovor po sezóně a...
PavelV (21:29) • Tam vznikla chyba v součtu, jak později interně vyšlo najevo. Pořadatel (EVLs) se mu om...
magazínSlavoj Bednář - rozhovor po sezóně a...
1boris111 (20:28) • Slavojovi nikdo nebere to,že objemy a připravenosti na přední příčky má,ale stále si ne...
magazínLenka Červená - rozhovor po Mistrovst...
Noremorsedan (19:41) • Lenko, Jste naprosto neuvěřitelná! Úžasná, perfektní...prostě skvělá! Moc Vám fandím, a...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra